06/03/2017 This content is not up to date

Nová reflexe k ZHN je zde!

Publikujeme novou mezinárodně-právní reflexi našeho externího spolupracovníka, válečného veterána a především experta na zbraně hromadného ničení JUDr. Miroslav Tůmy (plk. v.v.). Reflexe se týká mezinárodní konference v New Yorku, která bude mít mandát zakázat jaderné zbraně.

Nová Reflexe 2017/1/ČJ "Úmluva zakazující jaderné zbraně a Severoatlantická aliance" navazuje na Mezinárodněprávní reflexi #10"Podaří se získat potřebný mezinárodněprávní rámec pro dosažení světa bez jaderných zbraní" z 10. listopadu 2016.

27. – 31. března a 15. června. – 7. července 2017 se v sídle OSN v New Yorku uskuteční mezinárodní konference s mandátem sjednat úmluvu zakazující jaderné zbraně. Kromě členských států OSN se jednání zúčastní představitelé blíže nespecifikovaných mezinárodních organizací a zástupci občanské společnosti. Název rezoluce vyzývá k dosažení pokroku na mnohostranných jaderně-odzbrojovacích jednáních. Její důležitost spočívá zejména ve znění některých odstavců operativní části, obsahujících rozhodnutí svolat v r. 2017 zmíněnou konferenci k sjednání právně závazného instrumentu zakazujícího jaderné zbraně, který by měl vést k jejich úplné eliminaci. Obsah rezoluce byl ovlivněn doporučeními závěrečné zprávy Otevřené pracovní skupiny (Open-ended Working Group, OEWG), ktnerá jednala v Ženevě v první polovině r. 2016. Měla posuzovat nová právní opatření a potřebné normy k dosažení světa bez jaderných zbraní. Jejího jednání se zúčastnilo okolo dvaceti partnerských a nejaderných zemí, ale žádný jaderný stát se, na znamení nesouhlasu s mandátem OEWG, nezúčastnil... (více zde)