Vyhodnocení možných variant budoucího vývoje evropské integrace

Cílem projektu je modelovat pravděpodobné scénáře dalšího vývoje v krátkodobém, střednědobém a dlouhodobém horizontu na základě analýz současného vývoje v klíčových unijních otázkách a politikách. Na základě nich pak vypracovat doporučení pro pozici ČR v různých oblastech dalšího směřování EU. Předmětem výzkumu bude např. otázka pravděpodobných oblastí rozvoje vícerychlostní integrace, zejména v oblasti dalšího prohlubování Hospodářské a měnové unie (HMU), dále naplňování závěrů Římské deklarace nebo analýza tzv. „reflection papers“ EK ke globalizaci, k prohlubování Hospodářské a měnové unie, k finanční správě EU apod.

-