Ing. Vít Beneš, Ph.D.

Externí spolupracovník Ústavu mezinárodních vztahů


telefon +420 251 108 140
iir.cz
www

Další informace


Přehled Zaměstnání

2/2018–současnost: externí spolupracovník Ústavu mezinárodních vztahů
leden 2005–1/2018: výzkumný pracovník, ÚMV
leden 2009–2017: šéfredaktor časopisu Mezinárodní vztahy, ÚMV
leden 2005–březen 2008: asistent šéfredaktorky a zástupce šéfredaktora časopisu Mezinárodní vztahy, ÚMV
duben 2012–červenec 2012: externí vyučující, kurz "Qualitative Methods in Political Science", Institut für Politische Wissenschaft, Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg
září 2007–únor 2012: externí vyučující, kurzy "International Relations Research Methods" a "Mezinárodní vztahy a metodologie výzkumu", Metropolitní univerzita Praha (dříve Vysoká škola veřejné správy a mezinárodních vztahů)
září 2009–únor 2012: externí vyučující, kurz " Institucionální rámec evropské integrace ", Metropolitní univerzita Praha (dříve Vysoká škola veřejné správy a mezinárodních vztahů)
září 2006–leden 2009: vyučující, seminář ke kurzu "Teorie mezinárodních vztahů", Středisko mezinárodních studií Jana Masaryka, Vysoká škola ekonomická, Praha
září 2005–červen 2007: externí vyučující, kurz "Evropská integrace" Ústav politologie, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova, Praha

 Vzdělání

2004–září 2009: doktorské studium Ph.D. (obor mezinárodní politické vztahy, školitel Doc. Petr Drulák, Ph.D., téma doktorské práce: "Hledání vztahu k Evropské unii: Turecko a Rusko ve světle teorie rolí"), Středisko mezinárodních studií Jana Masaryka, Vysoká škola ekonomická, Praha
2002–2004: navazující magisterské studium Ing. (obor mezinárodní vztahy a diplomacie), Vysoká škola ekonomická, Praha
1998–2002: bakalářské studium Bc. (obor mezinárodní obchod), Vysoká škola ekonomická, Praha

 Zahraniční studijní pobyty, stáže

2012: Institut für Politische Wissenschaft, Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg
2007: 2nd NEWGOV-CONNEX Training Course "Research Design and Methods", European University Institute, 1. – 7. července 2007, Florencie, Itálie
2006: Convergence and Diversity in an Enlarged Europe: 7th European International Relations Summer School for doctoral students, 3. - 15. červenec 2006, Praha
2003–2004: stážista ÚMV
2003: studium kurzu "Problems of Democracy", Uppsala Universitet, Švédsko

 Jazyky

český - mateřský jazyk
anglický - aktivně
německý - pokročilý

 Oblasti zájmu

rozšiřování EU
evropská integrace
evropská dimenze zahraniční politiky ČR
vztahy Turecka a EU
teorie mezinárodních vztahů
teorie evropské integrace
metodologie výzkumu mezinárodních vztahů

 Výzkumné projekty

 • 2014–2016: Česká zahraniční politika a „post-západní“ globální řád. GA ČR č. GA14-27496S, spoluřešitel.
 • 2013–2015: Time for the Third Step. The V4+ and the Eurozone Accession. Mezinárodní visegrádský fond, hlavní řešitel.
 • 2014: Instituce EU: diferencovaná integrace. Ministerstvo zahraničních věcí ČR, hlavní řešitel
 • 2013–2016: Scénáře vývoje mezinárodního prostředí.TA ČR č. TB020MZV030, spoluřešitel.
 • 2013: The impact of the European External Action Service on national diplomacies. Projekt koordinovaný European Policy Centre a the Finnish Institute of International Affairs, spoluřešitel.
 • 2012–2014: Česká politika v EU ve světle teorie rolí. Postdoktorský projekt GAČR č. P408/12/P905, hlavní řešitel.
 • 2012–2013: Ekonomické vládnutí v eurozóně: scénáře dalšího vývoje a implikace pro ČR. Vliv ČR na proces institucionalizace eurozóny a na její rodící se hospodářskou a fiskální politiku. Projekt TAČR Omega č. TD010198, hlavní řešitel.
 • 2012–2013: RESAREAS "Síť spolupráce při výzkumu mimoevropských oblastí". Projekt Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost č. CZ.1.07/2.4.00/31.0027, spoluřešitel.
 • 2006–2011: Evropská integrace a zájmy České republiky. Výzkumný projekt MŠMT Národní program výzkumu II č. 2D06010, spoluřešitel. Hhlavní řešitel Prof.Ing. Petr Drulák, Ph.D.
 • 2009: spoluřešitel projektu "The Selection of Candidates for the European Parliament by National Parties and the Impact of European Political Parties". Projekt Evropského parlamentu, Directorate-General for Internal Policies.
 • 2004–2005: spoluřešitel projektu "Rusko a střední Evropa: nové pohledy na vzájemné vztahy". Grantový projekt Interní grantové agentury VŠE č. IG 212014, hlavní řešitel Doc. Mgr. Ing. Petr Kratochvíl, Ph.D..
 • 2005–2006: spoluřešitel projektu "Možnosti regionální spolupráce na Blízkém východě". MZV č. RM 02/28/05, hlavní řešitel PhDr. Jaroslav Bureš.

