İştar Gözaydın: There is no turkish opposition now

At a time when Turkey often fills the front pages with stories of immigration, the war with the PKK and other troubling issues we asked İştar Gözaydın, a well-known professor of Law and Politics from the Department of Sociology at Gediz University,...

All you wanted to know about the IIR

Let us again bring to your attention the Brief Guide to the Institute of International Relations Prague. This short booklet introduces our Institute and brings answers to frequently asked questions regarding our history, our current structure, our...

Looking back: The Prague Agenda 2015

...

News

The Visit of Moldovian Experts

The Institute of International Relations was happy to host, with the support of the International Visegrad Fund, a delegation of three Moldova...

The EU Integration Discourse in the Energy Relations with Russia

Lukáš Tichý is the author of a new article in the Slovak Journal of Political Sciences published in Janury 2016 and dealing with the EU integr...

IIR in the media

British PM to push EU reform goals on Prague trip

"Britain’s possible exit from the EU will be one of the big European issues this year. The Czech Republic, currently heading the Visegrad Four...

The European Union as an Actor in Energy Relations with the Islamic Republic of Iran

The final phase of the nuclear negotiations with Iran has coincided with a profound crisis in the EU-Russia relations. Due to the crisis in Uk...

Caught in the Deviation Trap. On the Fallacies of the Study of Party-Based Euroscepticism

Petr Kratochvíl, Director of the IIR, and Daniel Kný, University of Economics, are authors of a study "Caught in the Deviation Trap. On the Fa...

Central Europe in the European Union: A story of hypocrisy

"The leading political figures in Central Europe failed to internalize the basic principles of European integration," writes Michal Kořan for ...

 
 

Publications

Islámská aliance proti teroru: proč vznikla a kdo je nepřítelem?

V polovině prosince 2015 oznámil v Riádu saúdsk...

İştar Gözaydın: There is no turkish opposition now

At a time when Turkey often fills the front pag...

An Everlasting Debate: Atoms for Peace

Since the 1940's the debate over abolishing nuc...

Radikalizace je věc sociálních vlivů, říká německý profesor

„Koncepty terorismu a války proti terorismu jso...

Den, kdy kulminuje zlo. Proč hrají židé o Vánocích šachy?

Tušili jste, že někteří chasidé také "slaví" Vá...

Vnímání hrozby terorismu: emoce vs. racionalita

Pojem teror pochází z doby Francouzské revoluce...

Vliv epistemických komunit na mezinárodní jednání o problému kosmické tříště

Aktuální číslo: Vol 50 (2015), No 3. ...Objektem výzkumu jsou vedle státu i další aktéři včetně epistemických komunit. S využitím konceptu epi...

Česká cesta metodologického vzdělávání

Vol 50 (2015), No 4: Metodologie a metody představují jedno ze základních a trvalých témat odborných debat, zejména v západní politické vědě. ...

Obecnost i exkluzivita mezinárodní politické sociologie

Vol 50 (2015), No 4: Obecnost i exkluzivita mezinárodní politické sociologie. Odpověď Janu Danielovi a Dagmar Rychnovské: Předložený text se z...

Zahraničněpolitické strategie malých států

Vol 50 (2015), No 3: V odborné literatuře zaměřené na malé státy lze rozlišit již čtyři generace přístupů k vymezení pojmu malý stát i ke zkou...

Poznámky k mezinárodněprávním aspektům projednání otázky Krymu v OSN

Vol 50 (2015), No 3: Odtržení Krymu od Ukrajiny a jeho následné připojení k Ruské federaci s sebou neslo složité mezinárodněprávní problémy, k...

Arabský stát v zajetí interdisciplinární politiky

Vol 50 (2015), No 3: Region Blízkého východu je dlouhodobě pokládán za „teoriivzdorný“. Zatímco obecná teorie je příliš „obecná“ na obsáhnutí ...

 

Policy papers