01/10/2014 This content is not up to date

Call for Papers - VI. Mezinárodní sympozium "Česká zahraniční politika"

Ústav mezinárodních vztahů, v. v. i. připravuje již šestý ročník Mezinárodního sympozia „Česká zahraniční politika“, které je plánováno na středu a čtvrtek 19. a 20. listopadu 2014 v Černínském paláci, budově Ministerstva zahraničních věcí.

Sympozium si mimo jiné klade za cíl představit českou zahraniční politiku ve světle nejrozmanitějších vědních oborů, a zároveň i umožnit výměnu teoretických, metodologických a faktografických zkušeností a názorů na českou zahraniční politiku jak mezi výzkumnými a akademickými pracovníky, tak mezi širší odbornou veřejností, diplomatickými a politickými aktéry.

V této souvislosti Ústav mezinárodních vztahů vyzývá k podávání návrhů na příspěvky a na panely pro toto sympozium.

Návrhy na příspěvky s abstrakty v maximální délce 200 slov zasílejte nejpozději do 24. 10. 2014 včetně, v elektronické formě na přímou adresu sympozia: sympozium@iir.cz, spolu s kontaktními údaji (telefon, pracoviště, elektronická adresa).
Návrhy na celé panely jsou obzvláště vítány. Navržený panel by měl obsahovat již konkrétní abstrakty a panelisty, případně i diskusanty, přičemž počet panelistů by měl být 4 – 6.

Bližší informace a široké spektrum možných témat naleznete zde.
Další informace o minulých ročnících sympozia můžete nalézt na internetové stránce: http://www.iir.cz/article/mezinarodni-sympozium


Těšíme se na Vaše návrhy i na listopadové setkání!