23/12/2016 This content is not up to date

Čtení na zimní večery: Nové scénáře jsou tu!

Studie Scénáře vývoje mezinárodního bezpečnostního prostředí (2017) uzavírá tříletý cyklus kolektivních spekulací týmu soustředěného v Ústavu mezinárodních vztahů o možnostech vývoje tohoto prostředí.

Projekce, které vznikly jako výstupy těchto spekulací, nemají ambici být přesnými předpověďmi. Vysoká komplexita mezinárodního bezpečnostního prostředí jako systému, kde dochází k dynamické interakci množství předem daných skutečností, hybných sil a kritických neznámých, možnost takové předpovědi téměř vylučuje. Naše scénáře sledují jiný cíl: kombinací prediktivního (jaká budoucnost bude) a explorativního (jaká budoucnost může být) přístupu a záměrnou vícečetností podobně pravděpodobných projekcí vývoje v každém sektoru bezpečnostního prostředí být nástroji tvořivého promýšlení možných budoucností, rozšiřování horizontu úvah o tom, jak přispět k naplňování jejich z hlediska české zahraniční politiky nejvýhodnějších variant a zkoušení zažitých předpokladů o tom, co bezpečnostním prostředím, ve kterém se Česká republika nachází, hýbe.

Aktuální publikaci i starší vydání Scénářů naleznete zde.