Think Visegrad Fellowship – Call for proposals 2021

04/01/2016 This content is not up to date

Výsledky výběrového řízení na podporu veřejné debaty o aktuálních tématech týkajících se Polské republiky

Ústav mezinárodních vztahů, v. v. i., (ÚMV) vyhodnotil výsledky výběrového řízení na podporu veřejné debaty o aktuálních tématech týkajících se Polské republiky v podobě veřejných zakázek malého rozsahu, zaměřených na tištěná i elektronická média.

Z předložených nabídek výběrová komise doporučila a vedení ÚMV schválilo uzavřít smlouvy s následujícími pěti předkladateli:

Expertise to impact

Subscribe