15/07/2016 This content is not up to date

ÚMV podporuje veřejnou debatu o Polsku

Mezi hlavní cíle Ústavu mezinárodních vztahů patří napomáhat při formulaci a provádění zahraniční politiky České republiky a zvyšovat povědomí o problematice mezinárodních vztahů mezi odbornou a laickou veřejností. Proto Ústav mezinárodních vztahů v listopadu 2015 vyhlásil výběrové řízení na podporu veřejné debaty o aktuálních tématech týkajících se Polské republiky v tištěných i elektronických médiích a v prosinci 2015 vyhlásil její výsledky.

Díky tomuto v průběhu 1. pololetí 2016 vyšla řada mediálních výstupů s následujícími překladateli: