Vztah mezi protiraketovou obranou a strategií odstrašování

Policy
paper

V Ceské republice i ve svete panuje casto v byrokratických – ale prekvapive i ve vedeckých – kruzích nepochopení vztahu mezi protiraketovou obranou a strategií odstrašování. Vyvrácen je rozšírený, byt chybný názor o nahrazení strategie odstrašování protiraketovou obranou. Ústredním prvkem výše uvedeného nepochopení je mylné ztotožnení strategie odstrašovánís axiomatickou logikou „vzájemne zaruceného znicení“. Americká administrativa vytvorila dva odlišné a odporující si diskurzy o zkoumaném vztahu: politický a strategicko-plánovací; analyzovány jsou i duvody.

Úvodní shrnutí

  • V České republice i ve světě panuje často v byrokratických – ale překvapivě i ve vědeckých – kruzích nepochopení vztahu mezi protiraketovou obranou a strategií odstrašování.

  • Vyvrácen je rozšířený, byť chybný názor o nahrazení strategie odstrašování protiraketovou obranou.

  • Ústředním prvkem výše uvedeného nepochopení je mylné ztotožnění strategie odstrašování s axiomatickou logikou „vzájemně zaručeného zničení“.

    • Americká administrativa vytvořila dva odlišné a odporující si diskurzy o zkoumaném vztahu: politický a strategicko-plánovací; analyzovány jsou i důvody.

  • Z hlediska současného strategického plánování protiraketová obrana doplňuje, ni- koli nahrazuje strategii odstrašování.

  • V současném strategickém prostředí lze rozlišit mezi nejméně třemi různými mo- dalitami strategie odstrašování. Přítomnost protiraketové obrany nemá v žádné z nich v mezích současných plánů USA (do roku 2013) a NATO – destabilizační účinek na organizační logiku daných modalit.