Budoucnost Západu

Velvyslanectví Spolkové republiky Německo v České republice připravilo ve spolupráci s Ústavem mezinárodních vztahů Praha přednášku profesora Dr. Thomase Risseho. 

25. 10. 2010 (17:00)

This content is not up to date ÚMV

Komentář: Doc. Ing. Petr Drulák, PhD., ředitel Ústavu mezinárodních vztahů v Praze

Po desetiletí byl Západ přesvědčen, že je jeho civilizační model nejlepší ze všech možných. Vzhledem k razantnímu nástupu tzv. států BRIC (Brazílie, Rusko, Indie a Čína), dlouhodobým konfliktům jako např. v Afganistanu se dnes toto přesvědčení na mnoha místech proměnilo ve skepsi, zda Západ ještě vůbec nějakou budoucnost má. Profesor Risse se ve své přednášce snaží objasnit otázku, jak se mění mocenské poměry na mezinárodní scéně a jak by se měl Západ na tyto změny připravit.

Thomas Risse je profesorem pro mezinárodní politiku a ředitelem pracoviště pro nadnárodní vztahy, zahraniční a bezpečnostní politiku na Institutu Otty Suhra pro politologii Svobodné univerzity v Berlíně.

Pracovní jazyk:

Přednáška se koná v českém a německém jazyce.

Pozvánku si můžete stáhnout a bližší informace naleznete zde.

Auspice

Velvyslanectví Spolkové republiky Německo, Německá akademická výměnná služba