The second 2021 issue of the Czech Journal of International Relations is out!

25. 5. 2021

Volná pracovní pozice: Manažer/ka komunikace (poloviční úvazek)

ÚMV nyní nabízí příležitost rozvíjet své zkušenosti na pozici Manažer/ka komunikace (poloviční a flexibilní úvazek).

Co bude vaší náplní práce
 • Budete garantovat naplňování strategie vnější komunikace a budete zajišťovat její plnění. Vaše inovační nápady budou vítány.
 • Budete hrát klíčovou roli v propagaci ÚMV v médiích i na sociálních sítích (propagace výstupů výzkumníků, veřejných akcí v médiích a na sociálních sítích).
 • Budete sestavovat propagační a informační texty i newslettery a zajistíte, aby se dostaly tam, kam mají.
 • Budete se podílet na propagaci zajímavých akcí, včetně velkých konferencí.
 • Budete pravidelně komunikovat a spolupracovat s novináři.
 • Budete pravidelně monitorovat a analyzovat sledovanost sociálních sítí a internetových stránek ÚMV.
 • Součástí vaší práce bude i administrativní agenda.

 

Koho hledáme
 • Máte vysokoškolské vzdělání, nejlépe se zaměřením na média a komunikaci, a praktické zkušenosti z oboru (nejméně 2 roky).
 • Umíte si zorganizovat čas, priority i sebe. Jen tak něčeho se nezaleknete, máte tah na branku.
 • Rád/a, výborně a často komunikujete anglicky.
 • Jste týmový/á hráč/ka, ale zároveň vám nechybí samostatnost.
 • Máte chuť komunikovat vědecké výstupy a zájem spolupracovat na propagaci výzkumníků a výzkumnic ÚMV.
 • Máte nápady na inovativní formáty, akce a způsoby komunikace.
 
Co nabízíme
 • Pracovní smlouvu na dobu určitou v délce trvání 1 rok (s výhledem změny na dobu neurčitou).
 • Tvůrčí a rozmanitou práci s administrativním komponentem v prostředí dynamické veřejné výzkumné instituce podněcujícím profesní rozvoj i harmonický vztah mezi prací a volným časem (pružná pracovní doba, možnost částečného home office, dětská skupina).
 • Zkušenost s komunikací s odběrateli expertních analýz ve veřejné sféře (MZV) i prostředkování expertizy za účelem kultivace veřejné debaty o zahraniční politice ve veřejném zájmu.
 • Zaměstnanecké benefity (stravenková karta nebo závodní stravování, 10 sick days / rok, 25 dnů dovolené, dětská skupina „Výzkumníček”).
 • Pokračující odborné vzdělávání.
 • Prostor pro seberealizaci (možnost zapojení se do odborných konferenčních projektů).
 • Mzdu odpovídající PR pozici ve veřejném sektoru.

 

Ústav mezinárodních vztahů Praha (ÚMV) je významnou českou vědeckou institucí v oboru mezinárodních vztahů založenou v roce 1957. Základními cíli činnosti ÚMV jsou vynikající akademický výzkum s ambicí viditelnosti a vlivu doma i v zahraničí; prakticky relevantní policy výzkum; a účinné oslovování širší veřejnosti za účelem kultivace a rozšiřování horizontů veřejné debaty o zahraniční politice, která je základem demokratického, veřejný zájem sledujícího procesu jejího formování.

Jako nezávislá výzkumná instituce založená Ministerstvem zahraničních věcí provádí ÚMV výzkum pro něj i další veřejné domácí a mezinárodní vládní instituce. Slouží rovněž pro badatele, a studenty, ale i širokou veřejnost zajímající se o mezinárodní politiku. ÚMV organizuje každý rok desítky akcí a vydává policy publikace a časopisy ve svém vlastním nakladatelství. Administrativní, vědecká a projektová podpora, konferenční servis a vnější vztahy a taktéž služby knihovny (spravující jedinečný fond se zaměřením na oblast mezinárodních vztahů), jež ÚMV nabízí, stejně jako jeho prostory v centru Prahy poskytují výjimečné prostředí pro výzkum a sdílení jeho výsledků se státní správou a veřejností.

Jak se přihlásit?

Pokud Vás kariéra u nás zajímá, zašlete prosím do 20. června 2021 následující dokumenty na jurnost@iir.cz:

 • motivační dopis;
 • strukturovaný životopis.

Vybraní kandidáti budou pozváni na ústní pohovor. Nástup na pozici bude možný bezprostředně po skončení výběrového řízení, termín může být předmětem dohody.

Ústav mezinárodních vztahů se řadí k zaměstnavatelům podporujícím rovné příležitosti.

 

Pomůže vám

Expertise to impact

Přihlašte se k odběru