Mgr. et Mgr. Lukáš Tichý, Ph.D. 

Výzkumný pracovník, Ústav mezinárodních vztahů


telefon +420 251 108 113
tichy(zavinac)iir.cz
www

Další informacePřehled

 
 Zaměstnání

září 2017–současnost: vedoucí Centra energetické politiky
červenec 2014–současnost: výzkumný pracovník Ústavu mezinárodních vztahů

červen 2016–současnost: přednášející na Metropolitní univerzitě Praha, o.p.s.
září 2012–srpen 2016: odborný asistent na Filozofické fakultě Univerzita Hradec Králové
2010–červen 2016: v rámci doktorského studia přednášející na Metropolitní univerzitě Praha, o.p.s.
2009–červen 2016: v rámci doktorského studia působí jako výzkumný pracovník ÚMV, Praha
2009–2012: spolupracovník Asociace pro mezinárodní otázky (AMO) - Východoevropský program a skupina pro energetickou bezpečnost
2008–2010: externí analytik vládního informačního portálu Euroskop
2006–2007: externí pracovník Centra pro zajišťování výsledků vzdělávání (CERMAT)

 Vzdělání

2009–2016: doktorské studium, Metropolitní univerzita Praha a Ústav mezinárodních vztahů, Praha, Mezinárodní vztahy a evropská studia (disertační práce na téma Diskurz v energetických vztazích mezi Evropskou unií a Ruskou federací v letech 2004-2014)
2006–2009: magisterské studium, Metropolitní univerzita Praha, Mezinárodní vztahy a evropská studia (diplomová práce na téma Energetické vztahy mezi Evropskou unií a Ruskou federací - uděleno uznání rektora za diplomovou práci)
2006–2008: magisterské studium, summa cum laude, Metropolitní univerzita Praha, Evropská studia a veřejná správa (diplomová práce na téma Stát Izrael v mezinárodních vztazích v letech 1948–1956)
2003–2006: bakalářské studium, Vysoká škola veřejné správy a mezinárodních vztahů v Praze, Veřejná správa (bakalářská práce na téma Trestné činy proti životu a zdraví)

 Jazyky

český – mateřský jazyk
anglický – aktivně (středně pokročilý)
německý – aktivně (středně pokročilý)
ruský – základní znalost

 Oblasti zájmu

Energetika

 

 • Energetická bezpečnost a přístupy teorií mezinárodních vztahů
 • Teroristické útoky na energetický sektor
 • Energetický diskurz
 • Aktérství EU v energetických vztazích
 • Energetická bezpečnost a politika EU
 • Energetické vztahy EU-Rusko
 • Energetická bezpečnost a politika zemí Blízkého východu a severní Afriky (MENA)
 • Energetické vztahy EU a zemí MENA

Ostatní

 • geopolitika přepravních tras
 • vztahy mezi EU a Ruskem 
 • bezpečnostní a strategická kultura Ruska
 • teorie mezinárodních vztahů
 • analýza diskurzu

 Členství a předsednictví v organizacích

Člen organizačního týmu Sympozia "Česká zahraniční politika".

2016: Člen redakční rady časopisu Vojenské rozhledy
2016: Člen ISA: The International Studies Association
2016: Člen EISA - European International Studies Association
2015: člen The Trans European Policy Studies Association (TEPSA)
2013: člen University Association for Contemporary European Studies (UACES)
2010: člen European Consortium for Political Research (ECPR)

 Pedagogická činnost

od LS 2017: vedení magisterského kurzu společně s doc. Eichlerem: Mezinárodní prostředí bezpečnostní politiky na Fakultě biomedicínského inženýrství ČVUT v Praze
od LS 2018: vedení doktorského kurzu: Bezpečnostní politika státu a soudobý terorismus na Fakultě biomedicínského inženýrství ČVUT v Praze
2017 (ZS): dvě přednášky v rámci doktorského kurzu: Problémy mezinárodní bezpečnosti na počátku 21. století na Středisku mezinárodních studií J. Masaryka Vysoké školy ekonomické v Praze
vedení kurzů: Energetická politika 1 (Afrika a Latinská Amerika), Energetická politika 2 (Evropská unie a Rusko), Úvod do mezinárodních vztahů, Mezinárodní vztahy, Geopolitika vybraných regionů na Filozofické fakultě Univerzity Hradec Králové
vedení kurzů: Mezinárodní bezpečnost, Národní bezpečnost a asymetrické hrozby, Energetická bezpečnost, Globální vládnutí, Vnitřní bezpečnost EU, Vztahy EU-Rusko, Úvod do studia na Metropolitní univerzitě Praha
od roku 2017 školitel doktorského studijního programu „Ochrana obyvatelstva“ se studijním oborem „Civilní nouzová připravenost“ na Fakultě biomedicínského inženýrství ČVUT v Praze, vedení dizertačních prací na vypsaná témata tamtéž
vedení bakalářských a magisterských prací
oponentura bakalářských, magisterských a rigorózních prací
účast v bakalářských státnicových komisích na MUP a UHK

