03/12/2019 This content is not up to date

EU předpředsednická konference "Europe at a Crossroads" v Záhřebu

Alica Kizeková a Petr Kratochvíl vystoupili na konferenci podpořené chorvatským ministersterstvem zahraničních věcí a asociací pro studia transevropských politik TEPSA (Trans-European Policy Studies Association), která se konala 28. - 29. listopadu v Záhřebu.

Petr Kratochvil, člen TEPSA boardu, koordinoval přípravu doporučení v oblastech rozšiřování Unie, nového pohledu na migraci, strategie ke kohezi jako citlivého socio-ekonomického problému a konektivity.

Alica Kizeková promluvila na panelu “Challenges for the EU connectivity in its immediate neighbourhood and in Central Asia - energy security and sustainability”, o tom že by EU při plnění svých strategií měla přihlížet k lokálním specifikům a prezentovat své záměry občanům, institucím a podnikatelům v jazyce, který je srozumitelný a jasně definuje přínosy pro jednotlivé státy.


Prof. Petr Kratochvíl je výzkumným pracovníkem ÚMV a mezi jeho oblasti zájmu patří například ruská zahraniční politika či politické vztahy v postsovětském prostoru.

Alica Kizeková, Ph.D. je výzkumná pracovnice ÚMV a mezi její oblasti zájmu patří například česká zahraniční politika, Šanghajská organizace pro spolupráci, čínská a ruská zahraniční politika či velmocenské vztahy a bezpečnost ve Střední Asii, Asii a Tichomoří.