01/06/2020

Anna Lindh Foundation: reakce na spekulace v médiích

Na základě zavádějících informací o Anna Lindh Foundation (ALF) a Ústavu mezinárodních vztahů, které byly zveřejněny minulý týden v názorové sekci denního tisku, jsme se rozhodli krátce upřesnit, jak ALF funguje a co je jejím cílem. 

Anna Lindh Foundation v České republice působí jako platforma pro mezikulturní dialog a spolupráci. Jejím posláním je vytvořit komunikační kanál napříč kulturami a přispět tak k hlubšímu vzájemnému porozumění, důvěře a respektu. Díky propojení se zahraničními projekty a neziskovým sektorem ve 42 členských zemích vytváří síť Anna Lindh Foundation (dále ALF) podmínky pro spolupráci českých organizací s těmi zahraničními.

Mezi členy české sítě ALF jsou neziskové organizace věnující se interkulturnímu dialogu stejně jako kulturní, akademické a vědecké instituce. Například v letošním roce se česká síť zapojuje do projektu Intercultural cities sledující proměny měst. Na setkáních s dalšími organizacemi ve Slovinsku a v Izraeli, se účastníci dozví, jak se města vyrovnávají s integrací různých kultur. V roce 2017 vedla úspěšný mezinárodní projekt Be Effective. V rámci workshopů, kterých se účastnili zástupci neziskového sektoru z Litvy, Polska, Slovinska, Slovenska a Maďarska, si jejich zaměstnanci vyměňovali zkušenosti týkající se komunikace a kulturních odlišností.

Pro zájemce o fenomén paradiplomacie, tedy mezinárodních aktivit samospráv na zahraniční politice, doporučujeme mj. publikaci Rodriga Tavarese Paradiplomacy: Cities and States as Global Players (Oxford University Press, 2016). Podobně jako řadu dalších na toto téma ji naleznete v knihovně ÚMV, největší oborově zaměřené knihovně mezinárodních vztahů u nás.