 Další profesní aktivity

Prezentace výsledků výzkumného projektu TAČR Omega, SZ ČR při EU. Brusel, 16.1.2015.
Přednáška pro studenty Danube Summer Institute (Texas A&M, CIFE), ÚMV, 9. 8. 2014
Přednáška pro studenty Europa-Universität Viadrina, ÚMV, 17. 10. 2014
Prezentace pro jordánské diplomaty, ÚMV, 23. 10. 2014
Příprava semináře v rámci projektu RESAREAS (Carsten Schneider), 9. 12. 2013.
Prezentace na IV. slovensko-české diskusné fórum, Skalica, 7. 10. 2013.
Příprava semináře v rámci projektu RESAREAS (Joane Sharp), 30. 5. 2013.
2011–současnost: člen ISA (International Studies Association)
2006–současnost: člen CEEISA (Central and Eastern European International Relations Association)
2007–Cena děkanky o nejlepší publikace FMV Vysoké školy ekonomické, 3. místo v kategorii Články v recenzovaných časopisech s impakt faktorem
oponent rukopisů pro recenzované časopisy: Journal of International Relations and Development, European Union Politics, Journal of European Integration, Perspectives, Central European Political Studies Review, Sociologický časopis, Současná Evropa Politologická revue
září 2007 – říjen 2008: člen neformálního kruhu externích expertů pro přípravy českého předsednictví v Radě EU, skupina věnující se tématu "Další rozvoj prostoru svobody, bezpečnosti a práva". Odbor koncepcí a analýz, Sekce pro evropské záležitosti, Úřad vlády ČR.
komentáře v médiích (tisk, rádio, TV)

