25/07/2016 This content is not up to date

Stanovisko tureckého velvyslanectví k pokusu o puč

V rámci vyváženého informování o politické situaci v Turecku po nezdařeném pokusu o puč požádala redakce Mezinárodní politiky o oficiální komentář ambasádu Turecké republiky v Praze. Zde předkládáme reakci jejích odpovědných představitelů.

-Vývoj v Turecku byl pokusem o puč zosnovaný skupinou spiklenců v armádě spojenou s Teroristickou organizací Fethullaha Gülena (FETÖ) s cílem svrhnout demokraticky zvolenou vládu a ústavní pořádek v Turecku.

-Díky demokratickému odhodlání našeho státu a lidu pokus o puč ztroskotal a demokracie zvítězila. Vláda má plnou kontrolu.

-FETÖ, která puč zorganizovala, má podzemní sítě nejen v armádě, ale také v různých státních orgánech. Ti, kdo jsou podezřelí z účasti v této teroristické organizaci, budou řádně vyšetřováni a případně soudně stíhání.

-Zároveň s probíhajícím vyšetřováním zahájeným v souvislosti s FETÖ jsou nezbytná opatření přijímána proti těm, kdo se zúčastnili pokusu o puč tak, aby viníci byli rychle postaveni před soud.

-Váha případných obvinění a případné rozsudky budou posuzovány tureckými soudy. Nemělo by být pochyb, že proces bude veden při plném respektování základních práv a svobod a vlády zákona, jak právo přikazuje. Všechny soudní opravné prostředky jsou k dispozici.

-Turecko je jedním ze zakládajících členů Rady Evropy, která stanoví nejvyšší obecné normy respektování lidských práv, vlády zákona a demokracie. Turecký soudní systém funguje za plného respektování, mezi jinými, závazků vyplývajících z Úmluvy OSN o lidských právech, Evropské úmluvy o lidských právech a jejího Soudu.

Turecké Velvyslanectví
Na Ořechovce 69, Praha 6 – Střešovice