11/07/2016 This content is not up to date

TÉMA MP: Brexit otřásl Evropou

Britové v referendu odhlasovali odchod své země z Evropské unie. Výsledek lidového hlasování překvapil mnohé, ne však naše autory, kteří již s předstihem analyzovali příčiny i následky britského rozhodnutí. K tématu jsme nabídli osm rozsáhlých článků.

Britský premiér představil seznam požadavků, které považuje za podmínku pro setrvání Británie v EU dlouhé měsíce před nadcházejícím referendem. S poukazem na možné ovlivnění vztahů s eurozónou, ale i vztahu všech neeurozónových států vůči eurozóně je analyzoval výzkumník ÚMV Vít Beneš.

S blížícím se datem konání referenda se stále častěji objevovaly otázky o dopadu brexitu na EU, samotnou Velkou Británii a u nás také na Česko. O ekonomických, politických i praktických dopadech psal další z expertů ÚMV Jan Kovář.

Švýcarský, kanadský, nebo turecký model? Po odchodu z EU bude musel Británie navázat s členskými zeměmi jasnou formu ekonomických vztahů. Jaké možnosti se nabízí zanalyzovala ještě před samotným rozhodnutím Monika Brusenbauch Meislová z Univerzity Palackého.

Stejná autorka shrnula předreferendové argumenty zastánců brexitu a hlavní body jejich kampaně včetně očekávaného vlivu odchodu na rozličné aspekty života společnosti.

Další článek se zabýval profily sympatizantů obou táborů s akcentem na jejich sociodemografické a socioekonomické charakteristiky.

Ve video pětiminutovce zhodnotil Vít Beneš britskou debatu k brexitu včetně faulů v kampani a obrazu referenda v dalších zemích EU.

Brexit se stal skutečností. Formální kroky, které nyní Británii čekají shrnula pro Mezinárodní politiku opět Monika Brusenbauch Meislová.

Po celé Evropě se po brexitu začali lidé ptát po příčinách nespokojenosti, která byla jednou z hlavních příčin britského odmítnutí EU. Svůj pohled nabídl v komentáři i externí spolupracovník ÚMV Mats Braun.