Institucionální a právní aspekty evropské integrace

Ústav mezinárodních vztahů uspořádal prezentaci monotematického čísla časopisu Mezinárodní vztahy "Institucionální a právní aspekty evropské integrace". Od vstupu ČR do EU prošla Unie několika zátěžovými zkouškami mimořádného dosahu. Cestu z krize...

Odehrává se na Ukrajině občanská válka?

Rozpad SSSR se dostal do fáze národnostního konfliktu (jugoslávský scénář). Česká republika, EU a NATO by proto neměly podceňovat riziko rozšíření etnického konfliktu i do dalších zemí s ruskou menšinou. Důležitou roli při iniciaci a eskalaci konfliktu...

Nová publikace: Jak dál v jaderném nešíření a odzbrojování

Představujeme již třetí publikaci Miroslava Tůmy zabývající se problematikou jaderného odzbrojení a nešíření jaderných zbraní. Publikace „Jak dál v jaderném nešíření a odzbrojování“ volně navazuje na dva předchozí úspěšné tituly Miroslava...

Novinky

The power triangle in the Indian Ocean: China, India and the United States
An article by Jan Hornát, IIR Associate Research Fellow was published in the Cambridge Review of International Affairs. The Indian Ocean is incre...
Hledáme knihovníka/knihovnici
Knihovna Ústavu mezinárodních vztahů hledá pracovn...

Naši lidé v médiích

Nové boje na Ukrajině

Petr Kratochvíl okomentoval pro několik českých...

Európa je ako veľryba, ktorá si neuvedomuje svoju silu

Európskej únii sa možno podarí sankciami presvedčiť Rusko, aby sa stiahlo z Ukrajiny. No málokto z jej lídrov má predstavu, čo by malo nasledo...

Francouzi a Američané si nic nedávají zadarmo

Pařížské masakry se výrazně promítly také do vztahů mezi Francií a USA. Ty jsou velice komplikované už od 2. světové války. V jejím průběhu se...

Návrat (geo)politiky

Salon Práva přináší esej Pavla Barši. "Přinesla...

 
 

Časopisy

Otevřený pracovní trh EU. Danajský dar pro Polsko

Když se koncem léta poprvé dostala na veřejnost informace, že v čele evropského prezidentského úřadu stane polský předseda vlády Donald Tusk, ...

Islám a radikální islám: jak chápat ideologii Al-kaidy

Po posledních útocích příznivců radikálního isl...

Postavení Alžběty II. v současném britském politickém systému

V září letošního roku se Alžběta II. stane hist...

The Prague Agenda and the Future of Nuclear Arms Control and Disarmament -The Introductory Word

The calls for the international control and eventual elimination of nuclear weapons are as old as the nuclear age itself. High-level initiativ...

Nick Ritchie: British nuclear weapons are peripheral

Prague Agenda interview with Nick Ritchie. He does research and teaches in the areas of international relations and international security at ...

Ukraine crisis is not going to affect the non-proliferation regimes

An interview with Steven Pifer. Being a senior fellow at the Brookings Institution as well as the director of Brookings´ Arms Control and Non-...

Editorial

Aktuální číslo: Vol 49 (2014), No 4: Institucionální a právní aspekty evropské integrace.

...
Exekutivní vládnutí jako nový model politiky v Evropské unii? Krizová politika EU a její dopady na politický systém

Krize v EU má zásadní dopady na ústavní rámec evropského vládnutí. Internacionalizace evropského práva, posílení mezivládních mechanismů rozho...

Dobrí partneri robia dobré vzťahy: Vnímanie nových členských štátov EÚ

Článek analyzuje vnímání nových členských zemí EU, které byly do uskupení přijaty během takzvaného východního rozšíření v letech 2004 a 2007, ...

Vymáhání pravidel v rozšířené, postlisabonské a postkrizové EU: Směrem ke vnitrounijní kondicionalitě?

Článek analyzuje změny ve vynucování pravidel uvnitř EU způsobené krizí eurozóny. Demonstruje, že krize eurozóny přispěla k transplantaci mech...

Jmenovité hlasování v Evropském parlamentu

Cílem textu je analýza podmínek pro použití jmenovitých hlasování (RCV) v Evropském parlamentu v souvislosti s možností demokratické kontroly ...

Pronikání lidských práv do agendy Evropské unie

Lisabonská smlouva představuje další krok v postupném posilování důležitosti lidských práv v Evropské unii. EU stále nedisponuje obecnou lidsk...

Time, Space & German Soft Power: Toward a Spatio-Temporal Turn in Diplomatic Studies?

Special Issue: The Changing Role of Diplomacy in the 21st Century

...
A State, a Diplomat, and a Transnational Church: The Multi­layered Actorness of the Holy See

Special Issue: The Changing Role of Diplomacy in the 21st Century

...
Turkish Diplomacy since 2003: Transition from Realpolitik to a Liberal Foreign Policy?

Special Issue: The Changing Role of Diplomacy in the 21st Century

...
Local Efforts and Global Impacts: A City-Diplomacy Initiative on Decentralisation

Special Issue: The Changing Role of Diplomacy in the 21st Century

...
For Contributors

Notes for Contributors in Perspectives

...
Paradiplomacy and the Diffusion of Regional Integration: An Analysis of the Mercocidades Network

Special Issue: The Changing Role of Diplomacy in the 21st Century

...
 

Policy papers