PhDr. Michal Kořan, Ph.D.

Do září 2018: Externí spolupracovník Ústavu mezinárodních vztahů



Přehled


 Zaměstnání

6/2017- 8/2018: Externí spolupracovník, Ústav mezinárodních vztahů, Praha
2004 - 5/2017: Výzkumný pracovník, Ústav mezinárodních vztahů, Praha
2013 - 2016: Zástupce ředitele, Ústav mezinárodních vztahů, Praha
2009 - 2013: Vedoucí výzkumného oddělení, Ústav mezinárodních vztahů (ÚMV), Praha
2009 - dosud: Odborný asistent na katedře mezinárodních vztahů a evropských studií, FSS MU Brno

 Vzdělání

2004 - 2008: Fakulta sociálních studií, MU Brno, katedra Mezinárodních vztahů a evropských studií, postgraduální studium oboru "Mezinárodní vztahy", disertační práce: Pragmatismus a vědecký realismus jako možné filosofie vědy pro výzkum mezinárodních vztahů (obhájeno leden, 2008)
2002 - 2004: Fakulta sociálních studií, MU Brno, katedra politologie, prezenční magisterské studium obor "politologie", diplomová práce: Foreign Policy Analysis: problematika vztahu aktér – prostředí (obhájeno červen, 2004)
1998 - 2002: Fakulta sociálních studií a Filosofická fakulta, MU Brno prezenční bakalářské studium oboru "historie – politologie".

 Jazyky

čeština – mateřský jazyk
angličtina – aktivně
němčina – pasivně
ruština – pasivně

 Oblasti zájmu

česká zahraniční, evropská a bezpečnostní politika
politika středoevropských států (Polsko, Slovensko, Maďarsko, Rakousko)
zahraniční politika středoevropských států
visegrádská spolupráce
střední Evropa v kontextu evropské a světové politiky
střední Evropa v transatlantických vztazích
evropská zahraniční, bezpečnostní a obranná politika
globální vládnutí a teorie mezinárodních vztahů

 Členství v organizacích a odborné aktivity

Leden 2009 – současnost: Člen ediční rady nakladatelství Ústavu mezinárodních vztahů
Říjen 2009 – současnost: spoluzakladatel a český koordinátor Česko-polské analytické platformy
Říjen 2008 – současnost: hlavní koordinátor sympozia "Česká zahraniční politika"
2006 – současnost: Central and Eastern European International Studies Association
2004 – současnost: International Studies Association
Prosinec 2007: editor recenzí časopisu Mezinárodní vztahy

 Vybrané projekty

 • Think Visegrad. Národní spolukoordinátor.
 • 2013–2016: Scénáře vývoje mezinárodního bezpečnostního prostředí/International Security Environment: Scenarios. Grantový projekt TAČR č. TB020MZV030, spoluřešitel.
 • Hlavní autor analýzy projektu Think Visegrad: V4 and Germany. Spoluautoři: A.Hettyey, K.Poplawski, V.Biľčík.
 • 2014–2016: Česká zahraniční politika a post-západní globální řád/Czech Foreign Policy and the Post-Western Global Order. Grant GAČR č. GA14-27496S, hlavní řešitel.
 • 2014: Bezpečnost, obrana a zbrojařský průmysl – spolupráce mezi Českou republikou a Polskem: Potenciál, limity a regionální aspekty. Grant Česko-polského/polsko-českého fóra, hlavní řešitel.
 • Příjemce Fulbrightova stipendia pro Visiting Scholars, Wheatherhead Center for International Relations, Harvard University (leden – květen 2012)
 • 2012–2013: Navržení systému průběžného vyhodnocování účelnosti a efektivity členství a působení ČR v mezinárodních organizacích/Designing a system of ongoing evaluation of expediency and efficiency of the membership and functioning of the Czech Republic in the international organizations. Grant TAČR, hlavní řešitel.
 • 2011–2013: Bezpečnostní multilateralismus jako institutce: Teoretizace a implikace pro střední a východní Evropu/Security multilateralism as an institution: teoretization and implication for central and eastern Europe. Grant GAČR, hlavní řešitel.
 • 2010: Rozvoj výzkumu v oblasti zahraniční politiky a mezinárodních vztahů. Grant MZV, hlavní řešitel.
 • 2011: Účelnost členství ČR v Mezinárodních organizacích. Strategický projekt MZV, hlavní řešitel.
 • 2011–2014: Visegrad Group in the Post-Lisbon EU: Getting Closer to Move Further. International Visegrad Fund international grant project, hlavní řešitel.
 • Členem řešitelského týmu grantu MŠMT na léta 2006-2011: Evropská integrace a zájmy České republiky (Ústav mezinárodních vztahů).
 • Členem mezinárodního řešitelského týmu strategického grantu Mezinárodního visegrádského fondu: Creating a Sphere of Security in the Wider Europe (koordinátor za Ústav mezinárodních vztahů) (2009 – 2011)
 • Členem mezinárodního řešitelského týmu strategického grantu Mezinárodního visegrádského fondu: Strenghtening Visegrad Cooperation via Foreign Policy; Resarch – Chanelling Experiences, and Learning from Each Other (koordinátor za Ústav mezinárodních vztahů) (2007 – 2009)

