13/12/2016 This content is not up to date

Recenze: The European Union and the Catholic Church

Impaktovaný Journal of Language and Politics přináší recenzi na citovanou a v akademických kruzích diskutovanou publikaci našich výzkumných pracovníků: The European Union and the Catholic Church. Political Theology of European Integration. Kniha Petra Kratochvíla a Tomáše Doležala byla dokonce nominována na cenu za nejlepší knihu roku v oblasti náboženství a politika prestižní americké International Studies Association.

První komplexní monografie o vztazích mezi katolickou církví a Evropskou unií. Tato kniha obsahuje podrobný historický přehled politických vazeb mezi oběma institucemi a teroetickou analýzu jejich normativních řádů a vzájemných interakcí. Více informací o publikaci naleznete zde.

Recenzi naleznete zde.