Petr Drulák En

Prof. Ing. Petr Drulák, Ph.D. President of the IIR Board

10. 2. 2012 (11:25)

This content is not up to date

Employment

2014 - 2015: First Deputy Minister of Foreign Affairs of the Czech Republic
2013: IIR Researcher
since 2012: Professor at the Institute of Politological Studies and at the Institute of International Studies, Charles University
2005 - 2012: Associate Professor at the Institute of Politological Studies and at the Institute of International Studies, Charles University, courses: "Theory of international relations I" , "Language and international politics" , "Social and economic development of the Benelux countries" , "From the history of Benelux countries"
2004 - 2013: Director of the Institute of International Relations
2004 - 2007: Chairman of the Editorial Council of journal "Mezinárodní vztahy"
2001 - 2004: Deputy Director of Institute of International Relations
2000 - 2004: Editor in Chief of journal "Mezinárodní vztahy"
2000 - 2001: Director of Studies at the Institute of International Relations
1999 - 2004: guest teacher at the Institute of International Studies, Charles University
1998 - 2000: research fellow at the Institute of International Relations in Prague
1996 - 2004: teaching assistant at the University of Economics in Prague, subjects - "Foreign Policy Analysis", "Theories of International Relations"
1994 - 1997: Executive Director of the Czech Council on Foreign Relations

Education

1996 - 2000: doctoral studies at the University of Economics, Prague, dissertation topic: "Interpretation of the Opening of the Cold War "
1994 - 1994: MA at the University of Economics – international politics, philosophy
1993 - 1994: University of Antwerp – itnernational economy, international politics
1990 - 1993: Bachelor’s at the University of Economics Prague, major of international trade
1986 - 1990: Hořovice Secondary school

International Studies

September 2003 – January 2004: Jean Monnet Fellow - European University Institute, Florence, Italy
June 1999 – July 1999: College of Europe in Brugges, Belgium
October 1997 - March 1998: studying in Germany (Munchen - CAP, Frankfurt - FAZ and Berlin - DeutschlandRadio)
June – July 1997: University of Michigan in Ann Arbor, USA

Professional Activities and Memberships

2008 - 2011: Associate Editor of the Journal of International Relations and Development
2006: Course Director and Summer School Director of teh 7th European International Relations Summer School for doctoral students Convergence and Diversity in an Enlarged Europe, Prague, Czech Republic, 3-15the July 2006
2006: Program Chair of the 4th CEEISA Convention Reflecting on a Wider Europe and Beyond: Norms, Rights and Interests, University of Tartu, Estonia, 25-27th June 2006
since 2004: Chairman of the editorial board of the Perspectives journal
2004 - 2007: Chairman of the editorial board of the Mezinárodní vztahy monthly
2000 - 2004: Editor in Chief of the Mezinárodní vztahy quarterly journal
2000 - 2007: bookreviews editor in Journal of International Relations and Development
numerous lectures on the CZ integration into the EU
University of Economics summer school teacher for students of University of Denver, Colorado: leading courses of "Czech Foreign Policy", "Traditions of the Czech Foreign Policy" (1997, 1998, 1999)
1996 - 1999: coordinator for ČZ Association of international studies in Central and Eastern Europe
Member of: Czech Council on Foreign Relations (since 1997), Central and Eastern European International Studies Association (since 1996), Editorial Board of Mezinárodní vztahy (since 1999), Editorial Board of Perspectives (since 2004), Scientific Council of the Czech Ministry of Foreign Affairs (2004 - 2006), Council of the doctoral studies at the Faculty of Philosophy at the West Bohemian University in Pilsen (since 2005), Scientific Council of the Faculty of Social Sciences at Charles University (since 2006), Scientifc Council of Institut für europäische Politik, Berlin (since 2006), Academic Council of the Metropolitan University, Prague (since 2006).
Elected member of: the Council of the Institute of International Relations (2007-2012), chairman of the Council of the IIR (since 2012), Steering Committe of the ECPR Standing Group on International Relations (since 2007), Executive Council of the Central and Eastern European International Studies Association (2007-2010).