 Publikace

Knihy a kapitoly v knihách

 • (2016): Evropský rozměr české zahraniční politiky. In: Michal Kořan a kol.: Česká zahraniční politika v roce 2015: Analýza ÚMV. Praha: Ústav mezinárodních vztahů, 43–66.
  Beneš, Vít (2015): The European dimension of Czech foreign policy. In: Kořan, Michal et al. (2015): Czech foreign policy in 2013 : analysis. Prague: Institute of International Relations, 49–79.
 • Beneš, Vít (2015): Evropský rozměr české zahraniční politiky. In: Kořan, Michal (ed.): Česká zahraniční politika v roce 2014. Analýza ÚMV. Praha: Ústav mezinárodních vztahů.
 • Beneš, Vít – Raik, Kristi (2015): The Czech Republic, Estonia and Finland: European Vocation Re-Confirmed? In: Balfour, Rosa – Carta, Caterina – Raik, Kristi (eds.): The European External Action Service and National Foreign Ministries. Convergence or Divergence? Farnham: Ashgate, 181–194.
 • Beneš, Vít – Handl, Vladimír (2014): Der tschechische „Zuschauer“ und der deutsche „Anführer“: Tschechische Rollenkonzeptionen in der EU. In: Harnisch, Sebastian–Schild, Joachim (eds.): Deutsche Außenpolitik und internationale Führung. Ressourcen, Praktiken und Politiken in einer veränderten Europäischen Union. Baden-Baden: Nomos, 223–250.
 • Beneš, Vít – Braun, Mats (2014): An Ever-Closer Eurozone and its Consequences for Differentiated Integration in Europe. In: Blockmans, Steven (ed.): Differentiated Integration in the EU: From the Inside Looking Out. Brussels: Centre for European Policy Studies, 12–25.
 • Beneš Vít (2014): Evropský rozměr české zahraniční politiky. In: Kořan, Michal (ed.): Česká zahraniční politika v roce 2013. Analýza ÚMV. Praha: Ústav mezinárodních vztahů, 53–80.
 • Beneš, Vít – Braun, Mats (2013): Evropský rozměr české zahraniční politiky [The European Dimension of Czech Foreign Policy]. In: Kořan, Michal - Ditrych, Ondřej (eds.): Česká zahraniční politika v roce 2012: Analýza ÚMV [Czech Foreign Policy in 2012: Analysis of the IIR]. Praha: Ústav mezinárodních vztahů, 51–72.
 • Beneš, Vít – Braun, Mats (2011): Evropský rozměr české zahraniční politiky. In: Kořan, Michal (ed.): Česká zahraniční politika v roce 2010: Analýza ÚMV. Praha: Ústav mezinárodních vztahů, 57–91, Fulltext PDF.
 • Beneš, Vít (2011): Čeští eurokacíři. In: Střítecký, Vít (ed.): Česká zahraniční politika: mezi politickým nezájmem a byrokratickou efektivitou. Praha: Ústav mezinárodních vztahů, 178–190.
 • Beneš, Vít (2010): A Cherished Child Left Out in the Cold: The Czech Republic and Her Enlargement Priority. In: Drulák, Petr – Šabič, Zlatko (eds.): The Czech and Slovenian EU Presidencies in a Comparative Perspective. Dordrecht: Republic of Letters, 201–216, Fulltext PDF.
 • Beneš, Vít – Braun, Mats (2010): The European Dimension of the Czech Foreign Policy. In: Kořan, Michal (ed.): Czech Foreign Policy in 2007 - 2009: Analysis. Praha: Institute of International Relations, s. 59–92, Fulltext PDF.
 • Beneš, Vít – Braun, Mats (2010): Evropský rozměr české zahraniční politiky. In: Kořan, Michal (ed.): Česká zahraniční politika v roce 2009: Analýza ÚMV. Praha: Ústav mezinárodních vztahů, s. 12–38, Fulltext PDF.
 • Beneš, Vít (2010): The Demand Side of the EU Enlargement: Understanding our Neighbours. In: Drulák, Petr – Braun, Mats (eds.): The Quest for the National Interest: A Methodological Reflection on Czech Foreign Policy. Frankfurt am Main: Peter Lang, 35–52, Fulltext PDF.
 • Beneš, Vít (2010): Český diskurz o mezinárodní roli Evropské unie. In: Drulák, Petr – Střítecký, Vít (eds.): Hledání českých zájmů: Mezinárodní bezpečnost. Praha: Ústav mezinárodních vztahů, 31–51.
 • Beneš, Vít (2009): Realismus. In: Barša, Pavel (ed.): Dialog teorií: Filozofická dilemata výzkumu mezinárodních vztahů. Praha: SLON, 30–59, Fulltext PDF.
 • Beneš, Vít (2009): The Czech Discourse on the EU's External Activities. In: Avery, Graham – Faber, Anne – Schmidt, Anne (eds.): Enlarging the European Union: Effects on the New Member States and the EU. Brussels: Trans European Policy Studies Association, 47–50, Fulltext PDF.
 • Beneš, Vít – Karlas, Jan (2009): Evropský rozměr české zahraniční politiky: Střet o ratifikaci Lisabonské smlouvy v předvečer předsednictví v Radě EU. In: Kořan, Michal (ed.): Česká zahraniční politika v roce 2008: Analýza ÚMV. Praha: Ústav mezinárodních vztahů, 51–80, Fulltext PDF.
 • Braun, Mats – Beneš, Vít – Karlas, Jan (2009): Czech Republic. In: The Selection of Candidates for the European Parliament by National Parties and the Impact of European Political Parties. Brussels: European Parliament, Directorate-General for Internal Policies, 27–39, Fulltext PDF.
 • Kratochvíl, Petr – Drulák, Petr (eds., 2009): Encyklopedie mezinárodních vztahů. Praha: Portál (Vít Beneš je autorem 20 hesel, přibližně 45 stran textu).
 • Beneš, Vít (2008): Diskurzivní analýza. In: Drulák, Petr (ed.): Jak zkoumat politiku: kvalitativní metodologie v politologii a mezinárodních vztazích. Praha: Portál, 92–124, Preview PDF.
 • Beneš, Vít (2008): Rozšiřování. In: Karlas, Jan (ed.): Jak předsedat Evropské unii? Návrh priorit předsednictví ČR v Radě EU v roce 2009. Praha: Ústav mezinárodních vztahů, 49–67, Fulltext PDF.
 • Beneš, Vít – Karlas, Jan (2008): Evropský rozměr české zahraniční politiky. In: Kořan, Michal (ed.): Česká zahraniční politika v roce 2007: Analýza ÚMV. Praha: Ústav mezinárodních vztahů, s. 61–91, Fulltext PDF.
 • Drulák, Petr – Beneš, Vít (2008): České metafory Evropy: Havel vs. Klaus. In: Novák, Miroslav – Brunclík, Miloš (eds.): Postavení hlavy státu v parlamentních a poloprezidentských režimech: Česká republika v komparativní perspektivě. Praha: Dokořán, 329–371, Fulltext PDF.
 • Beneš, Vít (2006): Mercosur: na cestě od rivality k regionální integraci. In: Beneš, Vít – Dubský, Zbyněk (eds.): Problémy mezinárodní politiky očima mladých badatelů. Praha: Středisko mezinárodních studií, 7–22, Fulltext PDF.

