Announcing the Winter Semester program of the IIR Critical Studies Seminar

Tomáš Dopita Výzkumný pracovník

Tomáš Dopita působí jako výzkumný pracovník v Centru globální politické ekonomie. Vystudoval mezinárodní vztahy na Katedře mezinárodních vztahů, Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy (Ph.D., Mgr.). Kromě toho působí jako šéfredaktor časopisu Mezinárodní vztahy (Czech Journal of International Relations), který je uveden v databázi Web of Science. V minulosti působil na referátu rovných příležitostí na Ministerstvu práce a sociálních věci ČR (2012) a spolupracoval s Centrem ProEquality při Otevřené společnosti (2011-2012) a Gender Studies (2011-2012). Předmětem jeho odborného zájmu jsou bezpečnost, evropská integrace, chápání státnosti a národnosti v jihovýchodní Evropě, poststrukturalistická teorie a metodologie v mezinárodních vztazích a genderová rovnost a rovné příležitosti v rozvojové spolupráci a zahraniční službě.

Knihy

Kapitoly

Odborné Stati

Výzkumné Projekty

Expertise to impact

Přihlašte se k odběru