Call for Internship Applications: Research Assistants. The selection procedure for the period October 2021 - January 2022 is open. You may send the applications until 15 May.

04/01/2016 This content is not up to date

Výsledky výběrového řízení na podporu veřejné debaty o aktuálních tématech týkajících se Polské republiky

Ústav mezinárodních vztahů, v. v. i., (ÚMV) vyhodnotil výsledky výběrového řízení na podporu veřejné debaty o aktuálních tématech týkajících se Polské republiky v podobě veřejných zakázek malého rozsahu, zaměřených na tištěná i elektronická média.

Z předložených nabídek výběrová komise doporučila a vedení ÚMV schválilo uzavřít smlouvy s následujícími pěti předkladateli:

Expertise to impact

Subscribe