06/03/2017 This content is not up to date

Pozvánka: Sociologický večer s Jakubem Eberlem

Jakub Eberle bude v rámci 112. Sociologického večera přednášet na téma "Češi a Západ". Akce se uskuteční ve středu 15. března od 18:30 v prostorách UK, FSV Hollar (Smetanovo nábř. 6, Praha), místnost 215. Přednáška vychází z příspěvku "Of Desires, Hierarchies and Geopolitical Imaginary: The Paradoxical Encounter between Central Europe and ‘the West’ in ‘The Glass Room’" předneseného na konferenci ISA 2017.

Jak si Češi představují svůj vztah k Západu? Jakou roli zde hraje populární kultura a touha po pevné identitě? Prezentace na tyto otázky odpoví na příkladu románu britského spisovatele Simona Mawera Skleněný pokoj. Kniha – v souladu s dominantním českým historickým narativem – idealizuje meziválečné Československo, zatímco období 1939-1989 zobrazuje jako „únos“ Čechů ze západního okruhu. Vytváří tak románový svět, v němž může český čtenář znovu a znovu prožívat svou historii a utvářet svou identitu skrze představy o příslušnosti k Evropě a Západu. Mawer však pouze neopakuje známý příběh, ale zároveň jej také autorizuje ze své privilegované pozice „Zápaďana“. Skleněný pokoj funguje jako zrcadlo, od nějž se českému čtenáři vrací jeho představy o vlastní západní identitě, která mohla být dočasně ztracena, ale zároveň je stále na dosah – jak má dokazovat tradice první republiky i Mawerův obdiv vůči ní. Román tedy zdánlivě naplňuje touhu po uznání české identity jakožto identity bytostně západní. Současně ale ukazuje, že tato touha nemůže být nikdy zcela naplněna, což vede k další a další frustraci. Češi se totiž ve své vlastní geopolitické imaginaci staví do podřazené pozice, kdy je jejich vlastní identita podmíněna opakovaným uznáváním ze strany Západu.

Více informací naleznete zde.