Hovory s velvyslanci - První setkání

Registrace na první setkání s vv. Margitou Fuchsovou, vv. Martinem Povejšilem a vv. Jakubem Karfíkem (14:30 - 15:30)

25. 8. 2016 (14:30)

This content is not up to date Velký sál Černínského paláce, Ministerstvo zahraničních věcí České republiky

Informace k registraci:

Pro přihlášení na 1. setkání (od 14:30 do 15:30) s:

  • vv. Margitou Fuchsovou (ZÚ Akkra),


Margita Fuchsová, narozená 7. července 1952 ve Zlíně, je absolventkou právnické fakulty UK v Praze. V roce 1992 vstoupila do diplomatických služeb a od té doby působí jako kariérní diplomatka. V letech 2008–2011 působila na Velvyslanectví ČR Nairobi jako velvyslankyně a stálý představitel ČR při UNEP a UN HABITAT. Od roku 2015 zastupuje Českou republiku jako velvyslankyně na Velvyslanectví ČR Akkra.

  • vv. Martinem Povejšilem (SZEU Brusel),

Martin Povejšil je český diplomat narozený roku 1961. Na Palackého univerzitě v Olomouci vystudoval moderní filologii a v roce 1990, krátce po pádu komunistického režimu, vstoupil do služeb tehdejší československé diplomacie. Během své kariéry zastával řadu seniorních postů na československém a později českém ministerstvu zahraničních věcí i na zastupitelských úřadech v zahraničí. V letech 1994 až 1998 působil jako velvyslanec ČR v Chile, v letech 2000 až 2004 ve Španělsku a v letech 2009 až 2012 jako velvyslanec ČR při NATO. Od září 2012 zastává pozici velvyslance ve Stálém zastoupení ČR při EU.

  • vv. Jakubem Karfíkem (ZÚ Varšava).

Jakub Karfík se narodil 23. července 1959 v Praze. V roce 1985 absolvoval studium arabštiny a klínopisu na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. V roce 1995 nastoupil na Ministerstvo zahraničních věcí ČR a v letech 1995–1999 zastával post velvyslance ČR v Pákistánu. V letech 2002–2006 působil jako velvyslanec ČR v Egyptě a Súdánu a v letech 2009–2013 působil jako velvyslanec ČR na Slovensku. Od roku 2013 zastává post velvyslance ČR v Polsku.

vyplňte registrační formulář níže.


Kapacita pro setkání byla již naplněna. Z bezpečnostních důvodů bude vstup na diskusi umožněn pouze účastníkům s potvrzenou registrací a platným dokladem totožnosti. Vhodný oděv podmínkou.

Pracovním jazykem setkání bude čeština bez tlumočení.

Akreditace pro novináře:

Akreditace pro novináře bude probíhat na adrese press@mzv.cz