Publications

Authorial books and texts

 • Drulák, Petr and Šárka Moravcová, eds (2013) Non-Western Reflections on Politics. Frankfurt am Main: Petr Lang. Autor kapitol: „Introduction for a Global Dialogue“, 11-20 a „Chinese Political Metaphysics: The Book of Changes“, 71-88.
 • Drulák, Petr. (2012) Politika nezájmu: Česko a Západ v krizi. Praha: SLON.
 • Drulák, Petr and Šabič, Zlatko, eds.(2012) Regional and International Relations of Central Europe. Basingstoke: Palgrave. Author of the chapter "Central Europe and IR Thinkig: Traditions and Disciplines", 18-39, co-author of chapters "Introduction to Central Europe", 1-17, and "Conclusions: Institutions, Geography, and Uncertainty", 310-316.
 • "War: from Disciplinarity to Multidisciplinarity and further to Transdisciplinarity". In: Pami Aalto, Vilho Harle and Sami Moisio, eds. (2011), International Studies: Interdisciplinary Approaches. London: Palgrave Macmillan, 228-253.
 • Drulák, Petr and Šabič, Zlatko, eds. (2010) The Czech and Slovenian EU presidencies in a comparative perspective. Dordrecht: Republic of Letters Publishing.
 • Drulák, Petr and Braun, Mats, eds. (2010) The Quest for the National Interest: a Methodological Reflection on Czech Foreign Policy.
 • Drulák, Petr, Handl, Vladimír a kol. (2010) Hledání českých zájmů: vnitřní rozmanitost a vnější akceschopnost.
 • Drulák, Petr, Horký Ondřej a kol. (2010) Hledání českých zájmů: obchod, lidská práva a mezinárodní rozvoj.
 • Drulák, Petr, Střítecký, Vít a kol. (2010) Hledání českých zájmů: mezinárodní bezpečnost.
 • "Česká zahraniční politika v době počínajícího politického rozkladu". In: Michal Kořan a kol. (2009) Česká zahraniční politika v roce 2008 : analýza ÚMV. Praha: Ústav mezinárodních vztahů, 2009, 373-379.
 • Metafory studené války. Interpretace politického fenoménu. Praha: Portál. 2009.
 • Kratochvíl, Petr a Petr Drulák a kol. Encyklopedie mezinárodních vztahů. Praha: Portál. 2009.
 • "Česká zahraniční politika mezi internacionalismem a atlantismem"/Czech Foreign Policy beteen Internationalism and Atlanticism/ in: Michal Kořan a kol. (2008) Česká zahraniční politika v roce 2007. Analýza ÚMV./Czech Foreign Policy in 2007. IIR Analysis/ Praha: Ústav mezinárodních vztahů, 395-402.
 • "České metafory Evropy – Havel vs. Klaus". In: Miroslav Novák a Miloš Brunclík, eds., (2008) Postavení hlavy státu v parlamentních a poloprezidentských režimech: Česká republika v komparativní perspektivě./Czech metaphors of Europe - Havel v. Klaus/, Praha: Dokořán, s. 329-371. co-author: Vít Beneš
 • Book co-editor (with Petr Kratochvíl): 50 let českého výzkumu mezinárodních vztahů: od ÚMPE k ÚMV. /50 years of of the Czech international relations research: From the IIPE to the IIR/ Praha: Ústav mezinárodních vztahů, 2007. Author of chapter: "Ústav mezi pokrokem a věčným návratem téhož" /The institute between progress and eternal return/, 277-286.
 • Book editor: Jak zkoumat politiku: Kvalitativní metodologie v politologii a mezinárodních vztazích. /How to research politics: Qualitative methodologies in political science and international relations/ Praha: Portál, 2008. Author of chapters: "Úvod" /Introduction/, 9-13; "Epistemologie, ontologie a operacionalizace" /Epistemology, ontologz and operationalization/, 14-28; "Analýza metafor" /Metaphor analysis/, 125-148; "Kvalitativní výzkum – standardy, rétorika a logika" /Qualitative research – standards, rhetorics and logic/, 227-240.
 • Metaphors and Creativity in International Politics. Research Cluster Discourse, Politics, Identity, Working Paper No. 3/2005, Lancaster: Institute for Advanced Studies at Lancaster University, available at http://www.lancs.ac.uk/ias/researchgroups/dpi/dpi.htm
 • Metaphors Europe lives by: language and institutional change of the European Union. Working Paper, Department of Social and Political Sciences, Florence: European University Institute, EUI Working Paper SPS No. 2004/15.
 • Theory of International Relations. Praha: Portál, 2003
 • Editor: National and European Identities in EU Enlargement. Praha: Institute of International Relations, 2001. Author of chapter "Introduction: The Return of Identity to European Politics", pp. 11-20.
 • Creating and Analyzing International Politics . University of Economics, Praha, 2000, lecture materials, co-authored with Radka Drulák