Odborné články (v impaktovaných a recenzovaných časopisech)

 • (2016): Marginalität oder Selbstmarginalisierung? - „Internationale Beziehungen“: Wissenschaft, Politik und Wissenschaftspolitik in der Tschechischen Republik. Osteuropa 3/2016, 33–41.
 • Beneš, Vít – Harnisch, Sebastian (2015): Role Theory in Symbolic Interactionism: Czech Republic, Germany and the EU. Cooperation and Conflict, 1–20.
 • Beneš, Vít – Drulák, Petr (2014): Czech Metaphors about Europe: Havel vs Klaus. Journal of International Relations and Development, 1–24.
 • (2013): Diskurzivní analýza. In: Horký, Ondřej (ed.): Teorie, metodologie a reflexe výzkumu mimoevropských oblastí. Vybrané kapitoly. UHK, 33–39.
 • (2012): Mají středoevropské státy společné geopolitické priority? Srovnání zahraničních cest prezidentů v letech 2004 až 2010. Politologický časopis, Vol. 19, No. 1, 3–31 Fulltext v PDF, Dataset v XLS.
 • (2011): Setkání teorie her s politickou psychologií. Rozhovor s Robertem Jervisem. Mezinárodní vztahy, Vol. 46, No. 2, 96–105, Fulltext v PDF.
 • Beneš, Vít – Braun, Mats (2011): The Czech EU Policy: Domestic Political Context and Key Priorities. Revista Historia Actual, Vol. 9, No. 9, 65–79, Fulltext v PDF.
 • (2010): Teorie rolí: Konceptuální rámec pro konstruktivistickou analýzu zahraniční politiky. Mezinárodní vztahy, Vol. 45, No. 4, 72–87, Fulltext v PDF.
 • (2010): Editorial. Mezinárodní vztahy, Vol. 45, No. 4, 5–9, Fulltext v PDF.
 • Beneš, Vít – Karlas, Jan (2010): The Czech Presidency. Journal of Common Market Studies, Vol. 48, No. 1, 69–80, Náhled v PDF.
 • (2010): Trnitá kariéra konstruktivisty v mezinárodních vztazích: Rozhovor s Nicholasem Onufem. Mezinárodní vztahy, Vol. 45, No. 1, 99–108, Fulltext v PDF.
 • Kratochvíl, Petr – Beneš, Vít (2009): (Tschechischer) Stolz und (bestätigte) Vorurteile. Eine Bilanz der tschechischen EU-Ratspräsidentschaft. Integration, Vol. 2009, No. 4, 361–371, Fulltext v PDF.
 • (2008): Postavení národního státu v procesech evropské integrace – teoretická východiska. Pražské sociálně vědní studie, Vol. 2008, No. 33, 3v13, Fulltext v PDF.
 • Karlas, Jan – Beneš, Vít (2008): Úspěšná vyjednávání o regionálních režimech: Společný trh EHS a Mercosur. Mezinárodní vztahy, Vol. 43, No. 3, 5v21, Fulltext v PDF.
 • Kratochvíl, Petr – Cibulková, Petra – Beneš, Vít (2006): Foreign Policy, Rhetorical Action and the Idea of Otherness: The Czech Republic and Russia. Communist and Post-Communist Studies, Vol. 39, No. 4, 497–511, Náhled v PDF.
 • (2005): Střet hypotéz východního rozšíření Evropské unie. Mezinárodní vztahy, Vol. 40, No. 4, 5–27, Fulltext v PDF. 

