6. 2. 2018 Tento obsah není aktuální

Časopisy Ústavu mezinárodních vztahů jsou od nynějška volně přístupné

Ústav mezinárodních vztahů je veřejná výzkumná instituce, která si klade za cíl podporovat výzkum v oblasti mezinárodních vztahů a zprostředkovávat jeho výsledky co nejširší odborné i laické veřejnosti. Sloužíme nejenom akademické komunitě a profesionálním uživatelům, ale snažíme se přispět ke zvýšení vzdělanosti české společnosti a úrovně poznání mezinárodních vztahů. Domníváme se také, že společnost má právo na volný přístup k výsledkům výzkumu financovaných z jejích daní a především chceme zpřístupnit výsledky výzkumu co nejširší skupině uživatelů a čtenářů, ať již z řad výzkumníků, diplomatů a profesionálů, tak i široké veřejnosti.

V souladu s tímto naším posláním jsme se rozhodli připojit k hnutí Open Access a poskytnout zdarma přes internet veškerý starý i nový obsah našich odborných časopisů New Perspectives a Mezinárodní vztahy / Czech Journal of International Relations. Články budou dostupné pod licencí Creative Commons Uveďte původ-Nezpracovávejte 4.0 (blíže viz https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/deed.cs ).

Oba časopisy budou i nadále vycházet i v tištěné podobě. Pokud si chcete užít pohodlí a radost z četby z papíru nebo pokud chcete svým předplatným podpořit vydávání New Perspectives a Mezinárodních vztahů, můžete si tištěné verze obou časopisů i nadále předplácet nebo zakoupit na naší recepci v Nerudově 3 v Praze, případně na našem e-shopu (http://www.umv.cz/).

Pro úplnost připomínáme, že nejenom naše časopisy, ale i další publikace jsou přístupné odborné i laické veřejnosti:

  • Časopisy New Perspectives a Mezinárodní vztahy jsou dostupné online na adresách http://perspectives.iir.cz/ a https://mv.iir.cz/.
  • Naše knihy jsou dostupné na Knihách Google (https://books.google.cz/). Českojazyčné po uplynutí ročního embarga a cizojazyčné knihy pak po uplynutí dvouletého embarga.
  • Starší čísla časopisu Mezinárodní politika, který dnes vydáváme již pouze online, jsou zdarma nejen ke stažení, ale také k osobnímu odběru v budově ÚMV.
  • Všechny naše publikace i dalších 80.000 knih a dokumentů jsou k dispozici v naší knihovně.

Přejeme Vám ještě více času stráveného s našimi publikacemi, ať jste kdekoli ve světě a bez ohledu na vaše finanční možnosti.