Articles in journals

 • "Going Native? The Discipline of IR in Central and Eastern Europe“ . In: Przeglad Europejski, 1 (27), 10-14.
 • "Of Metaphors, Concepts and Reality: A Reply to Onuf". In: Perspectives, vol. 18, No. 1, 77-86.
 • "Metodologie výzkumu politiky: polemika s Karlem B. Müllerem". In: Politologická revue, June 2009/1, 79-85.
 • "Přestaňme dohánět, začněme tvořit! Boudoucnost českého oboru mezinárodních vztahů" [Forget Emulation, and Start Creating! The Future of Czech IR Research]. In: Mezinárodní vztahy, vol. 44, 3/2009, 95-109.
 • "Odpověď kritikům" [A Reply to Critics]. In: Mezinárodní vztahy, vol. 44, 3/2009, 148-154.
 • "Politika českého nezájmu aneb Rekviem za české předsednictví". In: Mezinárodní politika, 7/2009, 4-6.
 • "Introduction to the International Relations (IR) in Central and Eastern Europe Forum". In: Journal of International Relations and Development, 12 (2), 2009, 168–173.
 • "Les Tchéques á la tete de l’Europe: La présidence tchéque de l’Union européenne en 2009". In: Revue d’études comparatives Est-Ouest. vol. 40, n° 1, 2009, 19-43.
 • "Aussenpolitik in Ostmitteleuropa: Von Universalisten, Atlantikern, Europäern und Souveränisten". Osteuropa, vol. 58 (7), 139-152, co-authors: Michal Kořan, Jan Růžička.
 • "Figuring Out Europe: EU Metaphors in the Minds of Czech Civil Servants" (co-author: Lucie Königová). In: Perspectives. No. 28, Summer 2007, pp.5-23.
 • "Zamyšlení nad českým oborem mezinárodních vztahů: Pokus o bourdieuovský pohled" [Reflections on the Czech Discipline of IR: A Bourdieuian Perspective]. In: Mezinárodní vztahy. 3/2007, pp.69-79.
 • "Qui décide la politique étrangere tcheque? Les internationalistes, les européanistes, les atlantistes ou les autonomistes?" in: La Revue internationale et stratégique, No. 61, Printemps 2006. Paris: IRIS, 71-84.
 • "Metafora kak most myezhdu racionalnym i chudozhestvennym" in: Proceedings of Ural Sate Pedagogical University LINGUISTICS, vol. 19, 2006, Yekaterinburg: Ural State Pedagogical University, 116-130.
 • "Between Geopolitics and Anti-Geopolitics: Czech Political Thought" in: Geopolitics, Vol. 11, No. 3, Autumn 2006, 420-438.
 • "Motion, Container and Equilibrium: Metaphors in the Discourse about European Integration" in: European Journal of International Relations, vol. 12(4), 499-531.
 • "Metaforické plakáty Evropy" (Metaphoric posters in Europe) in: Mezinárodní politika 4/2006, s. 40-41.
 • "Qui décide la politique étrangere tcheque? Les internationalistes, les européanistes, les atlantistes ou les autonomistes?" in: La Revue internationale et stratégique, No. 61, Printemps 2006. Paris: IRIS.
 • "Co nám metafory mohou říci o politice?" (What Can Metaphors Tell Us About Politics?) in: Mezinárodní politika 2/2005, 4-5.
 • "Evropská integrace a metafory: evropské myšlení bez NÁDOB" (European Integration and Metaphors: European Thinking Without CONTAINERS). in: Mezinárodní politika 2/2005, 6-7. (together with Jan Karlas)
 • "Úskalí veřejné volby. Polemika ke stati Marka Loužka: Dokáže teorie veřejné volby vysvětlit rozšiřování Evropské unie?" (Snag of Public Election. Polemic to Marek Louzek's essay: Can the Theory of Public Election Explain the Enlargement of the EU?) in: Mezinárodní vztahy, 3/2005, s. 112-118
 • "The Problem of Structural Change in Alexander Wendt‘s Social Theory of International Politics" in: Journal of International Relations and Development, vol. 4, No.4, s. 363-379
 • "L’integrazione europea da una prospettiva post-westfaliana" in: Futuribili 1-2 (Westfalia si complica), 2001, 125-138
 • "Flandry a Evropa - vlámská (para)diplomacie" (Flanders and Europe) in: Integrace, 10/2001, www.integrace.cz
 • "Záblesk v totalitní temnotě: pokus o výzkum mezinárodních vztahů v období reformního komunismu" (Lightning in the Totalitarian Darkness: an Attempt to Research International Relations During the Reformist Communism) in: Mezinárodní vztahy, 1/2002, pp. 40-57
 • "The Discipline of IR in Central and Eastern Europe" in: European Political Science, 2002, vol. 1, No. 3, co-authored with: Lucie Königová
 • "Interactions and identities of Czech civil servants on their way to the EU" in: Journal of European Public Policy, vol. 10, No.4, 637-654, co-authored with: Jiří Česal, Stanislav Hampl
 • "Předsednictví s buřinkou: Belgie v čele EU" (Bowler Hat Presidency: Belgium as the EU Leader) in: Mezinárodní politika, 8/2001, s. 38-40
 • "Mezinárodní vztahy – časopis a disciplína" (International Relations – the Journal and the Discipline) in: Mezinárodní vztahy, IIR Praha, 1/2001, s. 5-7
 • "Finalita EU po Nice: pokus o český pohled" (EU Finality after Nice: Czech Perspective Attempted) in: Evropská témata, 1/2001
 • "Malé státy na mezivládní konferenci" (Small States at an Intergovernmental Conference) in: Evropská témata, 1/2000
 • "Suverenita malého státu v Evropské unii" (Small State Sovereignty in the EU) in: Integrace, 1/2000, s. 8-9
 • "Rakousko jako hrozba postvestfálské Evropě" (Austria as the Threat of the Post-Vestfalian Europe) in: Mezinárodní politika, 6/2000, s. 6-7
 • "Vývoj teorií evropské integrace" (European Integration Theories Development) in: Acta oeconomica pragensis, roč. 8, č. 5, s. 115-130
 • "Evropská integrace a její šíření jako přenos institucí" (European Integration and Its Spreading as Institutional Transfer) in: Mezinárodní vztahy, 4/2000, IIR Praha, s. 5-16
 • "International Relations in the Czech Republic: A Review of the Discipline" in: Journal of International Relations and Development, vol. 3, No. 3, s. 256-282, spoluautor: Radka Druláková
 • "Ještě ke kooperaci a konfliktu malých států" (Once Again on the Cooperation and Conflict of Small States) in: Mezinárodní politika, IIR Praha, 2/1999
 • "Chiméra konkurence malých států: polemika s Petrem Robejškem" (Chimera of the Small States Competitiveness: Polemic with Petr Robejšek) in: Mezinárodní politika, IIR Praha, 12/1998
 • "Identita malého státu v mezinárodní politice" (Small State Identity in International Politics) in: Mezinárodní politika, IIR Praha, 11/1998
 • "Malé státy ve velkém tisku" (Small States in Big Press) in: Mezinárodní politika, Praha, 7/1998
 • "Funkcionalismus a institucionalismus v evropské integraci" (Functionalism and Institutionalism in European Integration) in: Mezinárodní vztahy, IIR Praha, 2/1998
 • "Postmoderní filozofie vědy"(Post-modern Philosophy of Science) in: Logos, University of Economics Internet journal, Praha, 1997
 • "Co dělat, když jste malý" (What To Do When You Are Small) in: Mezinárodní politika, IIR Praha, 5/1997
 • "Jak vznikají aliance?" (How Do Alliances Come Into Existence?) in: Mezinárodní vztahy, IIR Praha, 1/1996

