25/04/2019 This content is not up to date

Český překlad přednášky Timothy Snydera

Ústav mezinárodních vztahů ve spolupráci s Ministerstvem zahraničních věcí České republiky a Institutem pro humanitní vědy (Institut für die Wissenschaften vom Menschen) uspořádali 21.11.2018 slavnostní přednášku: „Národní státy a Evropa, 1918 a 2018“ s Timothy Snyderem, profesorem historie na Yale university a spolupracovníkem Institutu pro humanitní vědy. Profesor Snyder se zaměřil na otázku národního státu v Evropě a nyní je dostupný kompletní český překlad jeho přednášky.

Český překlad v písemné formě je k dispozici zde.

Před sto lety nás konec první světové války uvedl do éry národního sebeurčení, protože zkolabovala kontinentální impéria Evropy a začaly se rozmáhat nové národní státy. Dnes v debatě o regionu znovu ožívá představa národního státu – jsme svědky obnovy rétoriky národní svrchovanosti v populistické reakci na projekt evropské integrace. Jaká poučení si můžeme vzít z předešlého století a jakou roli bude sehrávat idea národního státu v určování budoucnosti Evropy? Tyto otázky se pokusil zodpovědět Timothy Snyder, který argumentoval, že národní stát není pro mnohé evropské země tradičním historickým konceptem. Naopak, po dlouhou dobu bylo mnoho evropských států součástí integrovaných říší. Přidanou hodnotou těchto seskupení je jejich schopnost vytvořit velkou obchodní zónu, která je pro státy jako je Česká republika a Polsko klíčová. Bez těchto obchodních zón jsou malé státy zranitelnější, a proto lze současnou platformu EU vnímat jako novou formu evropské „říše“, v níž státy mohou provádět účinněji ekonomickou činnost. Profesor Snyder se proto domnívá, že je důležité, aby státy EU usilovaly spíše o hlubší integraci než o přijímání nebezpečných konceptů, jako je nacionalismus a populismus.

Český překlad v písemné formě je k dispozici zde.