Další texty

 • 2018: Czech Republic In: Szent-Iványi, Balázs (ed): Brexit and the V4: Potential Impacts, Interests, and Perceptions. Report of the research project Brexit and the V4: Potential Impacts, Interests, and Perceptions, 2/2018.
 • Beneš, Vít - Tamchynová, Kristýna (2017): Czech Republic country report for the project FEUTURE: The Future of EU-Turkey Relations: Mapping Dynamics and Testing Scenarios.
 • Beneš, Vít – Eberle, Jakub – Kovář, Jan (2016): Migrační krize a její možné implikace na vnitřní chod EU. Policy paper ÚMV, 11/2016.
 • Beneš, Vít (2013): The Czech Republic and the European External Action Service. In: Balfour, Rosa - Raik, Kristi: The European External Action Service and National Diplomacies. Brussels: European Policy Centre, 149–162.
 • Česko ve vleku Velké Británie na periferii Evropy. Mezinárodní politika, 12/2015.
 • Vytváření fiskálních protektorátů není cestou ke skutečné hospodářské a měnové unii. Policy paper ÚMV, 8/2015.
 • Státní bankrot Řecka nepovede k jeho odchodu z eurozóny. Policy paper ÚMV, 6/ 2015.
 • Beneš, Vít – Kratochvíl, Petr – Šimečka, Michal – Tallis, Benjamin (2015): The EU and the Refugees: The Way Forward. Policy paper Prague European Summit, 28–37.
 • Beneš, Vít – Profant, Tomáš (2015): Time for the Third Step? The V4+ and the eurozone Accession.Výzkumná zpráva.
 • Beneš, Vít – Braun, Mats (2014): An Ever-Closer Eurozone and its Consequences for Differentiated Integration in Europe. In: Blockmans, Steven (ed.): Differentiated Integration in the EU: From the Inside Looking Out. Brussels: Centre for European Policy Studies, 12–25.
 • Beneš Vít (2014): Odehrává se na Ukrajině občanská válka? Policy paper ÚMV, 12/2014.
 • Beneš, Vít – Braun, Mats - Kratochvíl, Petr (2014): Česká republika a SZBP/SBOP: Od pasivní absorpce k aktivní transformaci české zahraniční politiky. Studie pro Zastoupení EK. Praha: Ústav mezinárodních vztahů, 213–238.
 • Beneš Vít (2014): Instituce EU: Prohlubování integrace eurozóny a diferencovaná integrace. Operativní analýza pro MZV ČR.
 • Beneš, Vít – Ditrych, Ondřej et al. (2014): Scénáře vývoje mezinárodního bezpečnostního prostředí (2020).
 • Beneš, Vít – Braun, Mats (2012): Česko jako satelit eurozóny? Mezinárodní politika, Vol. 36, No. 3, 14–17, Fulltext v PDF.
 • Beneš, Vít (2010): Konsensus o potřebě silné EU? Zahraničná politika, Vol. 2010, No. 6, 19–20, Fulltext v PDF.
 • Beneš, Vít (2010): The Czech Republic keeps an eye on Eastern Europe. EU-27 Watch, No. 9, Berlin: Institut für Europäische Politik, 103–105.
 • Beneš, Vít (2010): The Czech Republic – an inward-looking critic. EU-27 Watch, No. 9, Berlin: Institut für Europäische Politik, 244–245.
 • Beneš, Vít (2010): Czech Republic – too few European topics attract the attention of politicians and the public. EU-27 Watch, No. 9, Berlin: Institut für Europäische Politik, 307.
 • Beneš, Vít – Braun, Mats (2009): The Czech Republic. EU-27 Watch, No. 8, Berlin: Institut für Europäische Politik.
 • Beneš, Vít – Braun, Mats (2008): The Czech Republic. EU-27 Watch, No. 7, Berlin: Institut für Europäische Politik.
 • Drulák, Petr – Beneš, Vít (2007): Metaforický střet o Evropu: Havel vs. Klaus. Mezinárodní politika, Vol. 31, No. 5, 41–42, Fulltext v PDF.
 • Drulák, Petr – Karlas, Jan – Beneš, Vít (2007): Česká republika a budoucnost Evropské unie: Co s Evropskou ústavní smlouvou? Policy Paper. Praha: Ústav mezinárodních vztahů, Fulltext v PDF.
 • Beneš, Vít (2006): Evropská unie a Turecko: krize důvěry? Mezinárodní politika, Vol. 30, No. 11, 10–12, Fulltext v PDF.
 • Beneš, Vít (2005): Normativní chování malých států jako výsledek kalkulace jejich dlouhodobých zájmů. Policy paper ÚMV, Fulltext v PDF.
 • Beneš, Vít (2005): Why Vaclav Klaus isn’t the only Czech eurosceptic. Europe’s World, No. 1, Autumn 2005, Fulltext v PDF.

