16/07/2018 This content is not up to date

Ústav mezinárodních vztahů nabízí pozici stážisty/ky v Centru mezinárodního práva

Centrum mezinárodního práva (CMP) Ústavu mezinárodních vztahů se zabývá širokou paletou mezinárodněprávních otázek, jež v současné době vyvstávají. Hlavní důraz klade na některé oblasti, jež odrážejí jak výzkumný profil členů centra, tak dlouhodobé priority české zahraniční politiky. Jedná se hlavě o: mezinárodní právo lidských práv, mezinárodní humanitární právo, mezinárodní trestní právo, boj proti terorismu, otázky spojené s použitím síly v mezinárodních vztazích a mezinárodní organizace.

Přijatí uchazeči/-ky budou asistovat všem členům Centra.

Hlavní pracovní náplní bude:

 • zapojení do výzkumu v oblasti:

1. lidských práv starších a jiných zvláště zranitelných osob,
2. zahraničních teroristických bojovníků,
3. reformy lidskoprávních orgánů OSN

 • rešeršní činnost pro vědecké projekty centra, networking
 • vypracovávání podkladů pro vědecké projekty centra
 • příležitostné překládání výstupů do Aj nebo ČJ
 • pomoc s administrativním fungováním centra
 • pomoc při komunikaci s veřejností
 • samostatné plnění dílčích úkolů

Úkoly se mohou dále odvíjet od znalostí, zkušeností a specializace vybraných uchazečů.

Nabízíme:

 • rozmanitou a samostatnou práci, která nezapadne do šuplíku a má jasné, viditelné výsledky
 • získání nových praktických zkušeností v atraktivním oboru
 • spolupráci s přední českou institucí působící v oblasti mezinárodních vztahů
 • spolupráci s předními odborníky na danou tematiku
 • možnost seznámení a spolupráce s prominentními osobnostmi z oblasti (nejen) mezinárodních vztahů
 • kreativní prostředí a přátelskou atmosféru
 • flexibilní pracovní dobu (po domluvě možnost práce z domova)
 • možnost networkingu
 • referenční dopis
 • spolupráci na cca 20 hodin týdně, po dobu aspoň 6 měsíců

Požadujeme:

 • absolvovaný základní kurz mezinárodního práva veřejného
 • ukončené nebo probíhající studium vysoké školy (nejlépe v oboru mezinárodního práva, mezinárodních vztahů apod.)
 • alespoň základní orientaci v oblasti mezinárodních vztahů a politologie
 • výbornou znalost Aj a Čj
 • pečlivost, zodpovědnost a ochotu plnit dané termíny
 • zájem o danou oblast
 • ochotu věnovat stáži cca 20 hodin týdně a možnost zúčastnit se akcí ÚMV
 • nadstandardní komunikační a stylistické schopnosti

Výhodou:

 • zkušenosti z obdobné pozice
 • znalost dalších jazyků

Započetí stáže: celoročně

Trvání: 3 měsíce s možností prodloužení

Strukturovaný životopis (či případné dotazy) zasílejte, prosím, panu Jiřímu Machovi na adresu conference_service@iir.cz. Obratem Vám bude zadán krátký úkol (cca 20 minut práce), jehož úspěšné vypracování je nezbytnou podmínkou pro rozhodnutí o přijetí či nepřijetí na stáž.

Vykonáváním stáže nevzniká nárok na finanční odměnu a ani žádnou formu finanční či jiné kompenzace. Pokud bude Vaše žádost přijata, bude s Vámi podepsána Dohoda o stáži (Internship Agreement) a ke konkrétnímu datu bude Vaše stáž moci začít.

Informace ke stáži jsou ke stažení zde.