28/06/2017 This content is not up to date

Budoucnost státu?

Náš externí spolupracovník Radek Buben je jedním ze spoluautorů nové publikace, která představuje různé pohledy, které odrážejí aktuální debaty na téma role a funkce moderního státu v době globalizujícího se světa.

Téma státu se v posledních letech diskutovalo zejména ve dvou zdánlivě zcela protichůdných smyslech: nejprve se po léta mluvilo o globalizaci, globální "governance", odcházení národních států či mizení mezistátních konfliktů, aby se nedávno vrátila témata jako teritoriální stát, národní identita či státní zájmy opět naplno do hry. Publikace Budoucnost státu? - napsaná řadou prestižních autorů a vydaná nakladatelstvím Academia - představuje soubor zajímavých esejů na téma, jež se i v ČR nedávno velmi oživilo, a to nejenom s ohledem na debatu o zákonu o státní službě. Náš externí spolupracovník, Radek Buben, se ve svém eseji věnuje zejména problému nedostatečné státnosti v mimoevropském světě a jejímu častému opomíjení jak v akademické literatuře, tak v praktické politice, jež se obě koncentrují hlavně na otázku politických režimů, politické soutěže či občanské společnosti.

Více informací o publikaci naleznete zde.