Tamás Lattmann JD PhD

IIR Researcher until 30. 4. 2019


Přehled


Zaměstnání

2016 - April 2019: Researcher, IIR, Prague
2015 - Present: Associate professor, International Business School, Budapest
2000 - Present: Associate professor, Zrínyi Miklós University of National Defence / National University of Public Service, Budapest
2001 - 2015: Assistant professor, Eötvös Loránd University, Budapest.
2003 - 2005: Research Fellow, MTA-ELTE NATO Information and Research Centre, Budapest

  Vzdělání

2013: Doctorate (PhD) in Law, Eötvös Loránd University. Doctoral Thesis: “The status of the individual in contemporary armed conflicts – special attention paid to the war on terror”
1994 - 2000: Juris doctor (JD), Eötvös Loránd University, Budapest.

 Jazyky

Hungarian – Native Fluent
English – Fluent
German – Intermediate
Russian – Basic/ Passive Knowledge

 Oblasti zájmu

International public law
International humanitarian law
International human rights law
Modern international criminal fora
European public law
European Union institutions and law

 Publikace

Knihy

 • Lattmann, Tamás – Vizi, Balázs (eds., 2014): International Protection of Human Rights. + Author of 5 chapters. Budapest: National University of Public Service, p. 144.
 • Kardos, Gábor – Lattmann, Tamás (eds., 2010): Nemzetközi jog. [International Law Textbook]. + Author of 5 chapters. Budapest, Eötvös Kiadó, p. 494.

Kapitoly knih

Odborné stati

 • (2016): Situations Referred to the International Criminal Court by the United Nations Security Council – “ad hoc Tribunalisation” of the Court and its Dangers. PJIEL 2016/2. p. 68-78.
 • (2015): The legal aspects of the Vienna Document 2011. In: RACVIAC Compendium 2015. Zagreb: RACVIAC, p. 20-28.
 • Lattmann, Tamás (2015): 14, 15, 16… Reforms of the European Court of Human Rights. In: Hungarian Yearbook of International and European Law 2014. Eleven Publishing, p. 223-241.
 • Lattmann, Tamás: A békeműveletek nemzetközi jogi háttere és egyes csatlakozó hadijogi kérdések. [International legal background of peace operations and related questions of the law of war]. Acta Jur. et Pol. Szeged. p. 371-383.
 • (2012): Az ENSZ Biztonsági Tanács által a Nemzetközi Büntetőbíróság elé utalt helyzetek: parancs és politika, avagy a kudarc fokozatai. [Situations referred to the International Criminal Court by the UN Security Council: order and politics, the grades of failure]. Kül-Világ, a nemzetközi kapcsolatok folyóirata. 2012/4. p. 30-41.
 • (2012): Genf, Hága? Strasbourg! Az európai államok katonai műveletei feletti ellenőrzés az Emberi Jogok Európai Bírósága által. [Geneva? The Hague? Strasbourg! Legal control by the European Court of Human Rights over military operations of European states]. Társadalom és honvédelem. XVI. évf. 1-2. szám, p. 477-491.
 • (2011): A múlt árnyai a jelen homályában – Az emberiesség elleni bűncselekmények elévülésének kizárását kimondó törvényjavaslatról. [Shadows of the past in the mist of the present – About the new proposal for a law to abolish statutory limitations to crimes against humanity]. Élet és Irodalom. Vol. LV. No. 47. November 25, 2011, p. 5.
 • (2011): A nemzetközi büntetőbírói fórumokkal való együttműködés lehetősége vagy lehetetlensége a magyar jogi előírások alapján – különös tekintettel a Nemzetközi Büntetőbíróságra. [Possibility or impossibilitiy of cooperation with various international criminal judicial fora based on the present Hungarian legal framework – with special attention paid to the International Criminal Court]. Kül-Világ, a nemzetközi kapcsolatok folyóirata. 2011/1-2, p. 39-54.
 • (2011): A 2001. szeptember 11-i támadások utáni tíz év hatása a nemzetközi jogra. [Ten years after the 9/11 attacks, and the effect on international law]. Külügyi Szemle. 2011/3, p. 105-115.
 • (2008): Olvadó jég, fagyossá váló viszonyok – az északi sarkvidék és az azt kísérő viták. [Melting ice and freezing international relations – the Arctic region and the debates about it]. Nemzet és Biztonság, 2008. 4., p. 21-34.
 • (2008): A grúz-orosz konfliktus – a nemzetközi jog és az erő alkalmazása. [The conflict between Georgia and Russia – international law and the use of force]. Nemzet és Biztonság, 2008. 3., p. 18-32.
 • (2006): Kilátás az elefántcsonttoronyból: a horizont és azon túl – ítéletre várva a történelem első népirtással kapcsolatos államközi perében. [View from the Ivory Tower: the horizon and beyond – waiting for judgement in the first international judicial case concerning genocide]. Beszélő 2006. Sep, p. 74-86.
 • (2006): A Vöröskereszt új emblémája – Az előzmények. [The new emblem of the Red Cross – historical overview]. Kül–Világ, online quarterly of foreign politics. 2006/1, p. 16-38.
 • Legal status and protection of people deprived of their freedom by U.S. forces in Iraq. Miskolc Journal of International Law, No. 3. 16. o.
 • (2005): A terrorizmussal szembeni fellépés kérdései a nemzetközi hadijog területén. [Reactions to terrorism and questions on the field of international law of war]. Hadtudomány, 2005/4, p. 148-152.