 Pedagogická činnost

FSS MU Brno

 •  Teorie mezinárodních vztahů
 •  Malé evropské státy ve světové politice
 •  Analýza zahraniční politiky
 •  Objektivita, pravda a věda v mezinárodních vztazích
 •  Kvalitativní metodologie výzkumu mezinárodních vztahů
 •  Metodologie výzkumu mezinárodních vztahů
 •  Česká zahraniční politika

 Publikace

Editované publikace

Recenzované monografie

Kapitoly v odborných monografiích a ve sbornících

 • (2017): East Central Europe and the Future of Democracy: A Case for a Transatlantic Democratic Reset. In: Basora, Adrian - Marczyk, Agnieszka - Otarashvili, Maia (eds.): Does Democracy Matter? The United States and Global Democracy Support.
 • (2016): Úvod – konceptuální rámec, mezinárodní a vnitropolitický kontext české zahraniční politiky v roce 2016. In: Michal Kořan a kol.: Česká zahraniční politika v roce 2015: Analýza ÚMV. Praha: Ústav mezinárodních vztahů, 11–23.
 • (2016): Visegrádská spolupráce, Polsko, Slovensko a Rakousko v české zahraniční politice. In: Michal Kořan a kol.: Česká zahraniční politika v roce 2015: Analýza ÚMV. Praha: Ústav mezinárodních vztahů, 105–125.
 • (2015): Mezinárodní politický kontext a tvorba české zahraniční politiky v roce 2014. In: Kořan, Michal a kol. (ed.): Česká zahraniční politika v roce 2014. Praha: Ústav mezinárodních vztahů, 19–33.
 • (2015): Visegrádská spolupráce, Polsko, Slovensko a Rakousko v české zahraniční politice. In: Kořan, Michal a kol. (ed.): Česká zahraniční politika v roce 2014. Praha: Ústav mezinárodních vztahů, 122–140.
 • (2015): The Visegrad Cooperation, Poland, Slovakia and Austria in Czech Foreign Policy. In: Michal Kořan et al. Czech Foreign Policy in 2013: Analysis. Prague: Institute of International Relations, 119–133.
 • (2015): The Political Context and the making of Czech Foreign Policy in 2013. In: Michal Kořan et al.: Czech Foreign Policy in 2013: Analysis. Prague: Institute of International Relations, 17–28.
 • (2014): Politický kontext a tvorba zahraniční politiky. In: Kořan, Michal (et al.): Česká zahraniční politika v roce 2013: Analýza ÚMV. Praha: Ústav mezinárodních vztahů, 19–33.
 • (2014): Visegrádská spolupráce, Polsko, Slovensko a Rakousko v české zahraniční politice. In: Kořan, Michal (et al.): Česká zahraniční politika v roce 2013: Analýza ÚMV. Praha: Ústav mezinárodních vztahů, 116-134.
 • (2012): The Visegrad Group on the Treshold of Its Third Decade: A Central European Hub? In: Zlatko Šabič and Petr Drulák (eds.): Regional and International Relations in Central Europe. London: Palgrave.
 • (2012): Coloring it Europe? The Europeanization of Czech foreign policy. In: Michael Baun and Dan Marek (eds.): The New Member States and the European Union. Foreign Policy Europeanization. New York: Routledge.
 • (2012): Politický kontext a tvorba české zahraniční politiky v roce 2011. In: Michal Kořan – Ondřej Ditrych a kol.: Česká zahraniční politika v roce 2011: Analýza ÚMV. Praha: Ústav mezinárodních vztahů.
 • (2012): Státy Visegrádské skupiny a Rakousko v české zahraniční politice. In: Michal Kořan – Ondřej Ditrych a kol.: Česká zahraniční politika v roce 2011: Analýza ÚMV. Praha: Ústav mezinárodních vztahů.
