Středoproudové a alternativní ekonomické diskurzy v Česku a na Slovensku

Cílem bude zjistit, o čem vybraná česká a slovenská média v hospodářské oblasti píší, jestli lze mluvit o středním proudu a alternativě, dále jaký je rozdíl mezi nimi s ohledem na ekonomické otázky a jak svoji diskurzivní produkci vnímají samotní novináři a novinářky.

Ekonomické diskurzy jsou v České republice a na Slovensku dosud neprozkoumaným tématem. Cílem předkládaného projektu je zaplnit tuto mezeru a analyzovat alternativní a mainstreamové ekonomické diskurzy v post-strukturalistickém teoretickém rámci kritické mezinárodní politické ekonomie a její součástí kulturní politické ekonomie. Analyzovanými dokumenty budou české a slovenské noviny a časopisy. Našim cílem bude zjistit, o čem zvolená česká a slovenská média v hospodářské oblasti píší, jestli lze mluvit o „středním proudu“ a alternativě a hlavně jaký je mezi nimi s ohledem na ekonomické otázky rozdíl. Naším cílem bude též zjistit, jestli lze najít rozdíly mezi novinami středního proudu a ekonomicky zaměřenými časopisy. Využijeme metodu kritické diskurzivní analýzy, analýzy metafor a kvalitativní obsahové analýzy a projektový tým povede sadu rozhovorů s autory a autorkami analyzovaných textů. Díky nim odpovíme na poslední výzkumnou otázku: Jak svoji diskurzivní produkci vnímají samotní novináři a novinářky.

Zdroj