Kam až sahá ISIS? Radikální proudy v Alžírsku

Alžírsko je nepříliš stabilní muslimskou zemí s pestrou historií. Jak jej ovlivňuje Islámský stát? A jak se k této organizaci staví alžírská společnost? Přestože představitelé Alžírska politiku ISIS silně odsuzují a oficiálně podnikají kroky k omezení...

Benjamin Tallis: Migration Crisis in the Mediterranean

...

Samar Badawi. Systém poručnictví v Saudské Arábii

Černá „abája“ zakrývající její tělo ji dělá menší a podtrhuje její pobledlý vzhled. Křehkost Saudky Samar Badawi ovšem mizí, jakmile začne rozhovor. Jejím bratrem je blogger Raif Badawi odsouzený k deseti letům ve vězení a tisíci ranám bičem, protože...

Novinky

Nabídka stáže pro studenty
Ústav mezinárodních vztahů, v. v. i. nabízí stáže ...
Rusko a Evropa 2013
Lukáš Tichý je autorem kapitoly s názvem "Komparac...

Naši lidé v médiích

Bezpečnostní a zahraniční politika Ruské federace v Sýrii

Hlavním cílem článku Lukáše Tichého, který byl publikován časopisem Vojenské rozhledy, je analyzovat motivy zahraniční a bezpečnostní politiky...

Anti-Gruevski Rally in Skopje

After the opposition released what seemed to be sensitive cover records of illegal ministerial activities, the anti-Gruevski rally broke out. ...

Azylová centra v Africe

Benjamin Tallis navázal na sérii mediálních vystoupení výzkumných pracovníků ÚMV k tématu migrační krize. Pro Slovenský rozhlas okomentoval mo...

Europe’s migration crisis: central Europe’s dangerous game

Should a serious migration crisis erupt as a result of conflict escalation in Ukraine, the odds are that the V4 would need assistance through ...

 
 

Časopisy

Květnový speciál Mezinárodní politiky připravili stážisté

Květnové vydání našeho on-line magazínu je nety...

Al-Shabaab – The Jihadists in the Horn of Africa

Al-Shabaab militia operates in the Horn of Afri...

Medvěd Boris v multikulturní metropoli

Starosta Londýna Boris Johnson, pod jehož takto...

Kam až sahá ISIS? Radikální proudy v Alžírsku

Alžírsko je nepříliš stabilní muslimskou zemí s...

Volební porážka izraelské levice a budoucnost mírového procesu

Předčasné parlamentní volby v Izraeli, které proběhly 17. března 2015, prozatím přinesly více otázek než odpovědí. Když pravicový Likud dosava...

Samar Badawi. Systém poručnictví v Saudské Arábii

Černá „abája“ zakrývající její tělo ji dělá men...

Editorial

Aktuální číslo: Vol 49 (2014), No 4: Institucionální a právní aspekty evropské integrace.

...
Exekutivní vládnutí jako nový model politiky v Evropské unii? Krizová politika EU a její dopady na politický systém

Krize v EU má zásadní dopady na ústavní rámec evropského vládnutí. Internacionalizace evropského práva, posílení mezivládních mechanismů rozho...

Dobrí partneri robia dobré vzťahy: Vnímanie nových členských štátov EÚ

Článek analyzuje vnímání nových členských zemí EU, které byly do uskupení přijaty během takzvaného východního rozšíření v letech 2004 a 2007, ...

Vymáhání pravidel v rozšířené, postlisabonské a postkrizové EU: Směrem ke vnitrounijní kondicionalitě?

Článek analyzuje změny ve vynucování pravidel uvnitř EU způsobené krizí eurozóny. Demonstruje, že krize eurozóny přispěla k transplantaci mech...

Jmenovité hlasování v Evropském parlamentu

Cílem textu je analýza podmínek pro použití jmenovitých hlasování (RCV) v Evropském parlamentu v souvislosti s možností demokratické kontroly ...

Pronikání lidských práv do agendy Evropské unie

Lisabonská smlouva představuje další krok v postupném posilování důležitosti lidských práv v Evropské unii. EU stále nedisponuje obecnou lidsk...

 

Policy papers