Bookreviews and Reviewing Essays

 • "Dva Francouzi o globalizaci". Lidové noviny, příloha Orientace,30-X, 5.1. 2013.
 • "Teorie evropské integrace", Mezinárodní politika, 3/2009, s. 39.
 • "Svět jako metafora" (The World as a Metaphor), in: Mezinárodní vztahy, 4/2006, 67-80, reviewing essay.
 • "The Logic of Regional Integration: Europe and Beyond (by Walter Mattli)" in: Millennium, vol. 29, No. 3, s. 966-967, 2000.
 • "Boundaries, Territory and Postmodernity (David Newman, ed.)" in: Journal of International Relations and Development, vol. 3, No. 1, 2000, s. 89-99.
 • "Steffano Guzzini, Realism in International Relations and International Political Economy. The Continuing Story of a Death Foretold", a book review in: Journal of International Relations and Development, vol. 2, no. 3, 1999.
 • "Proměny teorie mezinárodních vztahů a její mistři" (Metamorphoses of International Relations Theory and Its Masters) in: Mezinárodní vztahy, Praha, 1/1999
 • "Schafft eine, zwei, viele Modernen" in: Frankfurter Allgemeine Zeitung, Neue Sachbücher, Frankfurt nad Mohanem, 16.7. 1998, s. 11
 • "Gegen die Einbahnstrasse" in: Frankfurter Allgemeine Zeitung, Frankfurt nad Mohanem, 22.5. 1998

