Zvyšování personálního zastoupení České republiky v mezinárodních organizacích

Cílem projektu je analyzovat a kriticky zhodnotit stávající praxi personálního zastoupení ČR v mezinárodních organizacích a identifikovat slabá místa současného systému a následně s využitím této analýzy a dobré praxe z jiných zemí vytvořit metodiku pro zvyšování personálního zastoupení ČR v mezinárodních organizacích, která umožní efektivnější fungování státní správy a účinnější působení ČR na mezinárodním poli. Projekt bude realizován do konce července 2020.