 • (2011): Politický kontext a tvorba české zahraniční politiky v roce 2010. In: Michal Kořan a kol.: Česká zahraniční politika v roce 2010: Analýza ÚMV. Praha: Ústav mezinárodních vztahů.
 • (2011): Státy Visegrádské skupiny a Rakousko v české zahraniční politice. In: Michal Kořan a kol.: Česká zahraniční politika v roce 2010: Analýza ÚMV. Praha: Ústav mezinárodních vztahů.
 • (2010): Visegrádská socializace a její dopad na národní zájmy. In: Drulák, P. – Handl, V. (a kol.): Hledání českých zájmů III: Vnitřní rozmanitost a vnější akceschopnost. Praha: Ústav mezinárodních vztahů.
 • (2010): Czech Foreign Policy in the Slovak and Austrian Media. In: Drulák, Petr and Braun, Mats (eds.): In the Quest of National Interest: a Methodological Reflection on Czech Foreign Policy.
 • (2010): Politický kontext a tvorba české zahraniční politiky v roce 2009. In: Michal Kořan a kol.: Česká zahraniční politika v roce 2009: Analýza ÚMV. Praha: Ústav mezinárodních vztahů.
 • (2010): Státy Visegrádské skupiny a Rakousko v české zahraniční politice. In: Michal Kořan a kol.: Česká zahraniční politika v roce 2009: Analýza ÚMV. Praha: Ústav mezinárodních vztahů.
 • (2009): Dilemata z pohledu filozofie vědy. In: Barša, Pavel a kol.: Dialog teorií. Filozofická dilemata výzkumu mezinárodních vztahů. Praha: Sociologické nakladatelství.
 • (2009): Politický kontext a tvorba české zahraniční politiky v roce 2008. In: Michal Kořan a kol.: Česká zahraniční politika v roce 2008: Analýza ÚMV. Praha: Ústav mezinárodních vztahů.
 • (2009): Státy Visegrádské skupiny a Rakousko v české zahraniční politice. In Michal Kořan a kol.: Česká zahraniční politika v roce 2008: Analýza ÚMV. Praha: Ústav mezinárodních vztahů.
 • (2008): Politický kontext a tvorba české zahraniční politiky v roce 2007. In Michal Kořan a kol.: Česká zahraniční politika v roce 2007: Analýza ÚMV. Praha: Ústav mezinárodních vztahů.
 • (2008): Státy Visegrádské skupiny a Rakousko v české zahraniční politice. In Michal Kořan a kol.: Česká zahraniční politika v roce 2007: Analýza ÚMV. Praha: Ústav mezinárodních vztahů (2008).
 • (2008): Případová studie. In: Drulák, P. a kol.: Jak zkoumat politiku. Praha: Portál.
 • Struktura a proces zahraniční politiky. In: Kořan, M. – Hrabálek, M. (eds.): Česká zahraniční politika: aktéři, struktura, proces. Brno: MPÚ, 2007, s. 11-22. (2007).
 • Stále federace bez federalismu? In: Dančák, B. – Hloušek, V.(eds.): Víceúrovňové vládnutí v Evropě: zkušenosti, problémy a výzvy. Brno: Mezinárodní politologický ústav (2007).
 • Filosofie společenských věd v mezinárodních vztazích. In: Pšeja, Pavel (ed.). Přehled teorií mezinárodních vztahů. Brno: Mezinárodní politologický ústav Masarykovy Univerzity, 2005.
 • Evropská otázka a předčasné volby v Rakousku. In: Šedo, Jakub (ed.). Evropská otázka ve volebních kampaních, s. 84-125. Brno: Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity, 2004.
 • Rakousko a ostatní státy Visegradské skupiny. In Hloušek, Vít - Sychra, Zdeněk (eds.). Rakousko v evropské a středoevropské politice. 125 s. 1. vyd. Brno : Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity, 2004.