Contributions to Proceedings and Books

 • “Central Europe: A continuing challenge”, In: Lyubov Shishelina, ed. (2013), Russia and Central Europe in the new geopolitical realities. Moscow: Institute of Europe, Russian Academy of Sciences, pp. 82-89.
 • "Czech geopolitics: struggling for survival" In: Stefano Guzzini, ed. (2012) The Return of Geopolitics in Europe? Social Mechanisms and Foreign Policy Identity Crises. Cambridge: Cambridge University Press, pp. 77-100.
 • „Úvod do mezinárodních vztahů“, In: Miroslav Novák, ed., Úvod do studia politiky. Praha: SLON, 354-376.
 • "Concluding Remarks: Are There any Lessons to Learn?" In: David Bosold, Petr Drulák, Nik Hynek, eds. (2011) Democratization and Security in Central and Eastern Europe and the Post-Soviet States. Baden-Baden: Nomos, pp. 293-302.
 • "Syntéza teorií cestou jejich destrukce" In: Pavel Barša a kol. (2009) Dialog teorií: Filozofická dilemata výzkumu mezinárodních vztahů.Praha: SLON, pp. 225-245.
 • "Central and Eastern Europe: between continuity and change" In: Arlene B. Tickner and Ole Waever, eds (2009) International Relations scholarship around the world. London: Routledge, 242-260, co-authors: Jan Karlas, Lucie Königová.
 • "EU International Role and Its Impact on the Evolution of the EU Constitutional Structure: A Discourse Analytical Perspective" in: Luboš Tichý, Ondřej Schneider, Běla Plechanovová, eds, European Integration at the Crossroads. Praha: Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 157-167.
 • "Identifying and assessing metaphors: discourse on EU reform". In: Terrell Carver and Jernej Pikalo, eds, Political Language and Metaphor: Interpreting and changing the world. London and New York: Routledge, pp. 105-118.
 • "Metafory Evropy: pohled evropských politiků a výtvarníků" /Metaphors of Europe: a perspective of European politicians and artists/ In: Mirka Kortusová, ed. (2007) Česká republika v Evropské unii: proměny a inspirace. Praha: Univerzita Karlova, Centrum pro sociální a ekonomické strategie, pp. 113-119.
 • "Jak na metafory? Několik poznámek k analýze politického diskurzu mezinárodních vztahů" (How to study metaphors? A few observations about the discourse analysis of international politics) in: Běla Plechanovová, ed. (2006) Evropská unie na počátku 21. století: Reformní procesy a institucionální změny (European Union at the beginning of 21st century: Reform process and institutional changes)Praha: Karolinum, 41-59.
 • "Enlargement and Central and Eastern Europe" In: Fergus Carr and Andrew Massey, eds (2006) Public Policy and the New European Agendas. Cheltenham, UK and Northampton, MA: Edward Elgar, 61-80.
 • "Jak si stojí česká paradiplomacie? Podíl obecních a krjaských samospráv na zahraniční politice ČR" (The state of Czech paradiplomacy), In: Břetislav Dančák, Petr Fiala and Vít Hloušek, eds, Evropeizace: Nové téma politologického výzkumu (Europeization: A New Topic of Research in Political Science). Brno: Masarykova Univerzita, 150-165, with Petr Kratochvíl and Lucie Königová.
 • "Czech Republic" in: Knud Erik Joergensen and Tonny B. Knudsen, eds (2006) International Relations in Europe: Traditions, Perspectives and Destinations, London, Routledge, co-authored with: Radka Druláková, forthcoming.
 • "Reflexivity and structural change", in: Stefano Guzzini and Anna Leander, eds (2006) Constructivism and International Relations: Alexander Wendt and his Critics, London, Routledge, p. 140 - 159
 • "The Czech Republic – From Socialist Past to Socialized Future", in: Flockhart, Trine, ed. (2005), Socializing Democratic Norms: The Role of International Organizations for the Construction of Europe, London: Palgrave, 149 - 168, co-authored with: Lucie Königová
 • "What do the elections to the European Parliament tell us about new member countries?" in: Adebahr, Maria et al., eds (2004) EuroMission: Neue Perspektiven für die erweiterte Europäische Union, Münster-Hamburg-Berlin: LIT Verlag. forthcoming, co-authored with: Radka Druláková.
 • "Benelux" in: Vykoukal, Jiří, ed. (2003) Visegrád: možnosti a meze středoevropské spolupráce (Visegrad: Possibilities and Limitations of Central European Cooperation), Praha: Dokořán, s. 299-314.
 • "Idee von Immanuel Kant in der internationalen Politikwissenschaft und amerikanische Aussenpolitik" in: Salewski, Michael und Timmermann, Heiner (2002) (Hrsg.) Gesichter Europas. Dokumente und Schriften der Europäischen Akademie Otzenhausen, Band 105. Münster: LIT-Verlag, pp. 206-222
 • "When Does Regional Cooperation Make Sense?" in: Marek Šťastný, ed. (2002) Visegrad Countries in an Enlarged Trans-Atlantic Community, Bratislava: Institute for Public Affairs, pp. 47-66
 • "A Look at the Future EU from the Candidate Countries" in: Martin Brusis and Janis A. Emmanoulidis, eds (2002) Thinking Enlarged: The Accession Countries and the Future of the European Union, Bonn: Europa Union Verlag, pp. 29-46
 • "Tschechien: Streit um Europa" in: Heiner Timmermann (2001) (Hrsg.) Eine Verfassung für die Europäische Union, Opladen: Leske+Budrich, s. 257-264
  Promýšlet Evropu (Thinking Europe Through), Praha: The British Council, 2001, s. 7-20, co-authored with Jiří Šedivý
 • "Deset let československé a české zahraniční politiky jako (re)produkce politické identity" (Ten Years of Czechoslovak and Czech Foreign Politics as the (re)production of Political Identity) in: Společnost v přerodu. Češi ve 20. století, Masarykův ústav AV ČR, Praha, 2000, s. 303-317
 • "EU expansion as export of institutions" in: Drozdowicz, Z. a Glass, K. a Škaloud, J. (Hg.): Von der Emanzipation zum Integration, Österreichische Gesellschaft für Mitteleuropäische Studien, Wien a Poznan, 2000, s. 227-238
 • Tvorba a analýza zahraniční politiky (Creating and Analyzing Foreign Policy), University of Economics, Praha, 2000, lecture materials, co-authored with Radka Drulák
 • "Hospodářské vztahy mezi ČSSR a oběma německými státy do pádu železné opony" (Economic Relations Between the Czech Socialist Republic and Both German States After the Iron Curtain Fall) in: Had, Miloslav and Kotyk, Václav (ed.): Malé země, velcí sousedé (Small Countries, Big Neighbors). Praha, 1998
 • "About the History of the Prisoner‘s Dilemma in the IR Theory" in: Dvořák, Kašička (ed.): European Integration in a Changing World, Praha, 1998
 • "Předmluva" in: Mezinárodní vztahy očima mladých badatelů (International Relations in Young Researchers’ Perspective), conference proceedings, University of Economics, Praha, 1997
 • "Architecture and Issues of Early Warning and Conflict Prevention"Sofia, 1997"A Czech View of the European Security" in: Gotchev, Atanas (ed.): The New European Security"Některé aspekty vzniku NATO" (Some Aspects of NATO Birth) in: Evropské bezpečnostní struktury (European Security Structures), University of Economics, Praha, 1996

