01/07/2014 This content is not up to date

Nový časopis „Development, Environment and Foresight“

Katedra rozvojových studií PřF UP Olomouc připravuje k vydání první číslo nového odborného časopisu s názvem „Development, Environment and Foresight“, který bude publikovat původní anglické články z oblastí rozvojových a environmentálních studií a foresightu (na budoucnost orientované učení – modelování možných budoucností).


Webové stránky časopisu jsou: http://def-journal.eu/index.php/def

I Vy máte možnost přispět. Uzávěrka abstraktů pro první číslo je 31. 8. 2014.
Více informací na stránkách časopisu.