09/05/2018 This content is not up to date

Nová výstava v ÚMV

Svoboda projevu a její limity, bezpečnost a extremismus, aktivní občanství, politická odpovědnost, tolerance a sociální problémy. Čelí arabské společnosti podobným výzvám jako ta česká? A je jejich vnímání tolik odlišné od toho našeho?

Výstava Linie svobody: Současná arabská karikatura představuje tři významné arabské karikaturisty a jejich aktivistickou a uměleckou reflexi každodennosti i zásadního dění v neklidném regionu severní Afriky a Blízkého východu. Svá díla vystaví Abdul Raheem Yassir (Irák), Khalid Albaih (Súdán), Nadia Khiari (Tunisko).

Výstavu si můžete prohlédnout v prostorách Ústavu mezinárodních vztazích (Nerudova 3, Praha 1) při příležitosti seminářů, kulatých stolů a dalších akcí - více informací k chystaným akcím naleznete zde.

Díla byla v minulosti vystavována i v DOX (Praha) nebo v Divadle na cucky (Olomouc).

Projekt připravily organizace Insaan: Česko-arabské centrum kulturního dialogu, Člověk v tísni, Baraka: Centrum pro kultury severní Afriky a Blízkého východu a Tanween, s finanční podporou české sítě mezinárodní Nadace Anny Lindhové pro dialog kultur ve Středomoří (ALF).