Columns

 • "Pokojné řešení mohou nalézt jen sami Ukrajinci". Lidové noviny, Horizont, 29. 1. 2014.
 • "Lidská práva v zahraniční politice aneb od snění k naivitě. A zpět?". Deník Referendum, 13. 1. 2014.
 • Zaorálek, Lubomír a Petr Drulák (2014) Probuďme naši zahraniční politiku. Právo 10.1. 2014.
 • "Zabedněnost českých politiků je naším rizikem", Česká pozice, 6. 1. 2014.
 • "Kočičínský svět“, Právo, příloha Salon, 12.12. 2013.
 • "Držet holistický nesoulad". revue Prostor, vol. 31, no. 100, 5-8.
 • Lesk a bída teoretického rozumu: rozhovor s Petrem Drulákem“, Mezinárodní vztahy, vol. 48, No. 4, 116-123.
 • "Probudí se česká zahraniční politika?". Deník Referendum, 11. 10. 2013
 • "Moc proměn a proměny moci". Právo, Salon, 26.9. 2013
 • "Překonávání veřejného nezájmu aneb inspirace Komenským". revue Prostor, 97/98, 132-139.
 • „O politicích a prorocích“. Právo, Salon, 18.4. 2013, 5-7
 • „Novinář Jiří Dienstbier“. Jiří Dienstbier rozhlasový zpravodaj 1958-1969. Praha: Radioservis, 9-13.
 • "Česko v EU a ve světě", studie v projektu Česko hledá budoucnost
 • "Miloš Zeman není žádný myslitel", rozhovor, Hospodářské noviny, 5.-7.4. 2013, s. 11
 • "Slovensko, Česko a Západ". Zahraničná politika, 4/2012-2013.
 • "Mluvíme trochu o prorokovi", rozhovor s Ondřejem Slačálkem, Nový prostor, 409, 17.1. 2013, 20-22.
 • "The Czech conundrum – post-communist, Central European and small". In: Reinventing Europe, European Council on Foreign Relations, 2012
 • "Úvodem na závěr, závěrem na úvod". In: Mezinárodní politika, 12/2012, pp. 3.
 • "Spojené státy v 21. století" In: Sborník textů, 43/2012, Praha: Fontes rerum, pp. 18-24.
 • "Za vlády prasat: K Bělohradského a Orwellovu pojetí korupce", Právo, Salon, 25. 8. 2011
 • "Losování, patriotismus a revoluce", Lidové noviny, Orientace, 30. 4. 2011
 • "Čekání na revoluci", Právo, Salon, 3. 2. 2011
 • "Nenapravitelný optimista: Za Jiřím Dienstbierem", Mezinárodní politika. 2/2011, pp. 22-23.
 • "Petr Drulák: WikiLeaks je show, při níž se občan aspoň pobaví", EurActiv, 20.1. 2011
 • "WikiLeaks: od demokracie k pornu", Hospodářské noviny, 1. 12. 2010, p. 10.
 • "We have many things to learn from each other", Korea Foundation, vol. 19, No. 8, 2010
 • "La crise grecque a joué un rôle tres important dans la victoire de la droite tcheque", EURACTIV.FR, 1.6. 2010
 • "Jediný národní zájem, na němž jsme se dokázali shodnout a naplnit ho, byl vstup do Evropské unie". In: Mezinárodní politika. 5/2010, pp. 18-22.
 • "Obavy z Obamy?", DNES, 10A, 6. 4. 2010
 • "Antigona odchází: Tragično a politika – kunderovská inspirace", Právo, Salon, 28. 1. 2010
 • "Malý Čech jde do velkého světa", Hospodářské noviny, 21. 10. 2009, p. 12.
 • "Proč nám nestačí splývat? Tři slepé uličky české diplomacie: Havel, Klaus, Vondra", Lidové noviny, Orientace, 2009, p. 24.
 • "L‘UE pour tous et l’OTAN pour eux", Alternatives internationales, Septembre 2009, No. 44, pp. 52-53.
 • "Dr. Divnoláska aneb Studená válka podle Stanleyho Kubricka", Mezinárodní politika, 8/2009, pp. 9-11.
 • Anketa k závěru českého předsednictví. In: E15 České předsednictví Evropské unii, 1.7. 2009, p. XIV.
 • "Předsednictví poškozeným zbožím", Strategie, Issue 20 (2009), p. 22.
 • "Wahlboykott: Für ein neues Bürgerforum", Prager Zeitung, 29. 4. 2009
 • "Anketa: První měsíc předsednictví Rady Evropské unie očima politologů". In: E15 České předsednictví Evropské unii, 28.1. 2009, p. XII.
 • "The Czech EU presidency: Background and priorities", analysis of Czech presidency, Notre Europe, Studies & Research 67 (2008).
 • "Metafory náboženství a politiky". Křesťanská revue, Volume 75, No. 5 (2008), pp. 5-8.
 • "Evropa nechce, aby z Ruska vyrostl chuligán", interview, Ekonomický deník E15, 9.9. 2008
 • "Czy Czechy też odrzucą traktat?", interview, Gazeta Wyborcza, 2.7. 2008
 • "Belgie zatím drží" [Belgium still cohesive]. In: Mezinárodní politika 4/2008, pp. 6-9.
 • "Kdo staví radar: mučitelé z USA?" [Who is building radar: torturers from the USA?]. In: Hospodarske noviny. 19th March 2008, p. 10.
 • "Ústavní padesátka: inspirace i varování" [50 Years of the Institute: Inspiration as Well as Warning]. In: Mezinárodní politika. 11/2007, pp.4-6.
 • "Slabiny Klausovy argumentace" [The Weaknesses of Klaus's Argumentation]. In: Lidové noviny. 21st November 2007.
 • "Klaus a ekologové v zajetí rovnováhy" [Klaus and the Environmentalists Trapped in the Concept of Balance]. In: Lidové noviny, insert Orientace, 10th November 2007, p. 8.
 • "Metaforický střet o Evropu: Havel vs. Klaus" [The Clash of Metaphors of Europe: Havel vs. Klaus] (co-author: Vít Beneš). In: Mezinárodní politika. 5/2007, pp.41-42.
 • "Intelektuální vliv ve výzkumu mezinárodní politiky" [The Intellectual Influence on the Research of International Policy]. In: Mezinárodní politika. 4/2007, pp.30-31.
