26/12/2016 This content is not up to date

II. přípravné setkání Pražského studentského summitu

V sobotu 17. prosince proběhlo v prostorách VŠE již II. přípravné setkání Pražského studentského summitu. Více než 250 studentů z celé České republiky se sešlo, aby se zamysleli nad udržitelným rozvojem a budoucností světa kolem nich. Mezi vystupujícími byl i zástupce ředitele ÚMV pro výzkum, Ondřej Horký-Hlucháň.

Několik set studentů středních i vysokých škol o víkendu zamířilo do Prahy, aby zde společně diskutovali nad Cíli udržitelného rozvoje. Pražský studentský summit drží už dvaadvacet let krok s aktuálními politickými i společensko-kulturními tématy a vzdělává o nejpalčivějších otázkách dneška.

Po přivítání Filipem Jelínkem, zástupcem hlavní koordinátorky projektu, si účastníci mohli vybrat z pestré nabídky vzdělávacích seminářů, zaměřených na jednotlivé Cíle udržitelného rozvoje. Od Bedřicha Moldana, bývalého ministra životního prostředí, Candidy Horňákové, diplomatky na Ministerstvu zahraničních věcí, a mnohých dalších významných hostů se studenti dozvěděli více například o rovnosti můžu a žen, životním prostředí, zahraniční rozvojové spolupráci, humanitárních akcích, rozvoji měst a mnohých dalších tématech, která budou hýbat světovým děním v budoucnosti.

Pražský studentský summit je pořádán více než 60 dobrovolníky z řad studentů vysokých škol a je jedním z projektů Asociace pro mezinárodní otázky (AMO).

Program:

09:30 – 10:00 Úvodní a organizační informace

 • Filip Jelínek, zástupce hlavní koordinátorky
 • Jáchym Vintr, koordinátor interních záležitostí
 • Iva Gejdošová, koordinátorka vnějších vztahů

10:00 – 11:15 Semináře k Cílům udržitelného rozvoje (SDGs)

 • Lucie Chudá (ČRA), SDGs a jejich implementace v regionech
 • Petr Švec (NSZM ČR), SDGs, rozvoj měst a zapojení veřejnosti
 • Candida Horňáková (MZV), SDGs v kontextu mezinárodní politiky
 • Bedřich Moldan (CŽP UK), SDGs a životní prostředí
 • Ondřej Horký-Hlucháň (ÚMV), SDGs, společnost a rovnost
 • Petr Vilím (University of Oxford), SDGs a globální spravedlnost
 • Eva Lacinová (ČRA), SDGs, zahraniční rozvojová spolupráce a humanitární pomoc

11:15 – 11:30 Přestávka

11:30 – 12:45 Regionální semináře

 • Vít Dostál (AMO), Východní Evropa a postsovětský prostor
 • Iva Sojková (UHK), Subsaharská Afrika
 • Kryštof Kruliš (AMO), Transatlantický prostor
 • Michal Thim (AMO), Dálný východ a Oceánie
 • Martin Rey (VŠE), Latinská Amerika
 • Jakub Záhora (AMO), Blízký východ a Maghreb
 • Jan Michal (EC), Evropská unie

12:45 – 13:30 Obědová pauza

13:30 – 16:30 Odpolední část v jednotlivých orgánech a modelech

Pořadatelem akce je Asociace pro mezinárodní otázky.

Ondřej Horký-Hlucháň je zástupce ředitele pro výzkum a výzkumný pracovník Ústavu mezinárodních vztahů

Více informací a detailní program naleznete zde.