19/09/2016 This content is not up to date

Další číslo Mezinárodních vztahů je zde!

Nové číslo (3/2016) odborného časopisu "Mezinárodní vztahy" je tady! Tentokrát se autoři zaměřili na členské státy Evropské unie v Mezinárodním měnovém fondu, vliv regionálních vlád na pozice států v Radě EU, Československou zahraniční politiku vůči Izraeli v první polovině padesátých let 20. století, otázku lidských práv v české politice, ekonomickou diplomacií, sociální politikou v časech krize, knihou Anarchie, stát a utopie nebo reflexi na téma metodologie v oblastech politické vědy.

OBSAH:

STATI

 • Konsolidace zastoupení členských států Evropské unie v Mezinárodním měnovém fondu
  Petr Sedláček

KONZULTACE

 • Jako upoutávku na toto číslo si můžete stáhnout vybraný článek: Vliv regionálních vlád na pozice států v Radě EU: Ústavně-právní perspektiva
  Pavel Dvořák, Markéta Pitrová
 • Československá zahraniční politika vůči Izraeli v první polovině padesátých let 20. století
  Eva Taterová

DISKUSE

 • O nutnosti reflexe oborových norem: Odpověď Janu Kofroňovi a Iloně Kruntorádové
  Jakub Záhora
 • Reflexe českého metodologického vzdělávání: Odpověď Jakubu Záhorovi
  Jan Kofroň, Ilona Kruntorádová

RECENZE

 • Jiří Přibáň, Václav Bělohradský et al.: Lidská práva: (ne)smysl české politiky?
  Veronika Bílková
 • Robert Nozick: Anarchie, stát a utopie
  Jan Blažek
 • Lauge N. Poulsen: Bounded Rationality and Economic Diplomacy: The Politics of Investment Treaties in Developing Countries
  Vít Borčany
 • Zoë Irving, Kevin Farnsworth (eds.): Social Policy in Times of Austerity: Global Economic Crisis and the New Politics of Welfare
  Veronika Lapšanská

Jako upoutávku na toto číslo si můžete přečíst vybraný článek "Vliv regionálních vlád na pozice států v Radě EU: Ústavně-právní perspektiva" (ke stažení jako PDF), jehož autorem je Pavel Dvořák, Markéta Pitrová .

Celé číslo spolu s dalšími je k dostání v našem e-shopu .

Nezapomeňte, že na stránkách e-shopu je možné zakoupit i PŘEDPLATNÉ Mezinárodních vztahů za zvýhodněnou cenu.