07/01/2019 This content is not up to date

Ústav mezinárodních vztahů získal dva granty pro nové projekty

Grantová agentura České republiky (GA ČR), která jakožto samostatná státní instituce poskytuje podporu na projekty základního výzkumu, udělila dva granty na výzkumný projekt Petra Kratochvíla a společný projekt Jakuba Eberleho a Jana Daniela.


Grantová agentura České republiky (GA ČR) zřízená v roce 1993 zákonem č. 300/1992 Sb. Každoročně uděluje peněžitou podporu na základě veřejné soutěže na vědecký výzkum v trvání 1 až 5 let. Vedle základních vědeckých výzkumů podporuje GA ČR také bilaterální, mezinárodní a juniorské projekty.

Petr Kratochvíl získal podporu svého projektu s názvem "Geopolitika katolické církve". Projekt vychází z "obratu k náboženství" v disciplíně mezinárodních vztahů a zaměřuje se na výzkum geopolitiky katolické církve. Teoreticky vychází ze tří inovací - 1) kombinace prvků klasické a kritické geopolitiky, 2) zaměření na církevní hierarchii i geopolitiku zdola (popular geopolitics) 3) výzkum západní a ne-západní části katolické církve. Projekt přispěje k mezinárodní debatě o rostoucím vlivu náboženství v mezinárodních vztazích, o geopolitickém aktérství náboženských komunit a o relevanci konceptu post-sekulárního globálního řádu.

Druhým podpořeným projektem je 'Proměna bezpečnosti v době nejistoty: pochopení vzestupu hybridní války v České republice' Jakuba Eberleho a Jana Daniela. Cílem projektu je rozkrýt sociální procesy, jejichž prostřednictvím Česká republika po roce 2014 nově definovala 'hybridní válku', zejména ze strany Ruska, jako hlavní hrozbu pro svou bezpečnost. Projekt se zaměří na interakce mezi vládními i nevládními aktéry – politiky, úředníky, bezpečnostními experty, akademiky, neziskovými organizacemi – které vedly k vytvoření určitého chápáni hybridní války a jeho následnému prosazení na bezpečnostní agendu českého státu.