Recenze a recenzní eseje

 • Beneš Vít (2011): Cabada, Ladislav – Jurek, Petr a kol.: Mentální mapy, teritorialita a identita v evropském prostředí. Středoevropské politické studie, Vol. 13, No. 2–3, 264–269, Fulltext v PDF.
 • Beneš, Vít (2005): Frank Schimmelfennig: The EU, NATO and the Integration of Europe: Rules and Rhetoric. Mezinárodní vztahy, Vol. 40, No. 2, 106–110, Fulltext v PDF.
 • Beneš, Vít (2005): Michel Foucher: Evropská republika. Perspectives, Vol. 2005, No. 24, 69–88, Fulltext v PDF.

 Publicistika a vybraná mediální vystoupení

2018

2017

2016

Starší

 • Končí summit Evropské unie. Studio ČT24, 16. 12. 2015.
 • Nové návrhy v EU o riešení utečeneckej krízy. Rádio Slovensko Z prvej ruky, 1. 12. 2015.
 • Mimořádné jednání vlády. ČT24 Studio 6 víkend, 28. 11.2015.
 • Kdo chrání schengenské hranice, Dublinský protokol se změní. ČT1 Studio 6, 2. 11. 2015.
 • Uprchlické kvóty. ČT24 Horizont, 22. 9. 2015.
 • Predčasné voľby v Grécku. Rádio Slovensko: Z prvej Ruky, 21. 9. 2015.
 • Český rozhlas Plus, 16. 9. 2015.
 • Řecko versus Portoriko, Orientace Lidové noviny, 14. 9. 2015.
 • Výsledky summitu o Řecku. Studio ČT24, 13. 7. 2015.
 • Nový záchranný program pro Řecko. ČT1 Studio 6, 1. 7. 2015.
 • Komentář: Proč státní bankrot Řecka nepovede k jeho odchodu z eurozóny. iDNES.cz, 22. 6. 2015.
 • Den podle..., ČRo Plus, 22. 6. 2015.
 • Jednáni mezi eurozónou a bankrutujícím Řeckem se táhnou. Věřitelé tlačí na pokračování uspornýcj opatření, Atény se brání. Nakolik má být EÚ s řeckem trpělivá? ČRo Plus Radiofórum, 10. 6. 2015.
 • Summit EU a Východního partnerství. ČRo Radiožurnál: Šedesát minút, 21. 5. 2015.
 • Gästinlägg: De forskar mot bättre vetande. Det är öst som har marscherat västerut, inte tvärtom. Svenska Dagbladet blog, 17. 5. 2015.
 • Český rozhlas Plus, 30. 3. 2015.
 • Ukrajina tématem summitu EÚ. ČT24 Horizont, 17. 2. 2015.
 • Putinova krasojízda pokračuje. A2larm, 3. 2. 2015.
 • Ranní plus. ČRo Plus, 26.1. 2015.
 • Prašivé NATO? Poučení z ukrajinské krize. Mezinárodní politika, 6/2014.
 • ČT – ČT24, Studio ČT24, 22. 4. 2014.
 • Anketa: Fiskální pakt a Česká republika. Rozhovory Mezinárodní politiky, 25. 3. 2014.
 • Expert se vysmál „majdanové turistice“ západních politiků. A ukázal na jeden velký omyl. Parlamentní listy, 10. 3. 2014.
 • Beneš, Vít (2013): Lesk a bída teoretického rozumu. Rozhovor s Petrem Drulákem. Mezinárodní vztahy. Vol. 48, 4/2013, s. 116-123.
 • Beneš, Vít (2013): Česká televize – ČT1. Komentář k 20 letům Maastrichtské smlouvy, 1. 11. 2013.
 • Beneš, Vít (2009): Quo vadis, český euroskeptiku?. Lidové noviny, Orientace, 3.1.2009.
 • Beneš, Vít (2008): Máme spoustu možností. K věci s analytikem Ústavu mezinárodních vztahů Vítem Benešem o zavření kohoutků s ruskou ropou (Silvie Lauder): Respekt 30, 21. – 27. července 2008, Fulltext v PDF.
 • Drulák, P. a Beneš, Vít (2007): Havlovy a Klausovy metafory o EU. Lidové noviny, Orientace, 31. 3. 2007. 
 • Beneš, Vít (2006): Válka a ohebné mezinárodní právo. Aktuálně.cz, rubrika Názory, 22. 8. 2006. 
 • Beneš, Vít (2006): Kdo se bojí Turecka v EU? Aktuálně.cz, rubrika Názory, 29. 5. 2006. 
 • Beneš, Vít (2006): USA a historické paralely. Aktuálně.cz, rubrika Názory, 21. 3. 2006.
 • Beneš, Vít (2006): Velká čínská digitální zeď. Aktuálně.cz, rubrika Názory, 14. 2. 2006. 
 • Beneš, Vít (2006): Rusko má plyn, taktiku ne. Aktuálně.cz, rubrika Názory, 24. 1. 2006.

