Vnitřní a vnější dimenze aktérství EU v energetických vztazích vůči Rusku a alternativním dodavatelům

Cílem projektu je poskytnout ucelený koncepční přístup ke studiu aktérství EU v energetických vztazích vůči třetím stranám. Zejména ve vztahu k Rusku a alternativním dodavatelům ze Střední Asie, regionu Kaspického moře a Blízkého východu a severní Afriky.

Projekt je zaměřen na výzkum vnitřních a vnějších dimenzí aktérství EU v energetických vztazích s dodavateli se zvláštním zaměřením na Rusko a schopnost najít alternativní dodavatele. Teoretický přínos spočívá ve vytvoření holistického rámce aktérství EU v mezinárodních vztazích v oblasti energetiky a je přitom ukotven v sociálním konstruktivismu. Nebylo zatím nalezeno funkční propojení mezi konceptem energetické bezpečnosti a konceptem aktérství EU se zaměřením na roli EU jako “rámujícího aktéra”. Využití rámování v rámci aktérství EU v energetické politice je nové a umožňuje korekci a specifikaci pokusů o konceptualizaci v oblasti aktérství. Výsledky projektu jsou založeny na propojení a zrovnoprávnění vnitřní a vnější dimenze aktérství EU v energetických vztazích.

Zdroj