Články a recenze v odborných periodicích

Ostatní odborné texty


 Publicistika

2017

2016

Starší

 • Zkouška pro střední Evropu. ČT24 Události, komentáře, 21. 12. 2015.
 • Česká zahraniční politika, ČT Studio 24, 26. 11. 2015.
 • Bukurešťský minisummit NATO aneb jak se „východní křídlo“ tvářilo, že vlastně není východní křídlo. natoaktual.cz, 17. 11. 2015.
 • Integrace postsovětské energie. iHNED.cz, 4. 11. 2015.
 • Na minisummitu NATO k Rusku bude chybět jen jeden prezident - ten český. Hospodářské noviny, 3. 11. 2015.
 • Pokrytectví liberální demokracie je u konce, zaznělo dnes v České televizi. ParlamentniListy.cz, 3. 11. 2015.
 • Tragédie nad Sinají. Stroj rozlomilo něco zvenčí, tvrdí ruské aerolinky. Brněnský deník, 3. 11. 2015.
 • Zeman Skips Debate on NATO's Response to Russia. The Prague Post, 3. 11. 2015.
 • Bezpečnost východního křídla NATO. ČT24, 3. 11. 2015.
 • Hey Europe, Stop Putting Russia First. Atlantic Council, 14. 10. 2015.
 • Populisté posílili, Vídeň ale nedobyli. Deník.cz, 11. 10. 2015.
 • Migrační krize zvýraznila problém xenofobie v Evropě, říká expert. Deník.cz, 6. 10. 2015.
 • Začátek českého předsednictví V4. ČT1, 1. 7. 2015.
 • Česko-polské vztahy. Studio ČT 24, 20. 4. 2016.
  Zahraniční politika ČR v kontextu vývoje nejen v Evropě. Český rozhlas Plus, 8. 4. 2015.
 • Budoucnost visegrádské čtyřky. Studio 6 České televize, 2. 4. 2015.
 • Generál Petr Pavel: Zbraně na Ukrajinu bych teď neposílal. Deník.cz, 21. 3. 2015.
 • Zaorálek: Naše síla je v jednotné Evropě. I proti Rusku. Deník.cz, 6. 3. 2015.
 • What will 2015 hold for Central Europe? A View from Central Europe. Visegrad Insight, 5. 2. 2015.

