08/08/2018 This content is not up to date

ÚMV připravuje speciální číslo časopisu Energy Policy

Lukáš Tichý a Petr Kratochvíl se stali hostujícími editory speciálního čísla prestižního zahraničního časopisu Energy Policy s vysokým impakt faktorem (IF 4.039). Speciální číslo s názvem „Energy Security and Policies of the V4 Countries: Between the West and Russia“ by mělo vyjít koncem příštího roku (2019). Spolu s nimi budou hostujícími editory též András György Deák z Institute of World Economics, Hungarian Academy of Sciences, Centre for Economic and Regional Studies (HAS CERS) a Mariusz Ruszel z Rzeszow University of Technology.

Call for papers pro zvláštní číslo Energy Policy naleznete zde.

Napětí mezi Ruskem a Západem, které vzniklo v posledních letech, mělo významný vliv na jejich energetickou politiku. Státy Visegrádské čtyřky (Česká republika, Maďarsko, Polsko a Slovensko) se staly místem střetu mezi Ruskem a Spojenými státy v boji o energetické trhy.

Na jedné straně lídři Visegrádské čtyřky otevřeně požádali představitele USA, aby usnadnili a urychlili export zemního plynu do regionu, na straně druhé ruští dodavatelé tvrdí, že nabízejí spolehlivější zdroj energie za nižší cenu a ve větším množství.
Evropská komise však usiluje o posílení své role v oblasti energetické politiky, a to na účet členských států, včetně států Visegrádské čtyřky. Chce tak prosadit svá pravidla a ve vztahu k nejdůležitějším dodavatelům vystupovat jako energetický aktér.
Z tohoto důvodu ve všech státech V4 probíhají vážné spory mezi těmi, kdo preferují ruské dodavatele a svobodu volby, a těmi, kteří argumentují ve prospěch větší energetické nezávislosti, i za cenu vyšších nákladů, či podporují snahu EU o zvýšení energetické bezpečnosti.

V tomto smyslu se státy V4 staly jakousi „zatěžkávací zkouškou“ nejen pro tyto rozdílné strategie, ale také pro celkovou orientaci regionální politiky. Cílem připravovaného speciálního čísla bude prezentace komplexního obrazu regionálních energetických politik s ohledem na širší ekonomické a politické souvislosti z oblasti dovozu, přepravy, distribuce a spotřeby energie.

Více o otázkách energetické politiky naleznete na internetových stránkách Centra energetické politiky ÚMV.