04/01/2017 This content is not up to date

Petr Kratochvíl profesorem

Gratulujeme našemu řediteli Petru Kratochvílovi k získání profesorského titulu. Jedná se o další z řady jeho nedávných úspěchů.

V listopadu 2016 byl Petr Kratochvíl zvolen členem rady TEPSA - Trans European Policy Studies Association, nejstarší nadnárodní výzkumné sítě zaměřené na evropská studia. Je nutné rovněž zmínit, že publikace The European Union and the Catholic Church: Political Theology of European Integration, kterou napsal spolu s Tomášem Doležalem, je v užším výběru na prestižní ocenění International Studies Association's Religion and International Relations Book Award pro rok 2017.

Petr Kratochvíl je ředitelem Ústavu mezinárodních vztahů v Praze a přednáší na několika českých univerzitách. Je předsedou Akademické rady Diplomatické akademie Ministerstva zahraničních věcí České republiky i členem celé řady akademických a vědeckých rad. Petr Kratochvíl reprezentuje ÚMV v různých mezinárodních organizacích, například v již zmíněné Trans European Policy Studies Association nebo v European Consortium for Political Research. Je autorem mnoha publikací týkajících se evropské integrace, vztahů EU a Ruska, institucionálních reforem a rozšíření EU, role náboženství v mezinárodních vztazích a teorie mezinárodních vztahů. Je také často oslovován, aby poskytl svůj expertní názor různým českým i zahraničním médiím.