05/02/2019 This content is not up to date

Až velryba promluví. Japonsko obnovuje komerční lov velryb

Vedoucí Centra pro mezinárodní právo Veronika Bílková se ve svém novém výstupu zabývá problematikou obnovení komerčního lovu velryb.

Celý text je ke stažení zde.

Koncem r. 2018 oznámilo Japonsko, že odstupuje od Mezinárodní úmluvy o regulaci velrybářství a opouští řady Mezinárodní velrybářské komise. Důvodem je nesouhlas se zákazem komerčního lovu velryb, který pro strany Úmluvy platí od r. 1986, a rozhodnutí tento lov od léta 2019 obnovit. Text nejprve vysvětluje vývoj a nastavení mezinárodněprávního režimu na ochranu velryb a historii vztahu Japonska k němu. Následně ukazuje, že japonská snaha ospravedlnit obnovu komerčního lovu velryb zásadou trvale udržitelného využívání živých mořských zdrojů nemůže být z praktických i normativních důvodů úspěšná.

Celý text je ke stažení zde.