30/09/2014 This content is not up to date

Výsledky výběrového řízení na podporu veřejné debaty o české zahraniční politice

Ústav mezinárodních vztahů, v. v. i., (ÚMV) vyhodnotil výsledky výběrového řízení na podporu veřejné debaty o české zahraniční politice v podobě veřejných zakázek malého rozsahu, zaměřených na tištěná i elektronická média.

Ze sedmi předložených nabídek výběrová komise doporučila a vedení ÚMV schválilo uzavřít smlouvy s následujícími pěti předkladateli:

  • A2, o.p.s.
  • Deník Referendum
  • EU-Media, s.r.o. (EurAktiv.cz)
  • Litmedia a.s. (Literární noviny)
  • Revue PROSTOR