Odborné studie

 • (2014): A katonai vezetői képzésekben megszerzendő jogi kompetenciák, különös tekintettel a nemzetközi hadijogi aspektusokra. [Legal competences to be acquired during military higher education, with special attention paid to aspects of law of war]. In: Krajnc, Zoltán (ed., 2014): A katonai vezetői-parancsnoki (harcászati vezetői) kompetenciák fejlesztésének lehetséges stratégiája. Budapest: NKE HHK, p. 213-231.
 • (2013): A nemzetközi jog lehetséges szerepe az informatikai hadviselés területén. [Possible role of international law in cyberwarfare]. In: Csapó, Zsuzsanna (ed., 2013): Emlékkötet Herczegh Géza születésének 85. évfordulójára – A ius in bello fejlődése és mai problémái. PTE ÁJK, p. 209-220.
 • (2013): Békefenntartás, ENSZ-műveletek és a nemzetközi jog. [Peacekeeping, UN operations and international law]. In: Szenes, Zoltán (ed., 2013): Válságkezelés és békefenntartás az ENSZ-ben. NKE, p. 18-26.
 • (2011): A líbiai válság és az egyes nemzetközi intézmények tevékenységének értékelése. [The Libyan crisis and the evaluation of activities of international institutions]. In: Kajtár, Gábor – Kardos, Gábor (eds., 2011): Nemzetközi jog és európai jog: új metszéspontok. Ünnepi tanulmányok Valki László 70. születésnapjára. Budapest: Saxum Kiadó, p. 116-130.
 • (2009): A nemzetközi büntetőbírói fórumok működésének rendszere, különös tekintettel a Nemzetközi Büntetőbíróság rendszerére: politika, parancs vagy jog? [Activities of the international criminal judicial fora, with special attention paid to the International Criminal Court: politics, order or law?]. In: Kirs, Eszter (ed., 2009): Egységesedés és széttagolódás a nemzetközi büntetőjogban. Miskolc: Bíbor Kiadó, p. 9-25.