 Další profesní aktivity 

2018–2019: hostující editor speciálního čísla Energy Policy (IF 4.039) na téma: Energy Security and Policies of the V4 Countries: Between the West and Russia
od 1. října 2018: vedoucí/školitel dvou doktorandů v rámci doktorského studijního programu „Ochrana obyvatelstva“ se studijním oborem „Civilní nouzová připravenost“ na Fakultě biomedicínského inženýrství ČVUT v Praze.
2017: hostující editor Mezinárodních vztahů a koordinace speciálního čísla na téma Energetická politika a bezpečnost Evropské unie, Mezinárodní vztahy 2018
2017: vedoucí stážistky na pozici samostatný výzkumník z Ázerbájdžánu
v letech 2015-2016 uspořádání dvou ročníků studentské konference o energetické politice a bezpečnosti na FF UHK 
v roce 2016 za KPOL hlavní koordinátor letní školy pro studenty z Norska 
psaní oponentních posudků pro recenzované časopisy, např. Středoevropské politické studie, Politologický časopis, Politologickou revue, Mezinárodní vztahy, Vojenské rozhledy, Ekonomický časopis
napsání posudku na monografii pro nakladatelství Karolinum
citace a odkazování článků v bakalářských, magisterských a jedné disertační práci a odborných článcích

 Publikace

Recenzované monografie

 • Tichý, Lukáš - Odintsov, Nikita: Islamist Terrorism and Energy Security: A comparative study. London and New York: Routledge, 2019. – in process.
 • Tichý, Lukáš (2019): EU-Russia Energy Relations: A Discursive Approach. Cham: Springer, 2019. ISBN 978-3-030-04106-9.
 • Tichý, Lukáš - Odintsov, Nikita (2017): Otevírání Íránu a jeho význam pro energetickou bezpečnost EU. Praha: ÚMV, 2017. ISBN 978-80-87558-31-7.
 • (2017): Diskurz EU a Ruska o energetických vztazích. Praha: Metropolitan University Prague Press, 2017. ISBN 978-80-87956-62-5.
 • Tichý, Lukáš a kol. (2017). Terorismus a energetika na Blízkém východě a v severní Africe, dopady pro EU a ČR (spoluautor Nikita Odintsov, Jan Eichler), Praha: ÚMV, 2017.
 • Eichler, Jan – Tichý, Lukáš (2013):  USA a Ruská federace – komparace z pohledu bezpečnostní a strategické kultury. Praha: Ústav mezinárodních vztahů, ISBN: 978-80-87558-16-4.

Editor publikací

 • (2012): Energetické vztahy mezi Evropskou unií a Ruskou federací: partnerství nebo rivalita?. Praha: Metropolitan University Prague Press, 2012, ISBN 978-80-86855-84-4.
 • Tichý, Lukáš – Binhack, Petr (eds., 2011): Energetická bezpečnost ČR a budoucnost energetické politiky EU. Praha: Ústav mezinárodních vztahů, ISBN 978-80-87558-02-7.

