25/04/2017 This content is not up to date

Call for Papers - Energetická politika a bezpečnost Evropské unie

Vážené čtenářky, vážení čtenáři, časopis Mezinárodní vztahy vypisuje výzvu k podávání návrhů článků pro monotematické číslo na téma ENERGETICKÁ POLITIKA A BEZPEČNOST EVROPSKÉ UNIE

O energetické bezpečnosti se na půdě Evropské unie intenzivně diskutuje, a to nejen v době energetických krizí, ale také v souvislosti se snahou zajistit dlouhodobou stabilitu a efektivitu vnitřního trhu s elektřinou a zemním plynem. Pozornost je v rámci energetické politiky EU věnována jak vnější energetické bezpečnosti, tedy zajištění stabilních dodávek energetických zdrojů, tak dokončení vnitřního trhu s elektřinou a zemním plynem.

Důležitými mezníky v procesu formování vnitřní a vnější dimenze energetické politiky EU bylo v roce 2009 přijetí Lisabonské smlouvy, která energetiku poprvé zařadila mezi sdílené politiky, a v roce 2015 schválení energetické unie, která je ambiciózním plánem na integraci energetických politik v EU. Prozatím poslední a zásadní změnu představuje návrh na vytvoření energetické diplomacie EU jako nástroje posílení pozice EU v mezinárodních (energetických) vztazích se současnými a potenciálními dodavateli.

Záměrem předkládaného návrhu monotematického čísla je analyzovat vnitřní a vnější dimenzi energetické politiky Evropské unie. Rádi bychom prozkoumali legitimitu, hlavní tvůrce, cíle, zájmy a nástroje, které Evropská unie v energetické politice prosazuje, ale také vnímání EU třetími stranami. Ve snaze stimulovat odbornou debatu na téma Energetická politika a bezpečnost Evropské unie vybízí čtvrtletník Mezinárodní vztahy autorky a autory k zaslání názvu příspěvku a jeho abstraktu (maximálně 300 slov) pro připravované monotematické číslo. Vítány jsou jak teoretické články zaměřené na vytvoření uceleného modelu/rámce vnitřního či vnějšího aktérství EU v oblasti energetiky, tak empirické studie zkoumající vnitřní a vnější dimenzi energetické bezpečnosti a politiky EU.

Termín odevzdání abstraktu: 31. 5. 2017

Termín odevzdání rukopisu: 31. 10. 2017

Návrhy článků obsahující výstižný název a abstrakt zamýšleného příspěvku zasílejte e-mailem hostujícímu editorovi čísla Lukáši Tichému (tichy@iir.cz). Recenze knih k problematice energetické politiky a bezpečnosti EU posílejte editorovi recenzí Tomáši Dopitovi (dopita@iir.cz).

Časopis Mezinárodní vztahy publikuje původní články v češtině či slovenštině. Všechny rukopisy článků procházejí standardním oboustranně anonymním recenzním řízením. Pokyny pro přispěvatele naleznete na adrese https://mv.iir.cz/about/editorialPolicies. Časopis Mezinárodní vztahy je zařazen do prestižní citační databáze SCOPUS.

CALL KE STAŽENÍ ZDE.