Ostatní odborné texty

 Vybrané příspěvky na konferencích a přednášky

 • Populism and its effects on ECHR judgments – the example of the red star cases in Hungary. Will the upcoming reform of the ECHR help or make the situation worse? ASN European Conference: Nationalism in Times of Uncertainty. Graz, Austria, 4.-6.7.2018.
 • Whither Democracy? Taking Stock of Democratic Governance in CEE. Institute of International Relations Prague, 16. 5. 2018.
 • Dél-kínai tenger, mint biztonságpolitikai tényező [The South China Sea as a concern for security policy]. Series of lectures on security policy, Stefánia Palace – Cultural Center of the Hungarian Armed Forces, 14. 5. 2018.
 • Üldözött keresztények védelme – ahogy van és ahogy kellene [Protection of persecuted Christians – how it is and how it should be]. Series of lectures on security policy, Stefánia Palace – Cultural Center of the Hungarian Armed Forces, 19. 3. 2018. 
 • The Mismanagement of the Migration Crisis: Who Is Responsible? – Message to Europeans 3.0, Budapest, 6. 3. 2018.
 • Koszovó, mérlegen az első tíz év [Kosovo, the first ten years”]. Biztonságpolitikai Szakkollégium, 20. 2. 2018.
 • Háború a virtuális térben [War in cyberspace]. Series of lectures on security policy, Stefánia Palace – Cultural Center of the Hungarian Armed Forces, 19. 2. 2018.
 • Conference of Central European Middle East Experts on Current Issues - Arab/Israeli Roundtable, 26. 5. 2017.
 • Milyen veszélyek és lehetőségek előtt áll a schengeni övezet?” („Dangers the Schengen zone has to face”), 17. 5. 2017.
 • Workshop on international legal aspects of cyberattacks, 8. 5. 2017.
 • Individual Participation in Cyber Warfare, Legal Consequences. Cyber Security / Cyber Defence Course. CEPOL – NUPS – European Security and Defence College, Budapest, 25. 4. 2017.
 • A háborús helyzet és a hadijog mint különleges jogrend (Times of armed conflict and the law of war as extraordinary legal order). „Extraodrinary legal order – conference” , Budapest, 21. 4. 2017.
 • „Amerika háborúja a dzsihadisták ellen” („America’s war against jihadists”) - Series of lectures on security policy. Stefánia Palace – Cultural Center of the Hungarian Armed Forces, 10. 4. 2017.
 • „Kína biztonságpolitikai helyzete” („China and its positions on security policy”) - Series of lectures on security policy. Stefánia Palace – Cultural Center of the Hungarian Armed Forces, 20. 3. 2017.
 • „Az orosz-ukrán konfliktus” („The Russia-Ukraine conflict”) - Series of lectures on security policy. Stefánia Palace – Cultural Center of the Hungarian Armed Forces, 13. 2. 2017.
 • Referendum on the refugee quotas in Hungary - questions and possible effects. ÚMV, Praha, 23. 11. 2016.
 • The Use of Force against the Islamic State. IIR Prague, 15. 11. 2016.
 • Asymmetric Warfare and New Type of Conflicts: Will the Classic Laws of War Still Be Applicable? Jak bude vypadat Evropa a svět za dvacet let. Ústav mezinárodních vztahů. 9. 11. 2016.
 • Vision for NEXT EUROPE: Stability and security in times of political transition: Which policies for a stronger Europe? Kreisky Forum für Internationalen Dialog, 21. 9. 2016.
 • Possible Role of the International Criminal Court Related to the ISIS. STRATPOL Summer University for Young Professionals, Liptovsky Mikulas, Slovakia, 27. 6. 2016.
 • Emberi jogok védelme az Európa Tanács keretei között – strasbourgi reformok („Protection of human rights in the framework of the Council of Europe – Strasbourg reforms”). Európai Corpus Juris és intézményrendszere - változások és a jövő. 2. 6. 2016.
 • Political radicalism and populism on the government level – from Euroscepticism to Euro-lies. Migration´s Influence on Euroscepticism and Political Radicalism, Prague, 27. 5. 2016.
 • Hungary and the migration situation. Magyarország és a migrációs helyzet, Buday Business Club, Budapest, 18. 5. 2016.
 • Personnel screening – benefits, possibilities and current practices. ENTSO-E Workshop on Critical Systems Protection, Budapest, 10. 5. 2016.
 • 25-jähriges Jubiläum des Weimarer Dreiecks und der Visegrád-Staaten. Quo vadis Europa? (Gemeinsam) Europäisch denken? – Europatag, Universität Passau, 7. 5. 2016.
 • Some questions regarding the Crimea conflict. A krími konfliktus egyes kérdései, NUPS, Budapest, 14. 4. 2016.
 • Value of rule of law within the EU. A jogállamiság értéke az Európai Unióban, ELTE Faculty of Law, 13. 4. 2016.