Kapitoly v recenzovaných monografiích a sbornících

 • Tichý, Lukáš – Odintsov, Nikita (2017): Russia in the Czech Foreign Policy. In: Kořan, M. et al.: Czech Foreign Policy in 2015: Analysis. Prague: Institute of International Relations, 155–189, ISBN 978-80-87558-28-7.
 • (2017): Energy in the External Relations of the Czech Republic. In: Kořan, M. et al.: Czech Foreign Policy in 2015: Analysis. Prague: Institute of International Relations, 361–389, ISBN 978-80-87558-28-7.
 • (2016): Teroristické útoky Islámského státu na energetický sektor Iráku, Sýrie, Egypta a Libye jako hrozba pro energetickou bezpečnost EU? In: Eichler, J. a kol.: Evropská bezpečnost 25 let po skončení studené války. Praha: VŠE Oeconomica, 2016.
 • (2016): Energetika ve vnějších vztazích České republiky In: Kořan, Michal a kol. (ed.): Česká zahraniční politika v roce 2015. Praha: Ústav mezinárodních vztahů, s. 326-351.
 • Tichý, Lukáš – Odintsov, Nikita (2016): Rusko v české zahraniční politice In: Kořan, Michal a kol. (ed.): Česká zahraniční politika v roce 2015. Praha: Ústav mezinárodních vztahů, s. 141-171.
 • (2016): Security Policy of the Russian Federation and Its Interests in Syria. In: Majer, M. – Ondrejcsák, R. (eds.): Panorama of global security environment 2015-2016. Bratislava: Centrum pre európske a severoatlantické vzťahy (CENAA). 285-294
 • (2015): Energetika ve vnějších vztazích České republiky. In: Kořan, M. a kol.: Česká zahraniční politika v roce 2014. Praha: Ústav mezinárodních vztahů, 345–362, ISBN 978-80-87558-22-5.
 • (2015): Energy in the External Relations of the Czech Republic. In: Kořan, M. et al.: Czech Foreign Policy in 2013: Analysis. Prague: Institute of International Relations, 312–337, ISBN 978-80-87558-21-8.
 • (2015): Komparace cílů energetické politiky EU a Ruska. In: Veber, Václav – Štorková, Pavla (eds.). Rusko a Evropa 2013. K 100. výročí vydání Masarykovy knihy Rusko a Evropa. Pardubice: Univerzita Pardubice, 153–194, ISBN 978-80-7395-874-9.
 • (2014): Energetika ve vnějších vztazích České republiky. In: Kořán M. a kol.: Česká zahraniční politika v roce 2013. Praha: Ústav mezinárodních vztahů, ISBN 978-80-87558-19-5.
 • (2013): Energetika ve vnějších vztazích České republiky. In: Kořan, M. a Ditrych, O. (eds.). Česká zahraniční politika v roce 2012. Praha: Ústav mezinárodních vztahů, 267–285, ISBN 978-80-87558-05-8.
 • (2012): Controversial Issues in the EU-Russia Energy Relations. In:  Majer, M. – Ondrejcsák, R. – Tarasovič, V. (eds.).: Panorama of Global Security Environment 2012. Bratislava:Centre for European and North Alantic Affairs (CENAA), 187–202, ISBN 978-80-971124-1-7.
 • (2012): Energetika ve vnějších vztazích České republiky. In: Kořan, M. a Ditrych, O. (eds.): Česká zahraniční politika v roce 2011. Praha: Ústav mezinárodních vztahů, 298–315, ISBN 978-80-87558-05-8.
 • (2011): Tichý, Lukáš – Binhack, Petr (2011): Energetické vztahy mezi Evropskou unií a Ruskou federací. In: Binhack, P. a Tichý, L. (eds): Energetická bezpečnost ČR a budoucnost energetické politiky EU. Praha: Ústav mezinárodních vztahů, 37–66, ISBN 978-80-87558-02-7
 • (2011): European Union’s Energy Security and Relations with Russia. In: Popovová, M. and Jarolím, A. (eds.): New Challenges for the European Union. Praha: Vysoká škola ekonomická Oeconomica, 33–64, ISBN 978-80-245-1832-9.
 • (2011): Formování společné energetické politiky EU a fungování vnitřního trhu s energiemi v zájmu České republiky. In: Střítecký, V. a kol.: Česká zahraniční politika: mezi politickým (ne)zájmem a byrokratickou efektivitou. Praha: Ústav mezinárodních vztahů, 13–26, ISBN 978-80-86506-93-7.
 • (2009): Energetická bezpečnost České republiky a (energetické) vztahy s Ruskem. In: Kořan, M. a kol.: Česká zahraniční politika v zrcadle sociálně-vědního výzkumu. Praha: Ústav mezinárodních vztahů, 99-122, ISBN 978-80-86506-81-4.
 • (2010): Zahraniční politika Dmitrije Medveděva a vztahy s NATO. In: Bureš, O. a Šmíd, T. (eds.): Globální bezpečnost v Obamově éře, Praha: Metropolitní univerzita Praha, ISBN 978-80-86855-58-5.

