28/08/2019 This content is not up to date

Vyrovnání se s minulostí v justici

Dne 23. srpna 2019 se vedoucí CMP ÚMV Veronika Bílková zúčastnila konference uspořádané při příležitosti Evropského dne památky obětí totalitních režimů v polské Varšavě. Vystoupila zde v rámci panelu věnovaného právním aspektům vyrovnávání se s minulostí v justici. Ve svém příspěvku se zabývala obecnými modely de-totalitarizace justice, jednak českou zkušeností v této oblasti.

Další informace o konferenci (v polském jazyce) najdete zde.

doc. JUDr. PhDr. Veronika Bílková, Ph.D., E.MA je výzkumnou pracovnicí Ústavu mezinárodních vztahů. Věnuje se mezinárodnímu právu se specializací na mezinárodní humanitární právo a právo lidských práv. Koordinuje Centrum mezinárodního práva ÚMV, vyučuje na Právnické fakultě Univerzity Karlovy, je místopředsedkyní Evropské komise pro šíření demokracie prostřednictvím práva (tzv. Benátské komise) a generální tajemnicí Evropské společnosti pro mezinárodní právo.