06/02/2018 This content is not up to date

Časopisy Ústavu mezinárodních vztahů jsou od nynějška volně přístupné

Ústav mezinárodních vztahů je veřejná výzkumná instituce, která si klade za cíl podporovat výzkum v oblasti mezinárodních vztahů a zprostředkovávat jeho výsledky co nejširší odborné i laické veřejnosti. Sloužíme nejenom akademické komunitě a profesionálním uživatelům, ale snažíme se přispět ke zvýšení vzdělanosti české společnosti a úrovně poznání mezinárodních vztahů. Domníváme se také, že společnost má právo na volný přístup k výsledkům výzkumu financovaných z jejích daní a především chceme zpřístupnit výsledky výzkumu co nejširší skupině uživatelů a čtenářů, ať již z řad výzkumníků, diplomatů a profesionálů, tak i široké veřejnosti.

V souladu s tímto naším posláním jsme se rozhodli připojit k hnutí Open Access a poskytnout zdarma přes internet veškerý starý i nový obsah našich odborných časopisů New Perspectives a Mezinárodní vztahy / Czech Journal of International Relations. Články budou dostupné pod licencí Creative Commons Uveďte původ-Nezpracovávejte 4.0 (blíže viz https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/deed.cs ).

Oba časopisy budou i nadále vycházet i v tištěné podobě. Pokud si chcete užít pohodlí a radost z četby z papíru nebo pokud chcete svým předplatným podpořit vydávání New Perspectives a Mezinárodních vztahů, můžete si tištěné verze obou časopisů i nadále předplácet nebo zakoupit na naší recepci v Nerudově 3 v Praze, případně na našem e-shopu (http://www.umv.cz/).

Pro úplnost připomínáme, že nejenom naše časopisy, ale i další publikace jsou přístupné odborné i laické veřejnosti:

  • Časopisy New Perspectives a Mezinárodní vztahy jsou dostupné online na adresách http://perspectives.iir.cz/ a https://mv.iir.cz/.
  • Naše knihy jsou dostupné na Knihách Google (https://books.google.cz/). Českojazyčné po uplynutí ročního embarga a cizojazyčné knihy pak po uplynutí dvouletého embarga.
  • Starší čísla časopisu Mezinárodní politika, který dnes vydáváme již pouze online, jsou zdarma nejen ke stažení, ale také k osobnímu odběru v budově ÚMV.
  • Všechny naše publikace i dalších 80.000 knih a dokumentů jsou k dispozici v naší knihovně.

Přejeme Vám ještě více času stráveného s našimi publikacemi, ať jste kdekoli ve světě a bez ohledu na vaše finanční možnosti.