06/01/2013 This content is not up to date

O. Ditrych na sympoziu časopisu Global Politics

Ondřej Ditrych přispěl do sympozia časopisu Global Politics "New Directions or Old Issues: Challenges for the New U.S. President".

Spolu s ním odpovídali Robert Shapiro, Zlatko Šabič, Derek Beach, Arshin Adib-Moghaddam a Valentina Cassar.

Celou diskusi si přečtěte na webu Global Politics.