 • "Ústav mezinárodních vztahů: partner, zprostředkovatel, rádce" [The Institute of International Relations: Partner, Mediator, Advisor]. In: Mezinárodní politika. 1/2007, pp.3-4.
 • "Graswurzel-Europa", in: Financial Times Deutschland, 19th June 2007, p. 24
 • "Wozu die Raketenabwehr gut ist" (What Is the Benefit of Anti-Missile Defense), in: Financial Times Deutschland, 6th April 2007
 • "Havlovy a Klausovy metafory o EU" (Havel's and Klaus' Metaphors about the EU), in: Lidové noviny, insert Orientace, 31st March 2007 (co-author: Vít Beneš)
 • "Tarcza tylko w NATO" (Anti-missile Installation only in the NATO), in: Gazeta Wyborcza, 5th April 2007, interview
 • "Co dělat s Evropskou ústavní smlouvou?" (What to do with the European Constitutional Treaty), in: Mezinárodní politika, 3/2007, 17-20 (co-author Jan Karlas)
 • "Dohodněte se o radaru i ústavě" (Come to terms on both the Radar and the Constitution) in: Hospodářské noviny, 16th-18th February 2007
 • "The Future of the European Union" in: Global Politics, 11/06
  Sborník textů: Budoucnost české zahraniční politiky. (Collection of essays: The future of the Czech foreign policy) 16/2006, Praha: Fontes rerum, 2006
 • "Pomoct může i ten, kdo není dokonalý" (Even the Imperfect One Can Help) in: Respekt, vol. 17 No.16, 2006, 9.
 • "Auf dem Mittelweg: Tschechiens Diplomatie zwischen Missionseifer und Relativismus" in: Prager Zeitung, 16.3. 2006, p. 4.
 • "Záhada české zahraniční politiky" (The Mystery of Czech Foreign Policy), in: Lidové noviny, 25.2. 2006
 • "Mag Belgie een fluwelen scheiding verwachten?", in: Doorbraak, 3/2006, Antwerpen, 4-6.
 • "Rok po vstupu, krize EU, a co dál?" (Year After Accession, EU Crisis, and What Is Next?), interview in: Ekonom, 36/2005, p. 28-29.
 • "Česká debata o euroústavě: nemístnost racionality a impotence politiky" (Czech Debate on Euroconstitution: Irrelevance of Rationality and Impotence of Politics), in: Mezinárodní politika, 6/2005, p. 28
 • "Sbohem Evropo" (Goodbye, Europe) in: Lidové noviny, 11.6. 2005
 • "Co takhle dát Francii lekci?" (How About Teaching France a Lesson?) in: Lidové noviny, 1.6. 2005
 • "Španělé nehlasují o smlouvě, ale o Evropě jako takové" (The Spanish Are Not Voting on Treaty, But on Europe As Such) interview for Právo, 19.2. 2005, p. 11
 • "Evropa rychlého nasazení" (Europe of Rapid Response) in: Lidové noviny, 7.12. 2004
 • "Turecko patří do Evropy" (Turkey Belongs to Europe) in: Právo, 29.10. 2004, s. 13.
 • "Česko mezi mlýnskými kameny" (Czechlands between Millstones) in: Respekt, 15.3. 2004
 • "Nizozemsku odbila třináctá hodina" (The Netherlands Is Way Too Late) in: Mezinárodní politika, 3/2003, p. 27-29
 • "Euroskeptické polopravdy" (Euroskeptic Semi-truths) in: Reflex, 19/2003, s. 38-39
 • "La Republique tcheque et l‘Europe. Entretien avec Petr Drulák" in: DIPLOMATIE Magazine, No. 1, 2003, s. 18-19
 • "Evropské unii roste druhá hlava" (EU Is Growing Another Head) in: Lidové noviny, Praha, 22.1. 2003
 • "Úředníci nejsou schizofrenní" (Clerks Are Not Schizofrenic) in: Lidové noviny, Praha, 27.5. 2002
 • "Evropská supervelmoc, evropský superstát?" (European Superpower, European Superstate?) in: Ekonom, 8/2001, Annex to Integrace ČR do EU, s. 6
 • "Belgie, profil země" (Belgium, Country Profile) in: Směr EU (Annex of Mezinárodní politika), 4/2000, s. 21-22
 • "Proč experti nepředpověděli konec studené války?" (Why Didn’t the Experts Foretell the End of the Cold War?) in: Lidové noviny, 18.3. 2000, s. 22
 • "Steigende Steuern treiben tschechische Bierpreise in die Höhe", in: Frankfurter Allgemeine Zeitung, 7.2.1998
 • "Staatsgläubigkeit als Grund der Asien-Krise" in: Frankfurter Allgemeine Zeitung, 4.2. 1998
 • "Slyšeli jste o AMSSVE?" (Have You Heard of AMSSVE?) in: Mezinárodní politika, Praha, 10/1996
 • "O federalistech, Holandské radě bezpečnosti a šířících se kruzích" (On Federalists, Dutch Security Council, and Circles on Water) in: Mezinárodní politika, Praha, 9/1995

Other Activities and Interests

1995 – 1996: Chairman of the Czech section of Young European Federalists (JEF)

Languages

English, German (fluent), French, Dutch, Russian (reading knowledge)

Research interest areas

Czech foreign policy
(Political aspects of) European integration
Theory of international relations
Discourse analysis

Awards

Best Tempus student at RUCA, Antwerps, in the academic year 1993/94
2nd prize in student competition "My Tidings to the UN", 1995
Edvard Beneš Third Degree Prize, 1996
Faculty of international relations, University of Economics Prize, Praha, for contributing to international relations, 2nd Prize, 1998
CEEISA "Award for citizenship", 1999