 • A NATO szerepe a Magyar Honvédség működésében – A szervezet hatása a belső és a nemzetközi jogi szabályozás alakulására („The role of NATO in the operation of the Hungarian Armed Forces – its implications to domestic and international rules”). Series of lectures on security policy, Stefánia Palace – Cultural Center of the Hungarian Armed Forces, 11. 4. 2016.
 • Launch of the New Centre for International Law of the IIR. The Use of Force Against ISIS: Is International Law Changing? ÚMV, Praha, 31. 3 . 2016.
 • Danger of terror in Hungary?! Debate about the proposed sixth amendment of the Hungarian Fundamental Law. Terrorveszély Magyarországon?! Vita a hatodik Alaptörvény-módosításról, ELTE Faculty of Law, 22. 2. 2016.
 • Identified problems and proposed preventive and countermeasures to situations of systematic EU member state corruption. Post-Communist Mafia State – The Case of Hungary, European Parliament, Brussels, 17. 2. 2016.
 • A növekvő terrorfenyegetésre adható válaszok jogi lehetőségei és korlátai („Possibilites and limits of legal answers to a growing danger of terrorism”). Series of lectures on security policy, Stefánia Palace – Cultural Center of the Hungarian Armed Forces, 15. 2. 2016.
 • International and European Union legal questions related to inter-state migration. 25th National Conference of History Teachers – Refugees in Hungary, Budapest,October 2015.
 • Legislative and regulatory framework – Preparing a NIAP under the current international legal environment applicable to domestic legal environment – questions and problems. Seminar on Voluntary National Implementation Action Plans for UN Security Council Resolution 1540 (2004), RACVIAC, Zagreb, June 2015
 • The International Criminal Court as a possible tool in the struggle against ISIS. Rethinking Public Governance – 2015 Conference of the Transatlantic Policy Consortium, TPC-NUPS, Budapest, June 2015.
 • Individual Participation in Cyber Warfare, Legal Consequences. Cyber Security / Cyber Defence Course, NUPS-European Security and Defence College, May 2015.
 • The accession of the EU to the European Convention of Human Rights – questions of international, union and constitutional legal nature. Doctoral School, Eötvös Loránd University, Faculty of Law, March 2015.
 • UN World Humanitarian Summit, Regional Consultation. Coordination of the work of two working groups, Budapest, February 2015.
 • Strong arm of the law... or politics? The „ad hoc tribunalizaton” of the International Criminal Court and its possible implications. 7th Budapest Human Rights Forum, Budapest, Ministry of Foreign Affairs and Trade, November 2014.
 • The legal aspects of the Vienna Document 2011. Efforts to Revitalize Confidence and Security Building.Compliance and Verification Course, RACVIAC, Zagreb, October 2014.
 • Cyber-combatants and cyber-civilians? 5th International Symposium on Security and Military Law, 2014, Seoul, South Korea, September 2014
 • Question marks of one (?) international (?) treaty (?). Electricity at this price? – Problems related to the planned development of the nuclear power plant at Paks conference, Budapest, April 2014.
 • The 2013 reform of the Strasbourg Court, and its possible effects on the rule of law in Europe. Doctoral School, Eötvös Loránd University, Faculty of Law, February 2014.
 • International legal background of the fight against terrorism. 12 years after 9/11: political and military lessons learned from the fight against terrorism and terrorist threats, NUPS-Hungarian Academy of Sciences, September 2013.
 • State sovereignty and activities of CRAs. Conference about the international credit rating agencies, their background and possible effects on national sovereignty, Budapest. August 2013.
 • 1863 Gettysburg – Turning point in the American Civil War. Effects of the Civil War the constitutional system of the U.S. and contemporary international law conference at the UND, Budapest, June 2013.
 • Peacekeeping and international law. Crisis management and peacekeeping int he UN, Budapest, May 2013.
 • European Union and nationality, citizenship and human rights - settlement of old or the opening of new disputes?. Days of Law 2012, Brno, Czech Republic, November 2012.
 • Globalisation and international human rights. Tth Batthyany Summer School, SZIE, Győr, July 2012.
