06/11/2015 This content is not up to date

Výběrové řízení na podporu veřejné debaty o aktuálních tématech týkajících se Polské republiky

Ústav mezinárodních vztahů, v. v. i., (ÚMV) ukončil výběrové řízení na podporu veřejné debaty o aktuálních tématech týkajících se Polské republiky v podobě veřejných zakázek malého rozsahu, zaměřených na tištěná i elektronická média.

Děkujeme za Váš zájem. Toto výběrové řízení již bylo ukončeno. Vyhlášení výsledků naleznete zde.


Témata:

 • Současná polská kultura a společnost
 • Posledních deset let polské domácí a zahraniční politiky
 • Čtvrtstoletí ekonomické a politické transformace – polská zkušenost
 • Polsko a jeho sousedé, střední Evropa
 • Polsko v Evropě, Polsko ve světě


Podmínky projektu:

Projektem (zakázkou) se rozumí publikace textů, které splňují tyto podmínky:

 • Zveřejnění textů v prvním pololetí roku 2016
 • Výstupy projektu s minimálním rozsahem 45.000 znaků vč. mezer v rámci jedné zakázky
 • Texty, které takto vyjdou, musí být označeny větou „Publikace tohoto textu je součástí projektu ÚMV: ‘Podpora veřejné debaty o aktuálních tématech týkajících se Polské republiky’ a byla podpořena Česko-polským fórem.“
 • Příjemci projektu mohou být pouze média


Výše podpory:

 • 30-40 000 Kč dle rozsahu projektu


Zájemci předloží soutěžní projekt, který bude zahrnovat

 • nabízenou cenu
 • zvolené téma / zvolená témata
 • formu publikace (příloha, speciální číslo, apod.)
 • časový harmonogram realizace
 • předpokládaný počet čtenářů
 • předpokládaný okruh přispěvatelů

Termín přihlášek do výběrového řízení: do 30. 11. 2015.

Zadání výběrového řízení ke stažení zde.