Odborné stati (impaktované a recenzované)

Ostatní odborné texty

Policy papery

Příspěvky v nerecenzovaných sbornících

 • (2012): Evropský diskurz o energetických vztazích EU – Rusko" (spoluautor Petr Kratochvíl). In: Tichý, L. (ed). Energetické vztahy mezi Evropskou unií a Ruskou federací: partnerství nebo rivalita?, 86-117. Praha: Metropolitan University Prague Press, ISBN 978-80-86855-84-4.
 •  (2011): The Energy Relations Between the Czech Republic and the Russian Federation". In: Veselá, B. (ed.). EU, Germany, Central Europe and Russia – Determinants of EU's Russian Foreign Policy, 132-159, Friedrich-Ebert-Stiftung Prag, ISBN 978-80-87558-01-0.

Další texty


 Publicistika, vybraná mediální vystoupení

2019

Starší

 Vystoupení na konferencích

 • Angola a Mosambik - zdroje napětí a nestability v bohatých ropných regionech, ÚMV, 6. 6. 2019.
 • USA jako světový lídr v těžbě plynu a ropy: od energetické závislosti k hegemonii. Ústav mezinárodních vztahů, 29. 5. 2018.
 • Dopady teroristických útoků cílených proti přepravní infrastruktuře v oblasti MENA na energetickou bezpečnost. VŠE, 27. 11. 2017.
 • Zahraniční a bezpečnostní politika Ruska. UHK, 19. 4. 2017.
 • Energetická politika USA a jejich vztahy s EU, význam pro V4. Ústav mezinárodních vztahů, 31. 5. 2017.
 • Blízký východ po pádu tzv. Islámského státu: scénáře možného vývoje. Ústav mezinárodních vztahů, 25. 4. 2017.
 • Státní terorismus a legitimizace IS v Iráku a Sýrii. Ústav mezinárodních vztahů, 8. 3. 2017.
 • Energetické vztahy EU-IRI: příležitosti, překážky a perspektivy. Ústav mezinárodních vztahů, 21. 2. 2017.
 • Energetický terorismus a energetika jako nástroj teroristických organizací v oblasti MENA, dopady pro ČR. ÚMV, Praha, 15. 11. 2016.
 • Energetická bezpečnost a energetický vztahy s Ruskem v roce 2036. Jak bude vypadat Evropa a svět za dvacet let. Ústav mezinárodních vztahů. 9. 11. 2016.
 • Czech Foreign Policy in Turbulent Times 2. 8th International Symposium "Czech Foreign Policy". Czernin Pallace of the Ministry of Foreign Affairs of the Czech Republic, 22. 9. 2016.
 • Úvodní slovo. Energetická bezpečnost EU problémy, příležitosti a perspektivy. Hradec Králové, 23. 3. 2016.
 • Energetické vztahy mezi Ukrajinou a Ruskem, Studijní vědecká knihovna Hradec Králové, 16. 3. 2016.
 • Úvodní slovo. Energetických zájmech velmocí v Africe. Hradec Králové, 11. 3. 2015.
 • Ukrajina mezi EU a Ruskem v kontextu energetické bezpečnosti. Ukrajina mezi Evropou a Ruskem. Hradec Králové, 17. 12. 2014.
 • EU jako aktér v energetických vztazích s Íránem: limity a možnosti spolupráce (spoluautor Nikita Odintsov). Evropská unie jako aktér v mezinárodních vztazích. Praha, 15. 12. 2014.
 • Současnost a perspektivy maďarsko-ruských energetických vztahů. Ekonomické a energetické problémy střední Evropy: aktuální stav a perspektivy. Praha, 29. – 30. 9. 2014.
 • Postoj Ruské federace k událostem tzv. arabského jara, Metropolitní univerzita, Hradec Králové, 1/2013.
 • The European Union´s Discourse on Energy Relations with Russia, UACES 43rd Annual Conference. Leeds,Velká Británie, 9/2013.
 • Komparace cílů energetické politiky EU a Ruska, Metropolitní univerzita, Hradec Králové, 11/2012.
 • Vnější dimenze energetické politiky EU, Europeum, Praha. 6/2012.
 • Vliv dostavby JE Temelín na zajištění energetické bezpečnosti v ČR, Heinrich Böll Stiftung Praha a Ústav mezinárodních vztahů, 5/2012.
 • Diskurz EU a Ruska o energetických vztazích, Metropolitní univerzita Praha, 5/2012.
 • Soudobé zájmy Gazpromu ve střední Evropě a perspektivy, Ministerstvo vnitra ČR, 4/2012.
 • Evropský diskurz o energetických vztazích s Ruskem, Metropolitní univerzita Praha, 12/2011.
 • European Union´s Energy Security and Relations with Russia, Vysoká škola ekonomická, 11/2011.
 • Česká debata o vnější dimenzi energetické bezpečnosti, Ministerstvo zahraničních věcí ČR, 11/2011.
 • Sporné otázky v energetických vztazích mezi EU a Ruskem, Metropolitní univerzita Praha, 4/2011.
 • Energetická politika EU a vztahy s Ruskem, Ministerstvo zahraničních věcí ČR, 12/2010.
 • Energy security in the EU-Russia relations. The 3rd ECPR Graduate Conference, Dublin City University, Irsko, 9/2011.
 • Východiska energetické bezpečnosti a politiky České republiky, Ministerstvo zahraničních věcí ČR, 5/2010.
 • Zahraniční politika Dmitrije Medveděva a vztahy s NATO, Metropolitní univerzita Praha, 4/2010.
 • Energetická bezpečnost Evropské unie, Euroskop, Pardubice, 5/2009.
 • Energetická bezpečnost České republiky a vztahy k Ruské federaci, Ministerstvo zahraničních věcí ČR, 2/2009.
 • Problematika energie ve vztazích Evropské unie a Ruské federace, Asociace pro mezinárodní otázky, 12/2007.