 Příspěvky na konferencích a seminářích

 • Diplomacy & (In)security in the Age of Quantum. Prague Insecurity Conference, Czernin Palace of the Ministry of Foreign Affairs of the Czech Republic, 30. 11. 2017 - 1. 12. 2017.
 • 9th International Symposium “Czech Foreign Policy”, Czernin Palace of the Ministry of Foreign Affairs of the Czech Republic, 4. - 5. 10. 2017.
 • KAM MÍŘÍ ČESKÁ DIPLOMACIE? ÚSPĚCHY A AMBICE ČERNÍNSKÉHO PALÁCE. Den s JDI. VŠE Praha, 28. 11. 2016.
 • Budoucnost Evropy v tekutém světě. Jak bude vypadat Evropa a svět za dvacet let. Ústav mezinárodních vztahů. 9. 11. 2016.
 • Czech Foreign Policy in Turbulent Times 2. 8th International Symposium "Czech Foreign Policy". Czernin Pallace of the Ministry of Foreign Affairs of the Czech Republic, 22. 9. 2016.
 • Vývoj disciplíny mezinárodních vztahů a časopisu Mezinárodní vztahy. Padesát let časopisu Mezinárodní vztahy. ÚMV, Praha, 14. 4. 2016.
 • Euroatlantic Security: A Pre-Warsaw Assessment. Wrap-Up. MZV ČR, Praha, 29. 2. – 1. 3.
 • Think Visegrad: Experience and Perspectives of V4 Think Tank Cooperation. International Visegrad Fund: 15 Years Behind, Many More Ahead Conference. Budapest, 11. 12. 2015.
 • Visegrád užitečný, silný a inspirující. Diplomatická akademie MZV Praha, 18. 11. 2015.
 • NATO Reassurances After Ukrainian War – Reality Check A Year After Wales. NATO 2020 - Challenges Ahead of Waraw Summit, Bratislava 11. 11. 2015.
 • Voice of the Flank Security Forum. Bucharest, 3. 11. 2015.
 • Gdansk Roundtable - On Europe with Russia. Gdansk, 3. 10. 2015.
 • CEPA Forum 2015. Washington D. C., 1.-2. 10. 2015.
 • Visegrádská skupina a bezpečnostní a obranná spolupráce.17. 9. 2015.
 • New European Security Strategy. Summer School of European Studies, Diplomatická akademie MZV Telč, 28. 7. 2015.
 • Visegrad Group in the European Union. Cafe Europa, Bratislava, 8. 6. 2015.
 • European Army and the future of the CDSP. Ministerstvo obrany SR, Bratislava, 13. 5.2015.
 • Kulatý stůl k české, polské a evropské bezpečnostní strategii. Polské velvyslanectví, 17. 3. 2015.
 • Czech foreign policy in the Central European and European Context. University of  Pennsylvania USA, 2015.
 • Prezentace doporučení asociace TEPSA pro lotyšské předsednictví Radě EU, Riga, 4. 12. 2014.
 • Panel: Defence budgets and why defence matters. SAVE THE DEFENCE IN VISEGRAD, Bratislava, Slovensko, 1. 12. 2014.
 • Does Democracy Matter. Foreign Policy Research Institute, Wilson Center, Washington D.C., 20. 10. 2014.
 • Management of the European area between Russia and NATO. NATO 2020: ALLIANCE RENEWED – challenges for non-members of the Alliance, Bratislava, Slovensko, 15. 10. 2014.
 • Czech Foreign and Security Policy of the New Government. Centre for Eastern Studies, Varšava, Polsko, 27. 5. 2014
 • Panel: U.S.-Czech Political and Security Relations: Writing the Next Chapter. Strengthening U.S. - Czech Strategic Relations: A Roadmap for the Future. Center for European Policy Analysis, Washington, D. C., USA, 1. 5. 2014.
 • Czech Foreign Policy. School of Advanced International Studies, Johns Hopkins University, Washington D. C., 7. 4. 2014.
 • Reach out or Reach in? The Future of Videgrad Group. U.S. Central Strategic Dialogu, Washington D.C., 3. - 4. 9. 2013.
 • Poland-Russia Dialogue: Central-East European Ramifications. Poland-Russia Dialogue: Impact on the Wider Europe, Center for Strategic and International Studies, Washington D.C. 4. 6. 2013.
 • The Role of the Czech Republic and the other Visegrad States in the Present Developments of the EU, Center for European Studies, Harvard University, Cambridge, USA (27. 3. 2012).
 • International Studies Association’s 53rd Annual Convention. San Diego, 3/2012.
 • 8th CEEISA Convention, Istanbul, 2011.
 • WISC 3rd Global International Studies Conference, Porto, Portugalsko, 2011.
 • International Studies Association’s 51st Annual Convention, New Orleans, 2010.
 • 7th CEEISA Convention, St. Petersburg, 2009.
 • Europaforum, Wachau, 2008.
 • Visegrad Group and the Czech EU-Presidency, Černínský palác, Praha, 2008.
 • Markierungen 08 - Tagung zur kulturellen Vielfalt, ORF Studio, Linz, 2008.
 • International Studies Association's 49th Annual Convention, Building Multiple Bridges, San Francisco, 2008.
 • WISC 2nd Global International Studies Conference, What Keeps Us Apart, What Keeps Us Together, Ljubljana, 2008.
 • Sixth Pan-European Conference on International Relations, University of Turin, 2007.
 • Třetí politologické sympózium: Vládnutí ve 21. století, Brno, 2007.
 • Europe’s central attraction: Getting closer to go further, CEI - Journalists' Forum PIIA Expert Panels, Zakopane, Poland, 2007.
 • The 6th Convention of Central and East European International Studies Association, Wroclaw, Poland, 2007.
 • Česko-rakouské rozhovory, Znojmo, 2007.
 • CEEISA "Reflections on a Wider Europe and Beyond: norms, rights and interests". Tartu, Estonsko, 2006.




Nahoru