 Příspěvky na odborných konferencích a seminářích

 • Brexit, Post-Brexit Europe and the V4: Potential Impacts, Interests, and Perceptions. Institute of International Relations, 13. 3. 2018.
 • Kdy se EU stane silným globálním hráčem? Národní konvent o EU. Eurocentrum Praha, 14. 12. 2017.
 • Plenary Session: Thinking Against the Present. 9th International Symposium “Czech Foreign Policy”, Czernin Palace of the Ministry of Foreign Affairs of the Czech Republic, 4. - 5. 10. 2017.
 • STAV UNIE A JEJÍ SMĚŘOVÁNÍ. Evropský dům, 13. 9. 2017.
 • Multiple Challenges for Europe 2017. Institute for Politics and Society, 25. 9. 2017.
 • Dealing with discontinuity. (ECFR) Expert seminar on the future shape of EU policy making. European School of Management and Technology, Berlin, 27. 4. 2017.
 • Brexit: Bude odchod Spojeného království z EU sametový anebo tvrdý? A jaké jsou české zájmy v této operaci? FONTES RERUM, Klub techniků, 28. 2. 2017.
 • EU-Turkey relations. THE 17th EUROPEAN DIPLOMATIC PROGRAMME (Module II): “Emerging Challenges and Global Issues in Current Diplomacy”, 27. 2. 2017.
 • Od Bratislavy po Rím. Slovenský institut, 24. 2. 2017.
 • Power and coalitions in post-Brexit EU. Brexit: Challenges for the European Union and the United Kingdom. Faculty of Social Sciences, Charles University. 9 February 2017.
 • Brexit - a co dál? FF Univerzita Hradec Králové, 29. 11. 2016.
 • Tackling the Root Causes of the Migration Challenge in a Diverging Europe. Migration Challenge and its Implications for the EU. MZV ČR, Praha, 1. 11. 2016.
 • Czech Foreign Policy in Turbulent Times 1. 8th International Symposium "Czech Foreign Policy". Czernin Pallace of the Ministry of Foreign Affairs of the Czech Republic. 22. 9. 2016.
 • Euroscepticism vs. Trust Building. Prague European Summit. Pražský hrad, Praha, 6. 6. – 8. 6. 2016.
 • Democratic Deficit Of The EU Revisited. ISA Annual Convention 2015. New Orleans, 18.–21. 2.2015 (konference)
 • Prognóza vývoje EU a eurozóny. Evropský dům, Praha, 27.1.2015.
 • Přednáška pro studenty Danube Summer Institute (Texas A&M, CIFE). ÚMV, Praha, 7.8.2015.
 • Přednáška pro studenty London School of Economics. ÚMV, Praha, 23.3.2015.
 • Co nového EU přinese nová Komise? Seminář Zastoupení Evropské komise. Evropský dům, Praha, 4. 11. 2014.
 • On the Way towards the Eurozone? Workshop v rámci projektu Time for the Third Step. TheV4+ and the EurozoneAccession, Budapest Business School, Budapešť, Maďarsko, 30. 10. 2014.
 • Jaké jsou výzvy a priority pro nový Evropský parlament? Seminář Zastoupení Evropské komise, Evropský dům, Praha, 10. 9. 2014.
 • ECPR General Conference 2014. Temporality and Othering in Role Theory: The Czech EU Policy, Glasgow, Velká Británie, 3.–6. 9. 2014.
 • Hra o Ukrajinu – EU vs. Rusko. Seminář Zastoupení Evropské komise, Evropský dům, Praha, 19. 6. 2014.
 • 10th CEEISA Convention. Temporality and Othering in Role Theory: The Czech EU Policy. Cluj-Napoca, Rumunsko, 12.–14. 6. 2014.
 • Ten Years After: an Assessment of the 2004 Enlargement of the European Union. Towards a more differentiated Europe, CERI-Sciences Po, Paříž, 15. 5. 2014.
 • Jaké jsou šance euroskeptických stran dostat se do Evropského parlamentu – bude to mít vliv na další směřování EU? Seminář Zastoupení Evropské komise, Evropský dům, Praha, 7. 5. 2014.
 • Institutional Adaptation and Preferences: the Czech Republic and the Institutional Structure of the CFSP. The Visegrad Group in the Post-Lisbon EU. Getting Closer to Move Further, Praha, 30. 4. 2014.
 • EEAS: Building New Common Diplomacy? Konference JDI Youth Dialogue 2014, MZV ČR, Praha, 7. 4. 2014.
 • European integration as a top-down project of elites and the role of national parliaments. Popular or Populist Democracy in Central Europe? Praha, 27. 2. 2014.
 • New Stage, Old Roles? How and Why German and Czech Role-Taking Limits European Integration. Příspěvek na panelu "Foreign Policy Analysis and the Internal and External Sources of National Role Conceptions", ISA Annual Conference, San Diego, 1–4 April 2012 (spoluautor: Sebastian Harnisch).
