Stručný přehled evropského terorismu

Marek Čejka na svém Blízkovýchodním blogu publikoval stručný přehled kontextu a motivů terorismu na evropském území od Studené války do současnosti s důrazem na radikálně islamistický terorismus po 11. září 2001. Přepracovaná kratší verze článku vyšla...

VIII. Mezinárodní sympozium 2016: Otevřená výzva

...

Mimo Sever a Jih

Publikace editorů Ondřeje Horkého-Hlucháně a Tomáše Profanta Mimo Sever a Jih. Rozumět globálním nerovnostem a rozmanitosti je napjatě očekávanou novinkou nakladatelství ÚMV. Kniha Mimo Sever a Jih boří stereotypy o rozdělení současného světa a čtenářům...

Kalendář

Novinky

VIII. Mezinárodní sympozium 2016: Otevřená výzva
V souvislosti s konáním VIII. Mezinárodního sympozia "Česká zahraniční politika" vypisuje Ústav mezinárodních vztahů otevřenou výzvu pro doktorsk...
Umění, mystika a politické jednání
Petr Drulák a nakladatelství Novela bohemica si vá...

Naši lidé v médiích

Původ strany AfD

Před nedávnem rozproudilo debaty přijetí předsedy bavorské protimigrační strany Alternativa pro Německo, Petra Bystroně, prezidentovým mluvčím...

Návrat Nadji Savčenkové

Po téměř dvou letech se na Ukrajinu vrátila Nadja Savčenková, vojenská pilotka vězněná v Rusku. Jak složité bylo dojednat její výměnu za dva r...

Stručný přehled evropského terorismu

Marek Čejka na svém Blízkovýchodním blogu publi...

V čem se dnešek podobá rokům těsně po válce

Jan Eichler se v článku pro deník Právo zamýšlí, v čem dnešní situace připomíná roky těsně po konci druhé světové války.

...
 
 

Časopisy

Německá armáda a měnící se paradigma zahraniční politiky

Německo je v současné době nejsilnější ekonomik...

Alternativy ke členství Velké Británie v EU

Referendum o setrvání Velké Británie v Evropské...

USA choice: Who would be the best for Czech interests

Although U.S. presidential primaries and caucus...

Brazilská nesnadná zkouška. Konec země budoucnosti?

Brazílie právě prochází nesnadnou zkouškou z de...

Political drama in Egypt: result of transformation?

As one may notice nowadays that the Middle East...

Michal Klíma: Od totality k defektní demokracii

Videozáznam prezentace knihy prof. PhDr. Michal...

Hledání českého místa ve světě na stránkách Mezinárodních vztahů

SPECIÁLNÍ ČÍSLO K 50 LETŮM ČASOPISU MEZINÁRODNÍ VZTAHY: Vol 51 (2016), No 1: Cílem tohoto příspěvku je analyzovat a hlouběji porozumět způsobu...

Výzkum a studium mezinárodní bezpečnosti v České republice v zrcadle článků publikovaných v Mezinárodních vztazích

Vol 51 (2016), No 1: Analýza shrnuje vývoj bezpečnostních studií a civilního výzkumu bezpečnosti v České republice po roce 1990. Nejprve rozeb...

Strukturální problémy české sociální vědy: O hybridním charakteru oboru mezinárodních vztahů

Vol 51 (2016), No 1: Strukturální problémy české sociální vědy: O hybridním charakteru oboru mezinárodních vztahů. Studie hodnotí vývoj a souč...

Evropská integrace hlavním tématem českého oboru mezinárodních vztahů

Vol 51 (2016), No 1: V tomto příspěvku se autoři zamýšlejí nad výzkumem evropské integrace v kontextu českého oboru mezinárodní vztahy. Soustř...

Výzkum mezinárodních vztahů na semiperiferii: Úvahy k padesátému výročí časopisu Mezinárodní vztahy

Vol 51 (2016), No 1: Článek se zamýšlí nad padesátým výročím časopisu Mezinárodní vztahy z hlediska teorie světosystémů Immanuela Wallersteina...

Ekonomicky zaměřené texty v časopise Mezinárodní vztahy jako odraz specifik českého výzkumu

Vol 51 (2016), No 1: Padesáté výročí vzniku odborného čtvrtletníku Mezinárodní vztahy je příležitostí ke kritické reflexi dosavadního směřován...

 

Knihy

Ondřej Horký-Hlucháň, Tomáš Profant a kol.
Uroš Svete, Damijan Guštin, Janja Vuga, Rok Zupančič, Jelena Juvan
Michal Kořan, Veronika Bílková, Michal Kolmaš, Šárka Kolmašová

Policy papers