 • Situations referred to the ICC by the UN Security Council – orders and politics. 10 years after the Rome Statute entering into force, conference organised by the ministry of Foreign Affairs, June 2012.
 • Dependency and interdependency: Contemporary Hungarian foreign policy. 1st International Conference of Young Security Policy Experts, NKE Budapest, May 2012.
 • Role of international law in IT warfare. 11th Robotics Warfare Conference, UND, Budapest, November 2011.
 • The effect of the 9/11 attacks to the provisions prohibiting the use of force in international law. Re-thinking 9/11: questions and answers, conference organised by the Hungarian Institute of International Affairs, September 2011.
 • Virtual battlegrounds: the Dream for International Law de lege ferenda, or the Nightmare of International Reality de lege lata? Thoughts About the Legal Consequences of Any Possible Qualification of IT-attacks. ESIL (European Society of International Law) Research Forum, Tallinn, Estonia, May 2011.
 • Teaching the NATO SOFA in the UND. The NATO SOFA, conference organised by the University of National Defense and the Hungarian Association of the Art of War, May 2011.
 • A changing international legal framework of humanitarian action: New elements and questions. Humanitarian action and foreign policy, seminar organised by Eötvös Loránd University and the NOHA University Association, May 2011.
 • Use of force in the current situation. International intervention in Lybia: international tools and framework, conference organised by the Hungarian Institute of International Affairs, March 2011.
 • The lack of implementation of the ICC Statute and its consequences. Theory and practice of the Constitution” conference organised by the University of Szeged, November 2010.
 • The  Gabcikovo-Nagymaros dispute – Basic facts and the Hungarian position, NICLAS Summer School, June 2010.
 • Incidents and atrocities in Afghanistan and Iraq after 2001 – from a legal perspective. Seminar organised by the Corvinus Cultural Association of Foreign Affairs, April 2010.
 • Protection of civilian population and civilian objects. Regulated destruction – War and the law behind” seminar organised by the Ministry of Justice of Hungary, January 2010.
 • Contemporary legal questions of multinational military operations. CIMIC training organised by the Ministry of Defense of Hungary, November 2009.
 • Conflict types: international and non-international armed conflicts. 60 Years After the Geneva Conventions, jointly organised by the Ministry of Foreign Affairs and the Ministry of Defense, September 2009.
 • The statehood of Palestine and international law. Palestinian Peace – Chances of Stability, seminar organised by the Advanced College for Security and Defense Policy (Zrínyi Miklós University of National Defence), April 2009.
 • Closure of the prisoner camp at Guantanamo – what’s next?. Seminar organised by the Corvinus Cultural Association of Foreign Affairs, March 2009.
 • The Universal Declaration of Human Rights and the European Convention on Human Rights. Human Rights Day Public Lecture, organised by the United Nations Association of Hungary, December 2008.
 • Struggle against terrorism – war or law enforcement?. Struggle against terrorism – war or law enforcement? Seminar organised by the Department of Criminology (Eötvös Loránd University) and the Corvinus Cultural Association of Foreign Affairs, April 2008.
 • External Security and the Rule of Law. Rule of Law and the Fight against Terrorism – Hungarian and International Perspectives” Workshop of the Hungarian Europe Society (Central European University, Budapest), November 2006.
 • Legal aspects of possessing and possible use of nuclear weapons. Public Lecture on “Nuclear Non-proliferation and Disarmament: Dream or Reality?, Central European University, Budapest, March 2006.
 • Contemporary questions of international law in connection with the fight against terrorism. Conference on the Day of Science at the Zrínyi Miklós University of National Defence, October 2005.
 • International humanitarian law and terrorism”, organised by the Austrian Ministry of Defence in co-operation with the ICRC Bp. Reg. Del. Visiting lecturer of the Vienna Course on International Humanitarian Law, Operational Law and Human Rights Law for Military Legal Advisers, Vienna, Austria, November 2004.


 Publicistika a mediální vystoupení

 

Nahoru