21/02/2017 This content is not up to date

Dopis od Baracka Obamy pro konferenci Prague Agenda 2016

Plné znění dopisu od Baracka Obamy pro konferenci Prague Agenda 2016.

S radostí představujeme plné znění dopisu od Baracka Obamy, prezidenta Spojených států, pro konferenci Prague Agenda 2016, kterou na konferenci prezentovala Jessica Cox, ředitelka pro kontrolu ozbrojování Rady národní bezpečnosti.

Barack Obama ve svém dopise vyjádřil pýchu nad výsledky konference Prague Agenda během předchozích šesti let. Přiznal, že když vstoupil do úřadu, očekával větší úspěchy na poli boji s proliferací jaderných zbraní. Přes některé překážky během jeho pobytu v úřadu však ušla světová komunita velký kus cesty směre k bezpečnějšímu světu, také díky konferenci Prague Agenda.

In his letter, Barack Obama expressed pride over the achievements of Prague Agenda in the last six years. He admitted that when taking office he expected greater successes in the field of nuclear nonproliferation. Over some set backs during his stay in office, the world community walked a significant piece of road towards safer world, also because of Prague Agenda.