 Výzkumné projekty a granty

 • 2018–2022: Migrace z oblasti Blízkého východu, subsaharské Afriky a Asie: geopolitické a bezpečnostní souvislosti, důsledky a doporučení pro ČR. TAČR-ÉTA číslo TL01000432, spolukoordinátor a člen řešitelského týmu (společně s Janem Eichlerem, Miroslavem Nožinou, Veronikou Bílkovou, Kristýnou Tamchynovou a Janem Danielem).
 • 2018: Vědecko-výzkumný záměr MUP, Teritoriální studia, ekonomie a mezinárodní vztahy č. 52-02, člen řešitelského týmu
 • 2018-2020: Vnitřní a vnější dimenze aktérství EU v energetických vztazích vůči Rusku a alternativním dodavatelům. GAČR 18-00902S, hl. řešitel a koordinátor.
 • 2015–2016: Bezpečnostní prostředí v evropském prostoru 25 let po skončení studené války: Pohled z pozice bezpečnostní a strategické kultury EU, interní grant VŠE,  IGS VŠE číslo 53/2015, účast formou sepsání kapitoly v recenzované monografii.
 • 4–9/2016: Energetický terorismus a energetika jak nástroj teroristických organizací v oblasti MENA, dopady pro ČR. TAČR TB940MZV003, hl. řešitel.
 • 4–11/2016: Obsahová analýza vybraných oblastí zahraniční politiky ČR. TAČR TB050MZV500, hl. řešitel.
 • 4–11/2016: Potenciál Íránu pro energetickou bezpečnost EU/ČR (In: Obsahová analýza vybraných oblastí zahraniční politiky ČR). TA ČR TB050MZV500. hl. řešitel.
 • 2013–2016: Scénáře vývoje mezinárodního bezpečnostního prostředí. TA ČR TB020MZV030, spoluřešitel.
 • 2013–2014: Evropská unie jako autonomní aktér v energetických vztazích. Interní grant MUP (specifický výzkum) MVES/3/2013, hlavní řešitel.
 • 2012–2013: Analýza plnění evropských závazků Ukrajiny v oblasti energetiky. TA ČR TB010MZV043, hlavní řešitel.
 • 2010–2012: Analýza diskurzu energetických vztahů EU-Rusko. Interní grant MUP MVES/4/2010.
 • 4–6/2011: Analýza členství České republiky v mezinárodních organizacích. Vědecký projekt MZV, účast formou sepsání analýzy.
 • 2011: Současné formy vládnutí: národní, lokální a mezinárodní úroveň, projekt specifického výzkumu FSV UK číslo 263 507 (hl.řešitel společně s Petrem Binhackem).
 • 2010–2011: Energetická bezpečnost ČR a budoucnost energetické politiky EU. Vědecký grant MZV RM 02/02/10, spoluřešitel.
 • 2010–2011: Evropská integrace a zájmy České republiky. ÚMV 2D06010 (MŠMT), účast formou sepsání kapitoly v recenzované monografii, dvou recenzovaných článků a policy paperu pro MZV.
Nahoru