JUDr. Petra Ditrichová, Ph.D.

Přidružená výzkumná pracovníce, Ústav mezinárodních vztahů


telefon
ditrichova(at)iir.cz
www

Další informace

Přehled


 Zaměstnání

01/2019 – současnost: přidružená výzkumná pracovnice Centra mezinárodního práva ÚMV, Praha
08/2018 – současnost: právník oddělení mezinárodního práva Sekce obranné politiky a strategie MO ČR, Praha
08/2017 – 07/2018: zástupce ČR v Agentuře NATO pro podporu a pořizování (NSPA), Capellen, Lucembursko
1/2015 – 7/2017: právník oddělení mezinárodního práva Sekce obranné politiky a strategie MO ČR, Praha
1/2013 – 12/2014: Zástupce právního poradce NATO/Vrchní spojenecké velitelství pro transformaci – Evropský prvek (ACT SEE), SHAPE, Mons, Belgie
5/2007 – 12/2012: právník oddělení mezinárodního práva Sekce obranné politiky a strategie MO ČR, Praha


Vzdělání

2013: Rigorózní zkouška (JUDr.) na Právnické fakultě UK
2008 – 2012: Univerzita Karlova, Právnická fakulta, doktorské studium, obor „Mezinárodní právo veřejné I“ (mezinárodní právo, evropské právo, ústavní právo), udělen titul Ph.D., disertační práce na téma právní regulace nestátních ozbrojených aktérů
2005 – 2007: Univerzita v Cambridge, Institute of Continuing Education, Diplom “An Introduction to English Law and the Law of the European Union”
2004 – 2005: Univerzita v Zaragoze, Španělsko, Právnická fakulta, Stipendijní pobyt Erasmus
2001 – 2007: Univerzita Karlova, Právnická fakulta, magisterské studium obor „Právo a právní věda“, titul Mgr.
1994 – 1998: Obchodní akademie Hovorčovická, Praha,


Jazyky

Čeština – mateřský jazyk
Angličtina – aktivně
Španělština – aktivně
Francouzština – pasivně


Oblasti zájmu

Mezinárodní humanitární právo
Mezinárodní právo lidských práv
Mezinárodní trestní právo
Pravidla nasazení (ROE)
Pravidla užití síly


Členství v organizacích

Mezinárodní společnost pro válečné a vojenské právo – člen správní rady a prezident výboru pro obecné záležitosti
Česká společnost pro mezinárodní právo
Český červený kříž – expertní poradce


Knihy a kapitoly knih

(2017): Gill, T., Fleck, D., Boothby, W., & Vanheusden, A. (eds.), Leuven Manual on the International Law Applicable to Peace Operations: Prepared by an International Group of Experts at the Invitation of the International Society for Military Law and the Law of War, spoluautor, Cambridge University Press;
(2017): Základní prameny MHP, spoluautor, VHÚ Praha, 2017, ISBN: 978-80-7278-698-5;
(2012): Bakker & Sossai eds, Multilevel Regulation of Military and Security Contractors, „Report concerning legal regulation of PMSC in the Czech Republic“, Hart Publishing, Oxford UK;
(2007): MHP: Souhrn pro velitele, spoluautor, MO ČR – AVIS.


Odborné články

(2016) Czech Yearbook of Public & Private International Law, číslo 7 (2016) “International Law and the Use of Armed Drones: Where is the Controversy?”;
(2014) NATO Legal Gazette, číslo 34 (2014) “NATO: Evolution and Legal Framework for the Conduct of Operations“;
(2013) NATO Legal Gazette, číslo 30, spoluautor “Questions on HQ SACT & International law” and “Capturing NATO Knowledge through Information Management: Policy, Process, and Procedure”;
(2013) The Military Law and the Law of War Review, č. 52/2, spoluautor „Responding to Change – Legal challenges in the Future Security Environment – Report on the 2013 NATO Legal Conference on 24 – 28 June 2013“;
(2011) Czech Yearbook on Public International Law, číslo 2, “Unmanned Aerial Vehicles and Law of Armed Conflict implications”;
(2009) Acta Universitatis Carolinae Iuridica č. 4, Mezinárodní humanitární právo – 60. výročí Ženevských úmluv z roku 1949, článek “Šíření a aplikace MHP v AČR“;
(2009) Národní report týkající se Soukromých vojenských a bezpečnostních služeb, projekt - PRIV WAR 7th Rámcový výzkumný program výzkumného direktorátu Rady. Výsledek projektu publikován eds. Francioni, F., Ronzitti N., “War by Contract: Human Rights, Humanitarian Law and Private Contractors”, Oxford University Press, 2011;
(2007) Common Law Review č. 8, “Contract law vs. Law of Obligations – Czech and Common Law Perspective”.


Odborné redakce

(2017) Frederic de Mulinen, Příručka práva ozbrojeného konfliktu pro ozbrojené síly, vydáno ICRC 1987, odborná redakce, Vojenský historický ústav 2/2017;
(2012) Pravidla pro užití síly – příklady (RoE) I/2012, VeV-VA Odbor doktrín, 1. vydání.


Recenze

(2015): V. Bílková (ed.), MHP: vznik, vývoj a nové výzvy, Studie z lidských práv č. 9., Právnická fakulta UK, Praha.


Lektorská činnost

2010 – současnost: Univerzita Karlova, Právnická fakulta, od roku 2010 pravidelné přednášky v rámci výběrového předmětu „Mezinárodní humanitární právo“;
2013 – 2014: St. John´s University, New York (USA), lektor a tutor v rámci programu „NATO Practicum“;
2010 – 2012: Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, zakládající člen a lektor pilotního semináře „Aplikace mezinárodního humanitárního práva“.

Nahoru