27/03/2019 This content is not up to date

Publikace nového čísla časopisu Mezinárodní vztahy

Vážení čtenáři, vážené čtenářky, právě jsme pro vás publikovali nové číslo Mezinárodních vztahů / Czech Journal of International Relations. V novém vydání našeho časopisu naleznete recenzované výzkumné články o konceptualizaci časovosti a jinakosti v teorii rolí, poměrném sestupném zastoupení v Evropském parlamentu a demokracii a sociálním konfliktu v Barmě.Také si můžete přečíst recenzní esej o Bahrajnu v souvislosti s arabským jarem a tři recenze nedávno publikovaných knih. Přejeme příjemné čtení.

Časopis Mezinárodní vztahy / Czech Journal of International Relations, Číslo 1, Ročník 54, si pro Vás čtenáře připravil pro toto vydání tři výzkumné články, jednu recenzní esej a také tři recenze nedávno publikovaných knih.

První výzkumní článek nazvaný Analýza zahraniční politiky: Konceptualizace časovosti a jinakosti v teorii rolí, který sepsal Vít Beneš, se zabývá teorií rolí, která je založena na symbolickém interakcionismu George H. Meada. Tento článek rozšiřuje koncepční rámec teorie rolí díky začleněním argumentů Meadovy teorie času a také se pokouší začlenit argumenty poststrukturalismu týkající se významu jinakosti a vzájemného vymezení pro utváření identity.

V druhém výzkumném článku Poměrné sestupné zastoupení v Evropském parlamentu: unijní právo vs. realita, který vypracoval Jakub Charvát, nám je prezentována diachronní analýza rozdělení křesel v Evropském parlamentu od jeho založení až do současné doby a do nadcházejících evropských voleb. Cílem autora je kvantifikovat princip sestupné poměrnosti a zodpovědět, zda existuje poměrné sestupné zastoupení v Evropském parlamentu.

Třetí výzkumný článek je napsán Michalem Kouřilem a zabývá se Demokracií a sociálním konfliktem v Barmě. Cílem tohoto článku je dle autora zhodnotit dopady všeobecných voleb v Barmě z roku 2015 na probíhající ozbrojené konflikty v této zemi. Článek je založen na vybraných konceptech teorie vleklého sociálního konfliktu (Theory of Protracted Social Conflict) dle Edwara Azara. Pro účely tohoto článku autor provedl v letech 2016–2017 řadu terénních studií ve vybraných lokalitách.

Toto vydání časopisu Mezinárodní vztahy také nabízí recenzní esej Miniatura arabského jara: Revoluce, kontrarevoluce a sektářství v Bahrajnu, kterou vypracoval Karel Černý. Recenzní esej se věnuje zejména třem publikacím autorů Mitchella Belfera, Tobyho Matthiesena a Miloše Mendela a pojmenovává čtyři okruhy argumentů týkající se příčin bahrajnské revoluce.

V našem novém vydání si také můžete přečíst tři recenze publikací, které se zabývají tématy jako informační válka, migrace či působení a aktivita organizací NATO a OSN:

  • Paul Collier: Exodus: Jak migrace mění náš svět. (recenze sepsána Lucií Mackovou)
  • Daniele Ganser: Nezákonné války: Jak země NATO sabotují OSN: Kronika doby od Kuby po Sýrii. (recenze sepsána Michaelou Ducháčkovou)
  • Karel Řehka: Informační válka. (recenze sepsána Jakubem Haraštou)