 • Taking limits european integration.
 • Role theory: A conceptual framework for the constructivist foreign policy analysis? Third Global International Studies Conference, Porto, Portugalsko, 17.-20. 8. 2011
 • Central and Eastern Europe’s Transition and the EU Integration Process – An Overview. International Workshop "Eastern Europe Transition and EU-Russia Relationship", East China Normal University/School of Advanced International and Area Studies, Shanghai, Čína, 15.-16. 6. 2011.
 • Russia's and Turkey's attitudes towards the EU in the light of the role theory. Paper presented at the SGIR 7th Pan-European International Relations Conference: "Politics in Hard Times: International Relations Responses to the Financial Crisis", Stockholm, Sweden, September 9-11, 2010.
 • Czech EU-heretics. Paper presented at the Conference ‘Inclusion completed, adaptation successful? - What divides new and old members in the European Union, 6 years on?, Central European University, Budapest, 14 May 2010.
 • Mezi Prahou a Bruselem: Evropská dimenze české zahraniční politiky. II. Sympozium "Česká zahraniční politika", Praha, 3. – 5. 5. 2010.
 • Enlargement as a priority for the Czech presidency. Paper presented at the 7th Convention of the Central and East European International Studies Association (CEEISA), St.-Petersburg State University, 2-4 September 2009
 • The Czech discourse on EU’s external activities. Paper presented at the Effects of EU Enlargement: TEPSA Conference, Brussels, 22.-23. 10. 2008
 • Entrance or balancing? Understanding neighbours’ policies towards the EU. Paper presented at the World International Studies Committee (WISC) Second Global International Conference, Ljubljana, Slovenia, 23.-26. 8. 2008.
 • Czech Republic. Paper presented at the workshop Preference Formation and Integration Strategies of the New EU Member States, Research Center of the Slovak Foreign Policy Association, Bratislava, SR, 13.-15. 11. 2008.
 • EPIN "What Prospects for the Deepening and Widening of the European Union?", Centre for European Policy Studies, Brussels, Belgium, 10. 6. 2008.
 • What is the nature of the EU? Views from the neighbourhood. Paper presented at the Sixth SGIR Pan-European Conference in International Relations. Turin, 12-15. 9. 2007
 • Czech metaphors about Europe: Havel vs. Klaus. Paper presented at the 6th Convention of the Central East European International Studies Association "Global and Regional Governance: European perspectives and beyond". Wrocław, 23.-26. 5. 2007 (spoluautor: P. Drulák)
 • Successful regional integration: lessons from the EU and Mercosur for the Middle East? London School of Economics, 1. 2. 2007 (with J. Karlas)
 • On the road from rivalry towards regional integration: Comparing Mercosur and EU. Paper presented at the X. International Conference of Young Scholars: Crucial Problems of International Relations through the Eyes of Young Researchers. Prague: VŠE, 25. 5. 2006.
 • Demand Side of the EU Enlargement Process from the Constructivist Perspective. Paper presented at the conference Constructing New Identities in Transforming Europe - Enlargement and Integration: are they compatible? Helsinki (Finland): Aleksanteri Institute, 05. 10. 2006.
 • What stance towards the EU? The demand side of the EU enlargement reconsidered. Paper presented at the CEEISA conference Reflecting on a wider Europe and beyond: norms, rights and interests. Tartu (Estonia): CEEISA, 25. – 27. 6. 2006.
 • Foreign Policy, Rhetorical Action and the Idea of Otherness: The Czech Republic and Russia. Paper presented at the First Global International Studies Conference. Istanbul (Turkey): 24. – 27. 8. 2005. (spoluautoři: P. Kratochvíl a P. Cibulková)
 • 10 Years of the Barcelona Process: Justice and Terrorism in the Euro-mediterranean Region. Chatham House, London, 14 September 2005
 • The rationality of the EU’s enlargement. Paper presented at the Ninth International Conference of Young Scholars. Prague: VŠE, 25. 5. 2005.
Nahoru