Česko-slovinské vztahy ve 20. století

Velvyslanectví Republiky Slovinsko v České republice pro Vás ve spolupráci s Ústavem mezinárodních vztahů, v. v. i. u příležitosti 20. výročí mezinárodního uznání Republiky Slovinsko a navázání diplomatických styků připravilo kulatý stůl. 

14. 2. 2012 (15:00)

This content is not up to date MZV ČR, Hudební salonek

Kulatého stolu se zúčastnili:

Zahájení: Petr Drulák, ředitel Ústavu mezinárodních vztahů

Jiří Kuděla, ředitel Kanceláře strategie, analýz a projektového řízení MZV ČR
-"Vývoj vztahů mezi ČSFR resp. Českou republikou a Slovinskem za posledních 20 let"
Ladislav Hladký, Historický ústav AV ČR
-"Češi a Slovinci na přelomu 19. a 20. století: počátky spolupráce politické a hospodářské"
Jonatan Vinkler, Univerza na Primorskem, Koper
-"Slovinští diplomaté v slovanském světě"
Smiljana Knez, velvyslankyně Republiky Slovinsko v ČR
-"Slovinsko a Česká republika ve (střední) Evropě: pohled vpřed"

Moderátor: Ladislav Cabada, Metropolitní univerzita Praha

Pracovní jazyk:

čeština

Kulatému stolu předcházelo ve 14:30 zahájení výstavy
"Vizuální identita Slovinska - tvoření pro stát".

Pozvánkový leták si můžete stáhnout zde.

Photos

Auspice

Velvyslanectví Republiky Slovinsko v ČR